Skip to main content

Installeer en start Ancestris.

Lees de licentie- en gebruiksrechten.

Ancestris is een gratis (open source) genealogie programma en valt onder de GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V3.

Ancestris is een gratis stamboom programma. Het kan voor onbeperkte tijd gebruikt worden, en het is geschikt voor de registratie van een onbeperkt aantal individuen en families.

Ancestris is ontwikkeld- en beschikbaar gesteld door vele vrijwilligers.

Controleer de systeemeisen voor Ancestris

Ancestris werkt op alle MacOS-, Windows- and Linux- platformen, waar Java op draait.

Als Ancestris niet start, of Ancestris laat wel het opstartscherm zien, maar gaat dan niet verder, dan is dit meestal te wijten aan een probleem met de Java installatie.

Om Ancestris te kunnen gebruiken, moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Java versie 8, 11, 17 of versie 18. Ancestris werkt op deze versies van Java. We ondersteunen alleen LTS versies van Java, maar Ancestris lijkt ook goed te werken met sommige andere tussenversies zoals bv versie 18.
 • 2 Gb RAM geheugen
 • 200 Mb beschikbare disk ruimte
 • Een voldoende groot beeldscherm, 1920 x 1080 wordt als minimum aanbevolen.

Java is een vereiste.

Om Ancestris te gebruiken, moet Java op het systeem geïnstalleerd zijn.

De meeste functies van Ancestris werken goed met Java Versie 8, 11, 17 of 18.

Wilt u weten welke versie van Java op uw systeem is geïnstalleerd, en of er mogelijk andere versies van Java aanwezig zijn, en hoe u van versie kunt wisselen, of aan welke technische eisen voldaan moet worden, kijk dan op de Java Installatie pagina.    

Opmerking voor MacOS gebruikers:

Ancestris wordt geleverd met een native launcher voor MacOS waarvoor minimaal MacOS-versie 10.14.4 vereist is.

Als u uw MacOS-systeem niet kunt upgraden, moet u Ancestris handmatig starten vanuit het Ancestris-script dat u hier kunt vinden:

/Applications/Ancestris.app/Contents/Resources/ancestris/bin/ancestris

Als u op deze handmatige manier Ancestris start, kunt u geen bestanden schrijven of lezen die zich onder de mappen Documenten, Desktop en Downloads bevinden. Dit komt vanwege de beveiligings beperkingen van Apple, ook al is Ancestris ondertekend en gevalideerd door het Apple-platform. U zult daarom een andere directory moeten gebruiken voor uw stamboom bestanden. Gebruik bijvoorbeeld de directory /Public.

Installatie

Als u een uitgebreide installatie handleiding nodig heeft, dan hebben we ook stap-voor-stap handleidingen beschikbaar. Raadpleeg degene die voor uw systeem geschikt is.
Stap-voor-stap installatie handleiding voor MacOS (Engelse pagina!)
Stap voor stap handleiding voor de stabiele versie voor Windows (bv versie 11)
Stap voor stap handleiding voor de dagelijkse versie voor Windows (bv versie 12)

Hieronder volgt de algemene beschrijving van de installatie. Er zijn links aan toegevoegd die te gebruiken zijn in geval van problemen, of als u de installatie instellingen wilt wijzigen.

Ga naar Download op de Ancestris site

Ancestris kan gratis gedownloaded worden op onze pagina, https://www.ancestris.org via de DOWNLOAD optie bovenaan.

en_Ancestris_website.png


Kies de Ancestris versie

Er zijn twee versies beschikbaar:

 • Kies voor de stabiele versie (bv versie 11) als u voor stabiliteit gaat en nog geen gebruik wilt maken van de allerlaatste nieuwe functies en mogelijkheden.
 • Kies voor de dagelijkse versie (bv versie 12), als u al gebruik wilt maken van de laatste nieuwe functionaliteiten en ontwikkelingen. (Kijk op het Ancestris Forum bij "Updates" als u wilt weten wat er in de dagelijkse versie aangepast is.)


Alle versies werken op iedere computer en alle besturingssystemen waarop Java werkt.

Alle versies werken met alle bestaande talen.

Alle versie hebben de volledige functionaliteit en kunnen onbeperkt gebruikt worden.


Download Ancestris

Zo ziet de Download sectie van de Ancestris website er uit.

nl-download-ancestris.png

 • Klik op de Ancestris versie knop in de kolom die overeenkomt met uw besturings systeem:
  • MacOS
  • Windows
  • Op Linux. Beweeg de muis over knop voor de stabiele Ancestris versie, hier versie 11 en er verschijnt een menu, waar u kunt kiezen uit één van de volgende distributies : Fedora, Redhat, Mandriva, Ubuntu, Mint, Debian, of een algemeen ZIP bestand. Er bestaat ook een archief voor Ubuntu en afgeleiden. Uitleg over installeren Ancestris op Ubuntu vindt u hier.
 • Het gedownloade bestand is specifiek voor het besturingssysteem dat u heeft gekozen.
 • Volg de stappen die aangegeven worden door de internet browser en sla het bestand op.
 • Het downloaden zal een paar minuten in beslag nemen en levert een bestand op van ca. 135Mb.    

