Skip to main content

Stel een doel

U zult zich al snel realiseren dat het werken aan een stamboom in alle richtingen kan gaan en exponentieel toeneemt, naarmate u langer bezig bent.

Dus u zult grenzen moeten stellen als u kwaliteit nastreeft.

De volgende punten zijn slechts voorbeelden van keuzes die gemaakt moeten/kunnen worden om de grens van een onderzoek af te bakenen dat, in een mensenleven kan worden bereikt.

Genealogy van wie?

Leg vast van wie of over wie de stamboom zal worden bepaald.

 • Die van uzelf
 • Die van uw partner
 • Die van uw familie te beginnen bij uw kinderen en kleinkinderen
 • Die van een naaste verwant
 • Die van een vriend

Over hoeveel generaties?

Leg vast tot welke generatie uw stamboom moet gaan

 • Helemaal terug tot aan de overgrootvaders
 • Tot aan independance day of de franse revolutie, of de eerste engelse kolonisten, tot aan de geboorte van William Shakespeare, enzovoorts.
 • Helemaal tot aan de middeleeuwen of Willem de veroveraar.

Welke takken wilt u uitzoeken?

 • Allemaal
 • Alleen de lijn van de vader
 • Alleen de lijn van de moeder
 • Alleen bepaalde takken

Welke nakomelingen?

Geef aan vanaf welke voorvader u alle nakomelingen en neven en nichten  wilt uitzoeken

 • Vanaf de verste voorvader die u kunt vinden
 • Vanaf de overgrootvader
 • Alle voorvaderen die u vind

Tot op welke detailniveau?

Bepaal het niveau van detail dat voor elk individu moet worden uitgezocht.

 • Volgens zijn generatie
 • Zoek systematisch alle bronnen van alle aktes uit
 • Alleen geboorte huwelijk en overlijden
 • Alle gegevens die u kunt vinden