Skip to main content

5.1. Cygnus Editor

De Cygnus-editor is een van de drie hoofdeditors van Ancestris.
  
U opent de Cygnus editor op één van de volgende manieren:
 • De editor is ingesteld als de default editor in het Voorkeuren scherm, en dan
  • opent een dubbelklik op een entiteit deze editor met de geselecteerde intiteit.
  • kiest u voor "Bewerken" in een contextmenu waardoor deze editor als default wordt geopend.
 • U heeft de editor geopend via het hoofdmenu "Beeld / Cygnus bewerker".
 • U heeft geklikt op de knop "Cygnus bewerker" in de toolbar bovenaan het scherm. (Als u deze knop heeft toegevoegd.)

nl-cygnus.png

De filosofie van de Cygnus-editor komt voort uit de behoefte aan eenvoud in gebruik.

De eenvoud van het in één oogopslag kunnen manipuleren van individuen en alles wat met hen te maken heeft


Ongeacht hoe informatie achter de schermen wordt opgeslagen.


Alle andere informatie, families, bronnen, notities, enz. zijn uiteindelijk slechts aanvullende informatie met betrekking tot het leven van de persoon in kwestie. Het huwelijk van de persoon moet bijvoorbeeld bij de andere gebeurtenissen worden vermeld. Dit is wat Cygnus doet.


Het voordeel is dat je bijna alles in één oogopslag kunt zien, zoals een vogel vanuit de lucht naar de aarde kijkt.

Wist u dat? De naam komt van het grote en heldere sterrenbeeld de Zwaan (Cygnus). Met haar sterren die voornamelijk in een groot kruis zijn gerangschikt, wordt ze weergegeven in de vorm van een vogel die zijn vleugels spreidt.


Achter de schermen doet Cygnus veel werk voor u. Het aanmaken van een partner bijvoorbeeld kost slechts één klik, terwijl er meer stappen nodig zijn om dit met de andere twee editors te doen.

Het compromis is dat alleen de belangrijkste genealogische informatie kan worden bewerkt met deze editor, maar dat dit nog steeds de behoeften van 80% van de gebruikers dekt.

Er is voor elk wat wils, en gebruikers van Ancestris kiezen er vaak voor om twee hoofdeditors te gebruiken: Cygnus + Gedcom of Aries + Gedcom. Sommigen gebruiken liever alleen de Gedcom-editor. Hier is een vergelijking van de 3 editors voor wanneer u nog een keuze moet maken.


Cygnus Gedcom Aries
Focus Het individu en zijn naaste omgeving De Gedcom standaard

Volledigheid van
informatie

Gebruiksgemak ++ +++ +
Ergonomie +++ + +++
Dekking van behoeften 80% 100% 100%
Transparantie van gegevens + +++ ++
Efficiency +++ + +
Bewerkbare Gedcom entities Veel Alle Alle
Naleving van de Gedcom standaard 100% 100% 100%

Beschrijving en Gebruik

Cygnus toont de persoon in het bovenste deel van het venster met de titelbalk, zijn familiekern daar net onder, en de details van zijn/haar leven in het onderste deel, met de bijbehorende levensgebeurtenissen.

nl-cygnus3.png

Schermonderdelen van Cygnus:

Via onderstaande lijst kunt u rechtstreeks naar de beschrijvingen gaan.

De diverse velden en knoppen van Cygnus staan beschreven per schermonderdeel.


Cygnus Editor "Los" gebruiken.

Zoals ook beschreven op de pagina "Werkruimte en Vensters", kunt u de Cygnus Editor "loshaken" van het Ancestris scherm, om meer ruimte te krijgen op uw monitor. U kunt het Cygnus scherm dan bijvoorbeeld zelfs naar een andere monitor schuiven, als u met 2 monitoren werkt. Dit gaat (in het kort) als volgt:

nl-cygnus-zweven-1.png

Doe een rechtsklik op de tab van de Cygnus editor. In dit geval bij de Kennedy gedcom. In het contextmenu (Popup menu) dat dan verschijnt kiest u voor "Zweven".

