Skip to main content

1.9. Bewerk Plaats Jurisdicties

U opent het scherm "Bewerk Plaats jurisdicties" op de volgende manier:

Zie ook de uitleg bij Plaatsen en Jurisdicties, over de verschillende elementen (Jurisdicties) waaruit een plaatsnaam kan bestaan.

In dit venster kunt u het standaardformaat voor plaats-jurisdicties van elk Gedcom-bestand wijzigen en ook alle plaatsnamen in het Gedcom-bestand afstemmen op deze definitie.

Deze definitie wordt opgeslagen in de header van het Gedcom-bestand (HEAD record). Het is daarom specifiek voor elk genealogiebestand en er is er maar één voor elk bestand.

Als u besluit om alle plaatsnamen af ​​te stemmen op het standaardformaat, wordt elke plaatsnaam dienovereenkomstig aangepast en opgeslagen in het Gedcom-bestand.

Beschrijving

Plaats jurisdicties ZONDER foutmeldingen

U heeft een Gedcom bestand ingelezen, waarbij Ancestris geen foutmeldingen in de plaats jurisdicties heeft gevonden. Bijvoorbeeld een bestand waar u al een poosje aan werkt. Als u dan het Plaats Jurisdicties Scherm opent ziet u:


nl-file-places-1.png

Plaats jurisdicties scherm ZONDER fouten

Dit venster toont bovenaan onder "Huidig ​​formaat" (in geel) het bestaande formaat. Waar komt dit huidige formaat vandaan?

 • Wanneer u voor het eerst een genealogiebestand aanmaakt, gebruikt Ancestris de hoofdtaal om de indeling van de rechtsgebieden (jurisdicties) van de plaats te definiëren.
 • Wanneer u een Gedcom-bestand vanuit een andere software migreert, zal Ancestris ook het plaatsformaat definiëren als er nog geen bestaat, tenzij u het bestand niet converteert wanneer u het vanuit deze andere software migreert. In dit geval laat Ancestris het Gedcom-bestand ongemoeid en opent het gewoon. Het huidige formaat kan mogelijk leeg zijn als de vorige software deze functie van de Gedcom-standaard niet gebruikte.

Onder "Huidig ​​formaat" staat een indicatie van hoeveel verschillende locaties er in het Gedcom-bestand zijn gevonden (hier 528) en hoeveel daarvan niet zijn afgestemd op het plaats jurisdictieformaat. (Hier geen fouten gevonden "Alle locaties hebben het correcte aantal jurisdicties gekregen")

Het nieuwe formaat (in groen) staat onderaan onder "Nieuw jurisdictieformaat". Alleen als het afwijkt van het huidige formaat, verschijnt er een knop waarmee u kunt converteren van het huidige naar het nieuwe formaat door de Conversietabel van de rechtsgebieden te definiëren. In dit voorbeeld is er dus geen knop.

Het middelste deel van het paneel is om een ​​nieuw formaat te creëren, met links de lijst jurisdicties (in oranje) en rechts de knoppen (in blauw) waarmee u kunt converteren.

Het paarse veld wordt gebruikt om de jurisdicties één voor één te omschrijven.

Aan de rechterkant verschijnt, na invullen, een knop waarmee u kunt beslissen om ze te converteren.


Te gebruiken conversie knoppen

Afhankelijk van de inhoud van de velden zijn sommige knoppen in bepaalde gevallen uitgeschakeld (gedisabled) (Grijs)

