Skip to main content

8.6. Exporteren

Deze functie exporteert een stamboom, geheel of gedeeltelijk, naar andere software of naar genealogiesites.

Deze andere software of de genealogie sites moeten een bestand in Gedcom- formaat kunnen lezen .

nl-export.png

Beschrijving


Waarom een ​​Gedcom-bestand exporteren naar een ander Gedcom-bestand?

U vraagt ​​zich waarschijnlijk af waarom een ​​exportfunctie bij Ancestris nodig zou zijn, aangezien het bestand dat Ancestris gebruikt om een ​​genealogie te bewerken al in Gedcom-formaat is.

In feite kunnen genealogiesoftware en genealogiesites over de hele wereld enigszins verschillende interpretaties van de Gedcom-standaard hebben. In dat geval is het noodzakelijk om de rangschikking van de gegevens te wijzigen om correct te worden geïnterpreteerd door de software of de site die uw stamboom zal lezen.

Bovendien wilt u mogelijk slechts een deel van uw genealogie op de andere site gebruiken.

Om deze twee redenen is de exportfunctie in het leven geroepen, om uw leven gemakkelijker te maken.

Heden ondersteunt Ancestris alleen export voor 3 genealogische sites.

  • Geneanet : collaboratieve website voor genealogische gegevens, gebruikt door meer dan 4 miljoen mensen.
  • GeneWeb : specifieke Franse site. Voor het exporteren voor deze site moet de bijbehorende extensie worden geïnstalleerd.
  • CousinsGenWeb-site, beheerd door de FranceGenWeb- associatie: specifieke Franse site. Voor het exporteren voor deze site moet de bijbehorende extensie worden geïnstalleerd.
     

Gebruik

Deze tool wordt gestart vanuit het menu Bestand .

In het menu Bestand selecteert u Exporteren en vervolgens de site waarnaar u wilt exporteren.

Dan wordt het venster bovenaan deze pagina weergegeven. Hier geeft u op of u de te exporteren gegevens wilt beperken. (Dus bijvoorbeeld alleen een bepaalde tak van uw stamboom)

Dit venster is hetzelfde als het venster Opslaan.

Zodra de naam van het exportbestand is opgegeven, drukt u op Exporteren.

In het geval van Geneanet, gelieve de overeenkomstige instructies voor de Geneanet-export te raadplegen .


Aanpassingen

Er is geen aanpasbaar element in deze export.