Skip to main content

8.4. Importeer een Gedcom bestand

Deze actie importeert een Gedcom- bestand.

Alleen bestanden in Gedcom-indeling kunnen in Ancestris worden geïmporteerd.

U bereikt dit scherm via het menu:

nl-import-menu.png

Nadat u op "Gedcom bestand importeren" heeft geklikt, start Ancestris de importwizard die u bij het proces zal begeleiden.

Het eerste scherm geeft wat uitleg over het import proces.

nl-import-warning.png


Vervolgens zal Ancestris u vragen om de softwarenaam te selecteren die het Gedcom-bestand heeft geproduceerd en om de locatie van dit bestand op te geven.

nl-import-choose-origin2.png

Als nog niet het juiste bestand is ingevuld bij "Te importeren bestand", zoekt u dat eerst op via 'Openen'.

nl-import-choose-file.png

Via dit scherm kunt u het juiste bestand selecteren, daarna klikt op op dit keuzescherm op "Kies". U keert dan terug naar de importeer wizard.


Daar opent u het uitklap veld achter "Dit bestand is gegenereerd door".

nl-import-choose-origin.png

Als de software niet in de door Ancestris voorgestelde lijst staat, gebruik dan gewoon "Algemeen of reparatie".

In alle gevallen zal Ancestris de herkomst van het bestand controleren.

Klik op "Volgende" op het wizard scherm, en Ancestris zal de import starten.

De meest recente lijst van door Ancestris herkende Gedcom bestanden, en het verdere verloop van het importproces, wordt beschreven op de pagina Ancestris ontdekken > Migreer uw Genealogie naar Ancestris.