 • Gebruik de knop "Aangegeven jurisdictie toevoegen" Propriétés_lieux_créer.png om elk rechtsgebied één voor één in te voeren in het paarse veld rechts van deze knop. U vult daar de jurisdictie naam in, bijvoorbeeld "Gehucht", en klikt dan op deze knop, zodat de jurisdictie in het linker veld terecht komt. (Het intypveld is dan weer leeg) Dit moet jurisdictie voor jurisdictie, u kunt dus niet de jurisdicties allemaal tegelijk invoeren.
 • Gebruik de knop "Jurisdictie verwijderen" Propriétés_lieux_supprimer.png om de in het linker-veld (oranje) geselecteerde jurisdictie (rechtsgebied) te verwijderen.
 • Gebruik de pijlknoppen Propriétés_lieux_déplacer.png ("Jurisdictie omhoog en omlaag") om de nieuwe jurisdicties in het oranje veld te ordenen van klein naar groot geografisch gebied.
 • U kunt met de knop "een leeg veld toevoegen" Propriétés_lieux_vide.png een lege jurisdictie invoegen, onder de links geselecteerde jurisdictie regel.
 • Met de resetknop "Als huidige of standaard jurisdicties instellen" Propriétés_lieux_réinitialiser.png begint u weer helemaal opnieuw.


Plaats jurisdicties MET foutmeldingen

Voorbeeld van een bestand dat niet werd geconverteerd bij inlezen (indien wel geconverteerd, dan past Ancestris heel vaak zelf het juiste plaats formaat aan, voor zover dat mogelijk is):

nl-file-places-1-errors.pngPlaats jurisdicties scherm MET fouten.

Als u iets ziet zoals hierboven, kunt u op de knop "Zie lijst" (bovenaan het venster) klikken, dan krijgt u de lijst van plaatsen waar het om gaat. Op deze lijst, kunt u indien gewenst, via de knop "Plaatsenlijst weergeven" de plaatsen bekijken.

nl-file-places-1-errors2.png

Op het vorige voorbeeld bij "Plaats Jurisdicties scherm MET fouten", hier vlak voor, ziet u onder "Huidig ​​formaat" een indicatie staan in rode tekst, die aangeeft hoeveel verschillende locaties er in het Gedcom-bestand zijn gevonden en hoeveel daarvan niet zijn afgestemd op het plaats-jurisdictieformaat (in dit laatste voorbeeld zijn 527 plaatsen met fouten gevonden).

Als er fouten gevonden zijn zoals op het voorbeeld "Plaats jurisdicties scherm MET fouten", verschijnt aan de rechterkant, onderaan,  een knop met 2 groene pijlen, waarmee u kunt beslissen om de fouten te converteren, deze:

nl-file-places-convert-button.png 

Plaats formaat (Jurisdicties) converteren

Vóór u plaats jurisdicties gaat converteren eerst een waarschuwing:

Als u bij het converteren plaats jurisdicties weglaat, dient u eerst te controleren of er dan geen informatie verloren kan gaan. De eventuele inhoud van de te verwijderen jurisdicties gaat namelijk ook verloren!

Als u bij het converteren plaats jurisdicties toevoegt, of van plek verandert, is het zaak van te voren te kijken welke jurisdicties gebruikt worden in uw bestand (ingevuld zijn) en met welke informatie.

Zie voor het uitvoeren van de controle, de uitleg bij het hoofdstuk: "Mogelijke problemen" hierna.


Voorbeeld 1:

Definieer eerst het nieuwe jurisdictie (rechtsgebied) formaat

Stel u heeft een stamboom met Nederlandse plaatsen, maar u krijgt van iemand een hele tak met buitenlandse personen die u aan uw eigen bestand wilt toevoegen. Die aparte tak personen komt bijvoorbeeld uit de USA. Dan zal uw bestand de Nederlandse plaats jurisdicties gebruiken, maar dit andere bestand die van de USA.

Dit kunnen we controleren in de header van het bestand:

nl-file-places-usa-dutch-0.png

Bovenstaande is de header van het Kennedy voorbeeld, het plaats formaat is: City, Zip_Code, County, State, Country. Dat zijn dus 5 jurisdicties.

Dit is een Nederlandse header:

nl-file-places-usa-dutch-0dutch.png

Het plaats formaat hier is: Gehucht, Plaats, Postcode, Provincie, Staat, Land. Dat zijn dus 6 jurisdicties.

Als we de plaats jurisdicties van het bestand met Engelse jurisdicties willen veranderen (in het "Engelse" bestand zelf!), zodat het makkelijker samengevoegd kan worden, dan willen we daar dus ook Nederlandse jurisdicties hebben.

