Skip to main content

8.5. Voeg Gedcom bestanden samen

Met deze actie kunt u twee Gedcom bestanden, dus twee genealogieën tot één bestand samenvoegen.

Geadviseerd wordt om vóór het samenvoegen, beide bestanden te controleren op eventuele fouten en dergelijke!

Dit om te voorkomen dat het lastiger wordt om het samengevoegde bestand te controleren en de fouten eruit te verwijderen. Fouten kunnen zich eventueel versterken, of nieuwe fouten oproepen bij het combineren van beide bestanden.

Probeer dus om beide bestanden zo "schoon" mogelijk te krijgen, vóór het samenvoegen.

Houd er rekening mee dat eventuele "dubbelen" die kunnen verschijnen, niet worden geanalyseerd of samengevoegd. Dit zult u met een andere tool moeten doen.

Raadpleeg de pagina Dubbele Personen samenvoegen voor details hierover.

nl-merge-files.png

In dit voorbeeld is gebruik gemaakt van de online gevonden files:

"The English and British Kings and Queens.ged" en "Queen_Eliz_II.ged".

Deze 2 bestanden, zijn voor gebruik NIET eerst opgeschoond, dus vandaar dat Ancestris een hoop waarschuwingen geeft. Zie hierna bij Gebruik.


Beschrijving

Het principe van deze tool is om twee Gedcom- bestanden te combineren tot één.

Alle gegevens die aanwezig zijn in de twee bestanden zullen in het resulterende bestand staan , met uitzondering van de gegevens van de header van het tweede bestand, aangezien het resulterende bestand maar één header kan hebben.

  • De gegevens in de Header omvatten bijvoorbeeld het formaat van de plaatsen (PLAC met jurisdicties), de gebruikte Gedcom versie. Zie de pagina Gedcom-properties voor meer details.

Om entiteiten met dubbele nummers te vermijden, wat volgens de Gedcom-standaard niet is toegestaan, worden de entiteiten allemaal opnieuw genummerd, zowel die van het eerste als van het tweede bestand.

Aan de andere kant, als een entiteit (individu, familie, enz.) identiek is in elk van de twee bestanden, zal er geen samenvoeging worden uitgevoerd en zal het resulterende bestand duplicaten bevatten. Deze duplicaten kunnen vervolgens worden beheerd met de tool voor het Samenvoegen van dubbele personen .

Gebruik

Deze tool is eenvoudig en werkt in twee stappen.

Een eerste venster vraagt ​​u naar de locaties van de twee startbestanden en de naam van het resulterende bestand.

  • Het eerste bestand moet al bestaan ​​en moet degene zijn waarvan u de headergegevens wilt behouden.
  • Het tweede bestand moet ook bestaan ​​en u geeft de locatie op.
  • Het derde bestand wordt aangemaakt. Geef de map aan waarin u dit bestand wilt maken en vul de nieuwe naam voor het gecombineerde bestand in.

nl-merge-files.png

Druk vervolgens op de knop Samenvoegen.

Omdat, zoals hiervoor al genoemd is, de beide originele bestanden van te voren NIET zijn opgeschoond, verschijnen in dit geval de volgende meldingen:

 

nl-warning-mergefile1.png

nl-warning-mergefile2.png

Daarna is een kort overzicht van het resultaat van het samenvoegen zichtbaar:

nl-merge-result.png

De gegevens op dit scherm worden gebruikt om te verifiëren dat het aantal entiteiten in het resulterende bestand inderdaad de som is van de entiteiten van de twee oorspronkelijke bestanden.

U kunt dan op de knop Samengevoegd bestand openen drukken om het samengevoegde bestand in Ancestris te openen en er normaal mee te werken.

Als Ancestris geen fouten/waarschuwingen heeft gevonden opent direct het samengevoegde bestand. Omdat in dit voorbeeld er wel waarschuwingen zijn ziet U eerst:

nl-warning-combined-mergefile.png

Daarna kunt u met het nieuwe bestand aan de slag.

 

Aanpassingen

Er is geen aanpasbaar element in deze tool.