Dit is een voorbeeld van het downloaden van de stabiele versie van Ancestris (hier versie 11) voor Windows 10 met de Chrome browser. Na klik op de Ancestris button, verschijnt de download links onderaan het browserscherm.

nl-version11.png

Dit is een voorbeeld van het downloden van de dagelijke versie van Ancestris (hier versie 12) voor Linux.

en-version-trunk.png


Kies de Ancestris folder

Aan het einde van de download zal de file opgeslagen worden in de standaard download folder.

Als u niet weet waar de download folder zich bevindt, controleer dan de settings van uw internet browser, of klik op het download icon van uw browser. U kunt de download folder ook altijd zien als u een nieuw verkenner scherm opent. De Download folder staat dan in het rijtje: Afbeeldingen, Media, Muziek, Bureaublad, Documenten, enzovoorts.

nl-version11-choose-folder.png

Wacht tot het bestand volledig is gedownload. Klik dan onderaan links in het (Chrome) browser window op het kleine pijltje. U kunt daarna kiezen voor "Weergeven in map", dan opent de standaard download locatie en kunt u het bestand eventueel verplaatsen naar een andere map. Of, omdat dit een uitvoerbaar bestand is (*.exe), kunt u ook kiezen voor "Openen", waarna Ancestris direct geïnstalleerd wordt.

Met andere browsers werkt het ongeveer hetzelfde.

Heeft u problemen met de installatie, scroll dan naar boven tot bij "Installatie"

Start Ancestris

Hoe u Ancestris start, hangt af van welke versie er voor welk operating systeem is gedownload.

De Ancestris's bestanden staan in de ancestris folder. Raadpleeg de pagina "Software bestanden en gebruikers instellingen" om een gedetailleerd overzicht  van deancestris folder te krijgen.

Om Ancestris te starten, voert u het download bestand uit, of u start de executable (uitvoerbare bestand) in de bin folder die overeenkomt met het operating systeem dat wordt gebruikt. Als volgt:

 • MacOS : Voor de stabiele versie van Ancestris (bv versie 11): Dubbel klik op het download bestand om Ancestris  te installeren in de map Applicaties. Van daaruit kan Ancestris gestart worden. Voor de dagelijke versie (bv versie 12): Start Ancestris door te dubbel klikken op het download bestand.
 • Windows : Voor de stabiele versie van Ancestris (bv versie versie 11), dubbel klik op het AncestrisxxSetup.exe bestand  Ancestris11Setup.exe. Dit installatie programma helpt u bij de installatie van Ancestris en het creëert ook het startup icoon. Voor de dagelijkse versie (bv versie 12), start het ancestris64.exe bestand in de bin folder.
 • Linux : pak het archief (zip)bestand uit en klik dan dubbel op het Ancestris bestand in de bin folder.

Onafhankelijk van de versie, is dit het opstart-scherm (SplasScreen) dat u ziet als Ancestris bezig is te starten:

nl-version11-splashscreen.png

Daarna verschijnt in alle gevallen het volgende Ancestris hoofd scherm:

en_Accueil.png


Probleemoplossing

Heeft u meer gedetailleerde, stap-voor-stap instructies nodig, kijk dan bij één van de onderstaande installatie handleidingen, kies degene die past bij uw systeem.
Stap-voor-stap installatie handleiding voor MacOS
Stap voor stap handleiding voor de stabiele versie voor Windows  (bv versie 11)
Stap voor stap handleiding voor de dagelijkse versie voor Windows (bv versie 12)

Als er een Ancestris foutmelding verschijnt tijdens starten, of het Opstart-scherm (SplashScreen) verschijnt niet, of het Opstart-scherm blijft hangen en het programma stopt, dan is er over het algemeen een probleem met de Java installatie.

Of Java is niet geïnstalleerd of Ancestris kan Java niet vinden of het vindt een incompatibel versie of het vindt een beschadigde versie.
Controleer in dat geval de Java installatie pagina voor meer uitleg en hulp.

Personalisatie

Snelstart icoon

Als u een leuk snelstart icoon wilt aanmaken om Ancestris mee te startenI raadpleeg dan de documentatie van uw operating systeem. Daarin staat hoe deze aangemaakt moet worden. U kunt natuurlijk ook de bijgeleverde afbeelding Ancestris.gif gebruiken, die vindt u in: "/Ancestris/bin/"
Voor MacOS, zie de stap-voor-stap handleiding voor MacOS.
Voor Windows, zie de stap-voor-stap handleiding Windows.
Voor Linux, er zijn verschillende procedures, die nogal van elkaar kunnen verschillen.

Opstart instellingen

U kunt de start parameters van Ancestris aanpassen. U kunt b.v. de hoeveelheid geheugen voor Ancestris wijzigen. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de Opstart instellingen pagina.

Gebruikers instellingen

Als u precies wilt weten waar de bestanden voor de "gebruikers instellingen" zijn opgeslagen, raadpleeg dan de pagina:  Software- en gebruikers instellingen- bestanden.