Voor u verder gaat is het handiger en veiliger, om een kopie te maken van het originele Kennedy-bestand. Met deze kopie volgt u dan onderstaande voorbeelden. Gaat er dan iets fout, dan heeft u altijd nog uw originele Kennedy bestand.

We gaan dan als volgt te werk met de kopie van het Engelse bestand. We openen daarin het plaats jurisdictie scherm: 

nl-file-places-usa-dutch-1.pngEngelse bestand

Dit is de begin situatie. Het nieuwe jurisdictie formaat bepalen we nu als volgt:

nl-file-places-usa-dutch-2.png

We selecteren de bovenste regel in het plaats criteria veld links, hier is dat "City". Dan klikken we op de knop "Jurisdictie verwijderen", dan verdwijnt die bovenste regel. Zo doen we ook één voor één voor de overige vier regels in het plaats criteria veld, dus "Zip_Code, County, State, Country". We krijgen dan:

nl-file-places-usa-dutch-3.png

Het plaats criteria veld is nu leeg (oranje gemarkeerd)

Onderaan staat nu in rood "De conversie instellingen ontbreken", en de converteer knop is zichtbaar geworden.

U ziet dat we ook al de eerste van onze nieuwe plaats jurisdicties ingetypt hebben (geel gemarkeerd) hier "Gehucht". Daarna is de knop "Aangegeven jurisdictie toevoegen" Propriétés_lieux_créer.png vlak voor het veld, beschikbaar gekomen (ge-enabeld). Als we daar op klikken gaat "Gehucht" naar het oranje gemarkeerde veld, en het intypveld is weer leeg.

Daarna doen we hetzelfde (één voor één) voor "Plaats, Postcode, Provincie, Staat, Land", we krijgen dan:

nl-file-places-usa-dutch-4.png

Nu kunnen we converteren.


Maak de Conversietabel met de knop "Converteren"

Zorg ervoor dat er een vinkje staat bij "De conversie instellingen ontbreken" en klik op de conversieknop.

U ziet dan een nieuw venster met een Conversietabel tussen de huidige en nieuwe formaatvelden zoals in het onderstaande scherm.

nl-file-places-usa-dutch-5.png

Links, in het Engels, staan de jurisdicties van het bestand dat we bewerken. Onder "Doel plaats formaat" staan de nieuwe jurisdicties die we net hebben ingevuld. U ziet dat er daar zes staan, en links maar 5. Dat klopt want we hebben ook Gehucht erbij staan en daar was geen overeenkomstige jurisdictie van aanwezig in het "oude, Engelse" bestand.

Via Drag-and-Drop (slepen en neerzetten) verplaatsen we nu één voor één de Engelse jurisdicties aan de linkerkant, naar het overeenkomstige veld rechts.

"City" moet dus naar het gele "Plaats"-veld verplaatst worden, omdat het "oude" bestand geen "Gehucht" kende. Zo verplaatsen we alle velden die links staan, naar rechts in het juiste veld, het veld voor "Gehucht" blijft leeg, dan zien we dit:

nl-file-places-usa-dutch-6.pngConversie tabel


Nu klikt u op OK en gaat Ancestris aan het werk om de conversie uit te voeren, daarna ziet u:

nl-file-places-usa-dutch-8.png

Ancestris heeft nu alle plaatsen in het bestand aangepast volgens de nieuwe plaats jurisdicties.

Mogelijke problemen

Voorbeeld 2:

Stel we herhalen het vorige voorbeeld, dus van USA naar Nederlandse jurisdicties, maar nu laten we "Staat" weg omdat we dat in Nederland niet kennen.

We beginnen opnieuw met een ongewijzigd Kennedy-bestand, (of we klikken op de Undo knop helemaal bovenaan in de gereedschapsbalk van Ancestris) en volgen precies het vorige voorbeeld, maar we maken nu alleen "Gehucht, Plaats, Postcode, Provincie, Land" aan als nieuwe jurisdicties, geen "Staat" meer. Dan bij de Conversietabel, laten we die er nu (na het verslepen) zo uitzien:

nl-file-places-usa-dutch-no-state.png

Gehucht aan de rechterkant is leeg, en State blijft links staan omdat we daar bij de Nederlandse jurisdicties geen plaats voor gereserveerd hebben. Klikken we nu op OK dan krijgen we:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-2.png

Ancestris geeft aan dat er fouten zullen ontstaan bij deze conversie. Klikken we toch op OK dan verschijnt:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-3.png

Als we na deze waarschuwing toch op OK klikken krijgen we:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-4.png

We klikken weer op OK.

