Skip to main content

4.15. Duplicaten zoeken en samenvoegen

Deze tool detecteert dubbele entiteiten en stelt u in staat deze samen te voegen.

nl-merge.png

Beschrijving


Deze tool geeft de lijst met entiteiten die waarschijnlijk duplicaten zijn, van het meest zekere paar duplicaten tot het minst zekere paar duplicaten, per entiteitscategorie. Voor elk paar vergelijkbare entiteiten geeft Ancestris u een overeenkomstpercentage.

Deze tool geeft geen 100% zekere duplicaten. Zelfs een mens kan soms moeite hebben om te bevestigen dat twee individuen hetzelfde zijn of zeker niet.

Men zou natuurlijk kunnen stoppen met te zeggen dat twee personen met exact dezelfde achternaam, voornaam en geboortedatum duplicaten zijn. Maar een van deze stukjes informatie kan ontbreken voor een van de individuen, of het kan onnauwkeurig zijn.

Wat u van Ancestris verwacht, is u te waarschuwen en te zeggen:" Het is niet zeker, maar gezien de overeenkomsten in de informatie tussen deze twee personen, kunnen het duplicaten zijn. En dit is het niveau van vertrouwen dat ze zijn ". Dan is het aan u om te beslissen.

Dat is het doel van dit hulpmiddel.


Gebruik

Het samenvoegen van dubbelen werkt in twee stappen.

Eerst geeft u de detectiecriteria op en vervolgens kiest u hoe u duplicaten wilt samenvoegen .


Detectie criteria

Wanneer de tool wordt gestart, wordt het selectievenster voor criteria weergegeven.

nl-merge-criteria.png

Vink de entiteiten aan waarvan u naar duplicaten wilt zoeken. (Hier alleen personen)

Alleen de entiteiten die aanwezig zijn in het Gedcom-bestand zijn beschikbaar. Aangezien er in het bovenstaande voorbeeld geen multimedia-entiteiten zijn, is de bijbehorende knop Criteria niet beschikbaar.

Controleer vervolgens één voor één de detectiecriteria voor elke entiteitscategorie.

De meest geavanceerde criteria zijn die van individuen:

nl-merge-criteria-resemblance.png

De 6 criteria zijn als volgt.


Identieke data

"Datums die minder dan xxx dagen met alkaar verschillen"

Wanneer worden twee datums als identiek beschouwd? Wanneer hun verschil in aantal dagen dichtbij of nul is.

  • Als u bijvoorbeeld 365 dagen aangeeft, dus 1 jaar, zijn twee datums gelijk als hun verschil minder dan een jaar is.
  • Als u 30 dagen aangeeft, zijn twee datums gelijk als ze minder dan een maand verschillen.

Lege of ongeldige datums

Als een bekende datum wordt vergeleken met een onbekende datum, beschouwt Ancestris deze als verschillend.

Naam elementen

Forceert dat alle elementen van de naam identiek zijn. Omgekeerd kan het identiek zijn als slechts enkele elementen van de naam identiek zijn.

Voornamen

Forceert dat alle voornamen identiek zijn. Omgekeerd kan het identiek zijn als slechts enkele voornamen identiek zijn.

Uitsluiting van personen uit dezelfde familie

Individuen uit dezelfde broer of zus of ouder-kindrelatie worden niet vergeleken.

Uitsluiting van personen zonder voor- of achternaam

Personen zonder voor- of achternaam worden niet vergeleken.


Andere entiteiten:

De criteria voor andere entiteiten zijn een onderdeel van deze criteria of ze kunnen niet worden gewijzigd.

Voorbeelden:

nl-merge-criteria-resemblance-family.png nl-merge-criteria-resemblance-note.png
nl-merge-criteria-resemblance-repository.png nl-merge-criteria-resemblance-source.png

 
Het samenvoeg-venster


Na het starten van het zoeken naar duplicaten verschijnt het volgende venster.

nl-merge2.png

Venster


De titel van het venster geeft het weergegeven dubbele paarnummer aan en het percentage vertrouwen (in groen) dat de twee entiteiten van dit paar in feite hetzelfde zijn en daarom moeten worden samengevoegd.

De twee entiteiten van het veronderstelde dubbele paar staan ​​in de twee kolommen.

Met een knop (in geel) kunt u elk van de entiteiten in de editors selecteren voor meer details.

Voor elke eigenschap van de entiteiten toont het venster de waarden van de eigenschap voor elk van de twee entiteiten van het veronderstelde duplicaat.

  • In rood worden de waarden weergegeven die afwijken tussen de twee entiteiten..

  • Identieke waarden worden voor de linker entiteit in blauw weergegeven en in grijs voor de rechter entiteit.

Het doel van de vergelijking is om de rechtse entiteit samen te voegen in de linker (de linker blijft dan dus bestaan).

Hiertoe selecteren de selectievakjes de informatie van elke entiteit die moet worden bewaard na het samenvoegen.


De knoppen onderaan navigeren binnen de dubbele paren, voegt ze samen of negeert ze.


werkbalk met knoppen

nl-doubles-control-buttons.png

Knop 1: Ga naar de eerste dubbele

Geeft de eerste dubbele weer in de volgorde van de betrouwbaarheidsindex, dwz de meest waarschijnlijke dubbele.

Knop 1: Ga naar de vorige dubbele

Geeft het vorige duplicaat weer.

Verwissel de linker en rechter entiteiten om de twee entiteiten aan de linkerkant samen te voegen. Dit is handig als de meeste informatie die moet worden bewaard na het samenvoegen zich aan de rechterkant bevindt.

Knop 4: Ga naar de volgende dubbele

Geeft het volgende duplicaat weer.

Knop 5: Ga naar de laatste dubbele

Geeft het laatste duplicaat in de betrouwbaarheidsindex weer, dus het minst waarschijnlijke duplicaat.

Verwijder dubbele knop

Verwijdert de potentiële dubbele uit de weergegeven lijst.

Als de zoekopdracht naar dubbelen opnieuw wordt gestart, wordt deze (verwijderde) wel opnieuw weergegeven.

Knop 8: Sluit het venster

Sluit het venster.

 
Samenvoegen


Door op de knop Samenvoegen te klikken, wordt de rechts aangevinkte informatie toegevoegd aan de linker entiteit, daarna wordt de rechter entiteit verwijderd uit de Gedcom.

Voor informatie die maar één keer kan bestaan ​​(bijv. geboorte), is het alleen mogelijk om de informatie van een van de twee entiteiten te behouden.

Zodra het samenvoegen is voltooid, geeft het venster hetzelfde duplicaat weer met het resultaat van de samenvoeging, zodat u kunt controleren of alles is bewaard zoals u wilde.

U kunt dan doorgaan naar het volgende duplicaat.


Aanpassingen


De personalisatie-elementen zijn de criteria.

De gebruikte criteria worden voor de volgende keer opgeslagen.

Er is geen andere aanpassingsmogelijkheid.