Skip to main content

3.2. Gereedschaps Balk (Toolbar)

De hoofdvensterwerkbalk van Ancestris is een horizontale balk met een aantal hulpmiddelen in de vorm van pictogrammen. Het bevindt zich tussen de menubalk en de werkruimte.

nl-toolbar.png

Er zijn ook werkbalken voor andere vensters dan het hoofdvenster. Ze worden beschreven op de overeenkomstige pagina's van deze documentatie.

Werkbalken kunnen ook worden aangepast, althans gedeeltelijk. Onderaan deze pagina vind je een manier om hun positie of inhoud te definiëren.

Toolbar icons

 • De pictogrammen op de werkbalk zijn georganiseerd in groepen.
 • Elke groep komt overeen met een logische reeks vergelijkbare acties.
 • De acties die ze uitvoeren worden beschreven in de bijbehorende menu's.
 • Het al dan niet weergeven van een groep is configureerbaar.

Bestand groep

Onderstaande iconen horen bij het menu Bestand.

 • New.png Maak een genealogie
 • OpenDefault.png Open <standaardbestand>
 • Open.png Open een genealogie
 • Close.png Sluiten
 • Save.png Opslaan

Clipboard groep

Onderstaande iconen horen bij het menu Bewerken.

 • cut.gif Knip
 • copy.gif Kopiëren
 • paste.gif Plakken

Undo / Redo groep

Onderstaande iconen horen bij het menu Bewerken.

 • undo.gif Ongedaan maken
 • redo.gif Opnieuw uitvoeren

Performance groep

Onderstaande iconen hebben puur technische functies. Ze worden niet standaard weergegeven, ze horen bij geen enkel menu.

perf.png

 • Grafiek geheugengebruik en afvalinzameling
 • Een foto maken van het geheugengebruik van de toepassing

Miscellaneous groep

De onderstaande pictogrammen horen bij het menu Bewerken en het menu Tools.

 • validate.png Validatie van de Gedcom
 • compare.png Vergelijk genealogieën
 • Calc.png Rekenmachine
 • WebBook.png Webboek
 • SosaNumbersIcon.png Geef de De Cujus-persoon weer, of genereer een nummering als die er niet is.

Aries editor groep

Met de onderstaande pictogrammen kunt u de genealogie-entiteiten beheren die zijn gekoppeld aan de Ram-editor. Ze horen bij geen enkel menu en worden niet standaard weergegeven.

 • edit.png Bewerk deze entiteit: om de momenteel geactiveerde entiteit in de genealogie te wijzigen.
 • indi_add.png Creëer een individu: om een ​​individu toe te voegen aan de genealogie.
 • family_add.png Creëer een familie: om een ​​familie toe te voegen aan de genealogie.
 • media_add.png Maak een media: om een ​​multimedia-element toe te voegen aan de genealogie.
 • note_add.png Maak een notitie: om een ​​notitie toe te voegen aan de genealogie.
 • source_add.png Creëer een bron: om een ​​bron toe te voegen aan de genealogie.
 • repository_add.png Een repository aanmaken: om een ​​repository aan de genealogie toe te voegen.
 • submitter_add.png Creëer een indiener: om een ​​informatie indiener toe te voegen aan de genealogie.

Navigatie groep

Met de onderstaande pictogrammen kunt u algemeen zoeken gebruiken. Hun acties worden beschreven in de navigatiebalk en algemene zoekfunctie.

 • Back.png <Pijl naar links>: om de vorige entiteit in de navigatiegeschiedenis weer te geven.
 • Forward.png <Pijl naar rechts>: om de volgende entiteit in de navigatiegeschiedenis weer te geven.
 • down.png <Kleine pijl naar beneden>: om de navigatiegeschiedenis te tonen en een entiteit te selecteren.
 • search.png Zoekinvoerzone: algemeen zoeken in Ancestris en open genealogieën.

Help groep

Onderstaande iconen horen bij het menu Opties en het menu Help.

 • Options.png Voorkeuren, om toegang te krijgen tot het paneel Voorkeuren.
 • About.png Over Ancestris, om wat informatie over de software te bekijken.
 • Help.png Help, om toegang te krijgen tot deze documentatie.

Gereedschapsbalk Aanpassen

De werkbalk kan worden gepersonaliseerd, bijvoorbeeld door de groepen te verplaatsen met behulp van de "hendel" aan de linkerkant, het kleine rechthoekige gebied bedekt met stippellijnen in reliëf.

nl-toolbar-handles.png

U* ziet de "Hendels" bij de pijlen.

Als u het witte pijlenkruis ziet, zoals in onderstaand screenshot, kunt u de "hendel" vastpakken.

nl-toolbar-handles2.png


Hierna kunt u dit toolbar gedeelte verplaatsen.
nl-toolbar-handles3.png

Hier wordt de gereedschapsgroep "Aries" verplaatst naar beneden, een tweede lijn met gereedschappen.

Over het algemeen kunnen vensters met werkbalken op dezelfde manier worden aangepast, het menu kan van richting veranderen, horizontaal of verticaal, aan een van de randen van het venster.

Vanwege het vrij beperkte belang van deze mogelijkheid, hebben maar weinig vensters met werkbalk deze functie. Voor degenen die het wel hebben, hebben de betreffende werkbalken het kleine gestippelde gebied aan hun linkerkant.

Hier is een voorbeeld met de Toolbar van de Gedcom Editor.

Gedcom Editor-werkbalk in horizontale richting:
nl-horizontal-menu.png


Gedcom Editor-werkbalk wordt in verticale richting verplaatst:


nl-moving-menu.png

Gedcom Editor-werkbalk in verticale richting:

nl-vertical-menu.png