Skip to main content

4.14. Valideer Gedcom-compliance en gegevensconsistentie

Deze tool (gereedschap) controleert uw genealogische gegevens, uw Gedcom stamboom bestand:

  • op afwijkingen,
  • op onverenigbaarheid met de Gedcom-standaard
  • en op genealogische inconsistenties.

Na afloop krijgt u een rapport wat er ongeveer zo uitziet:

nl-validation-index.pngInhoudsopgave deel


nl-validation-contents.pngGedeelte van de fouten secties


Beschrijving

Het venster geeft een controle rapport weer.

Een inhoudsopgave somt de verschillende soorten uitgevoerde controles op, waarvoor ten minste één afwijking is gedetecteerd, en het aantal overeenkomstige entiteiten staat tussen haakjes. Een klik op een regel vertoont gelijk de eerste regel van de betreffende sectie.

Daarna volgen de fouten secties. In elke sectie vindt u de lijst met entiteiten waarvoor afwijkingen zijn geconstateerd.

Elk entiteitsnummer kan worden aangeklikt. Het selecteert de entiteit in de Ancestris-weergaven, zodat u de details kunt zien.

Belangrijk: Het aantal gevonden afwijkingen/onregelmatigheden, is sterk afhankelijk van:

  • uw instellingen, zoals beschreven bij aanpassingen hierna.
  • Het originele "oude" programma waarvan uw stamboom afkomstig is.

Meer informatie over het validatie rapport vind u ook bij: "Migreer uw genealogie naar Ancestris".

Het import rapport wat daar besproken wordt is namelijk ook het validatie rapport.

Ook hier geldt: Laat u niet afschrikken door het aantal mogelijke afwijkingen. Als uw "oude" programma per persoon bijvoorbeeld 2 zaken op een van de Gedcom afwijkende manier heeft opgeslagen, en u heeft 3000 personen, zijn dat al 6000 afwijkingen, terwijl het eigenlijk 2 afwijkingen zijn.


Gebruik

Deze tool voorziet in twee belangrijke behoeften.

  • een behoefte aan overdracht en duurzaamheid van uw genealogie, aangezien u hiermee de Gedcom-standaard zo goed mogelijk kunt respecteren
  • de noodzaak om de ingevoerde gegevens te controleren

Afhankelijk van de grootte van uw genealogiebestand verschijnt er een voortgangsbalk om de hele analyse uit te voeren.

Het rapport wordt vervolgens weergegeven.

Klik op de entiteitsnummers om ze in de editors weer te geven en eventuele afwijkingen te corrigeren.

Nadat u verschillende onregelmatigheden hebt gecorrigeerd, kunt u het rapport opnieuw starten waarin de resterende onregelmatigheden worden weergegeven.

U kunt de drempels voor het activeren van afwijkingen ook wijzigen met behulp van de hieronder beschreven voorkeursinstellingen.


Aanpassingen

De uit te voeren controles zijn gekoppeld aan de instellingen Voorkeuren, paneel Extensies, tabblad Validatie.

Ze spreken voor zich, dus we zullen in dit stadium niet meer details geven.

nl-validation-settings-v11-guide.png