Kijken we nu in de plaatsentabel dan ziet deze er als volgt uit:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-5.png

De inhoud van het oorspronkelijke "State" veld staat nu in Gehucht. Wat natuurlijk niet juist is, maar Ancestris heeft ons ook al meerdere malen gewaarschuwd.


Voorbeeld 3:

Als we dit nog een keer doen, maar dan als volgt. We beginnen weer helemaal opnieuw met een Kennedy-bestand waarin nog niets gewijzigd is, en dan maken we 4 jurisdicties, we laten "Gehucht, en Staat" weg.:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-no-gehucht.png

Er zijn nu 4 Nederlandse jurisdicties. Als we verder gaan en de jurisdicties verslepen krijgen we:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-no-gehucht2.png

Nu blijft de Engelse State over. Als we doorgaan krijgen we opnieuw de foutmeldingen van Ancestris, maar we klikken toch steeds OK.

Als alles klaar is kijken we in de plaatsentabel:

nl-file-places-usa-dutch-no-state-no-gehucht3.png


We zien dat de inhoud van alle State jurisdicties is verdwenen. We zijn nu dus wel degelijk informatie kwijtgeraakt.


Opmerkingen:

Als u de plaats jurisdicties hebt gewijzigd en de Conversietabel hebt ingevuld, kunnen er, zoals u hiervoor al zag, twee situaties ontstaan:

 • ofwel is het aantal criteria tussen de oude en de nieuwe formaten verschillend: in dit geval stelt Ancestris u op alle plaatsen op de hoogte van een afwijking bij het controleren op afwijkingen. Als u het aantal criteria vermindert, verliest u uiteraard de gegevens die overeenkomen met de criteria die geen plaats hebben in het nieuwe formaat. (Zoals in het voorbeeld met "State")

 • of het aantal criteria is hetzelfde: in dit geval gaan er geen gegevens verloren.


Controle Aanwijzingen:

Zoals u in de vorige voorbeelden al zag, is de plaatsen tabel heel handig te gebruiken om direct te zien wat er voor en na de conversie gebeurt met de inhoud van alle jurisdicties.

Het advies is dan ook om te zorgen dat de plaatsen tabel geselecteerd staat, vóór u het conversie scherm opent. Door op de koppen van de kolommen te klikken kunt u de desbetreffende kolom sorteren.

Als u daarna gaat converteren, kunt u precies zien wat Ancestris heeft gedaan, omdat alle wijzigingen direct zichtbaar zijn op alle Vensters.

nl-file-places-usa-dutch-redo-undo1.png

Na de conversie actie is de Undo button geaktiveert. Klit u hierop terwijl u de plaatsen tabel kunt zien, dan ziet u de gegevens in die tabel terugkeren naar de oorspronkelijke waardes van vóór de conversie.

nl-file-places-usa-dutch-redo-undo2.png

Als u de Undo button heeft geklikt, is de Redo button geaktiveert en kunt u als het ware de conversie aktie met 1 klik opnieuw laten uitvoeren.
FAQ plaats jurisdicties


FAQ plaats 1: Wat moet ik met "Staat", dat hebben we hier toch niet?

Dat klopt helemaal. U zou dat ook weg kunnen laten, er is geen verplichting om dit op te geven.

Maar er valt ook iets voor te zeggen om het toch in de jurisdicties op te nemen. Het kan heel goed zijn dat personen in uw stamboom uit het buitenland afkomstig blijken, en bijvoorbeeld landen als Frankrijk en Amerika en dergelijke kennen dat begrip wel. En als het niet in uw bestand zit, kan het zijn dat u het later wel moet toevoegen om van buitenlandse voorouders de plaats gegevens juist te kunnen invoeren.


FAQ plaats 2: Waarom staat er "Gehucht" in de jurisdicties?

De jurisdicties moeten altijd in oplopende volgorde staan van grootte van gebied. "Gehucht" is daarbij het kleinste gebied, en "Land" het grootste. Plaatsen die nu behoorlijk groot zijn, waren in de tijd van uw voorouders misschien nog lang zo groot niet.

Gehucht is niet perse noodzakelijk in uw jurisdicties. Maar als u wilt kunnen aangeven dat een voorouder afkomstig is van een heel kleine plaats, dorp, of iets dergelijks, dan zou u "Gehucht" in de jurisdicties kunnen opnemen. Maar het kan ook worden weggelaten.


FAQ plaats 3: Waarom krijg ik allemaal "lege" komma's?

Bij het weergeven van een plaats in Ancestris gebeurt dat volgens het Gedcom plaats formaat, zoals dat in de header van uw bestand is gedefinieerd. Als voor een bepaalde plaats niet alle jurisdicties (plaats gegevens) bekend zijn, vult Ancestris voor elk ontbrekend element een "lege" komma in.

Uit de plaatsen tabel:

nl-file-places-faq3.png

De plaats Abbekerk en Windfoot worden weergegeven als:

nl-file-places-faq3-2.png nl-file-places-faq3-3.png

Met "lege" komma's voor de jurisdicties die voor deze plaats niet zijn gespecificeerd.


FAQ plaats 4: Waar komen die jurisdicties vandaan?

We hebben nu "Engelse" en Nederlandse jurisdicties gezien maar hoe komt men nu aan de namen en waar is dat op gebaseerd?

De betekenis van Jurisdictie is: Rechtsgebied

Een jurisdictie beperkt een geografisch gebied, is dus alleen van toepassing op een bepaald geografisch gebied, van een bepaalde grootte, en op bepaalde evenementen en/of families. Dat kan het rechtsgebied zijn, of het gebied dat hoorde bij een bepaalde kerk.

Een voorbeeld uitleg, let op in het Engels (zie bij): Jurisdictions explained

A jurisdiction is the political, administrative, religious, or private body that had authority over a region or people and kept records for a specific purpose. In the face of record loss at one jurisdiction, records from another can fill the gap. 

In het Nederlands:

Een jurisdictie is de politieke, administratieve, religieuze of particuliere instantie die gezag had over een regio of volk en registers bijhield voor een specifiek doel. In het licht van recordverlies in het ene rechtsgebied, kunnen records van een ander het gat opvullen.

Voorbeelden van jurisdicties:

 • Gebieden van de openbare gezondheidszorg
 • Schooldistricten
 • Water districten
 • Servicegebieden van ziekenhuizen, klinieken of andere zorgverlenersGemeenten
 • Provincies
 • Gebieden die worden bediend door bepaalde kantoren van bepaalde overheidsdepartementen en -agentschappen zoals welzijn, sociale zekerheid, kinderbescherming, het ministerie van landbouw,  enz.
 • Gemeentelijke en staatspolitie jurisdicties
 • Rechtbank arrondissementen
 • Wetgevende districten
 • Staats- of nationale grenzen

Gedcom gebruikt jurisdicties om de plaats van een gebeurtenis te bepalen. Om dit zo nauwkeurig mogelijk te doen, zonder meteen in lengte en breedte graden te denken, of een adres op te geven, zijn er gebieden van bepaalde oplopende grootte bepaald, en wat is logischer om dan bestaande namen te gebruiken, zoals Plaats of Land.

Een Nederlandse indeling in plaatsen van oplopende grootte vind u hier: "Gehucht, buurtschap, dorp of stad".

Een Engelse indeling in plaats grootte vind u hier: "Settlement Hierarchy".

Daar waar wij wij in Nederland "Gehucht" gebruiken, vind u in het Engels "Hamlet" (in het Frans "Hameau"), daarmee wordt dus een hele kleine gemeenschap bedoeld.