De Cygnus editor "komt dan los" van het gehele Ancestris scherm, en gaat er bovenop liggen:

nl-cygnus-zweven-2.png

U kunt dit zien omdat er een aparte "draagbalk" (hier in geel) verschijnt, waarmee u de Cygnus editor nu los van het totale Ancestris scherm kunt verschuiven.


Om het scherm weer "vast te maken" op de originele plek binnen het totale Ancestrisscherm, handelt u als volgt:

nl-cygnus-zweven-3.png

U doet weer een rechtsklik op de tab van het losse scherm (dit kan ook als het zich op een andere monitor bevind!), en uit het popup menu kiest u voor "Plaatsen". Het scherm springt dan vanzelf terug naar de originele positie binnen het totale Ancestris scherm.


Scheidings Balken.

Tussen de diverse schermonderdelen zitten scheidingsbalken. Deze kunnen met de muis worden bewogen. Hiermee kunt u de diverse schermonderdelen in grootte aanpassen.

De plaats van de scheidingsbalken wordt per stamboom vastgelegd. Cygnus heeft de volgende 3 scheidingsbalken:

nl-cygnus-separation-bars.png

De bovenste horizontale scheidingsbalk, deze zit net onder de Familiekern, de tweede horizontale scheidingsbalk, tussen de notities en de bronnen, en de derde scheidingsbalk, verticaal, tussen de gebeurtenislijst en de notities/bronnen.

1. TitelBalk

De titelbalk toont de naam van de geselecteerde persoon en enkele knoppen.
nl-cygnus-title.png

Als u de muisaanwijzer op een knop plaatst, wordt knopinfo weergegeven.
nl-cygnus-title2.png

1. Pin-knop

Houdt deze persoon vast in de editor, zelfs als er een andere entiteit geselecteerd wordt in Ancestris. Dan verandert de persoon in de Cygnus editor niet, totdat de pinknop opnieuw geklikt wordt en de persoon weer wordt "losgelaten".

2. Cursorknop

Houdt de focus op de editor bij het wijzigen van entiteiten.

Een muisselectie van een individu in de entiteitentabel of in het stamboom overzicht, zorgt er normaal gesproken voor dat de focus op de Cygnus Editor verloren gaat.

Als u de focus op de editor wilt houden, brengt deze knop de focus terug naar de voornaam van de persoon en plaatst de cursor daar.

3. Waarschuwingspictogram

Wanneer het waarschuwingspictogram verschijnt, betekent dit dat de informatie in de individuele gegevens, een ongeldig gegeven bevat, of een ongeldige waarde bevat. Klik op het pictogram om te zien wat er precies ongeldig is.
U ziet dan bijvoorbeeld dit:
nl-cygnus-warning.png

Afwijkingen worden gedetecteerd volgens de criteria die zijn gedefinieerd in het voorkeuren scherm, op  Ancestris-voorkeuren, Extensieselectie, tabblad Validatie.


4. Knop: Maak een nieuw individu

Maakt een nieuwe persoon aan en plaatst hem/haar in de editor.

5. Knop: Verwijder dit individu

Verwijdert de weergegeven persoon met een bevestigingsverzoek.
nl-cygnus-delete-indi.png
Alleen wanneer U hier "Ja" kiest wordt de persoon verwijderd. Mocht u zich direct hierna alsnog bedenken dan kunt u via de knop nl-cygnus-undo-action.png  in de knoppenbalk bovenaan, de actie terugdraaien.

6. Contextmenu - Popupmenu bij rechtsklikken

Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk om het contextmenu weer te geven.

nl-cygnus-title-contextmenu.png

De volgende context menu regels zijn te zien (alle regels linken naar de uitgebreide uitleg, zie aldaar!):

Meer informatie over contextmenus vind u op de pagina "Context menu".

2. Fotoframe

Het FotoFrame bevind zich aan de linkerkant, direct boven de eerste scheidingsbalk:

nl-cygnus-photo-frame-numbers.png

Dit kader toont alle foto's en andere media (video, soundtrack, enz.) van het individu en van zijn of haar levensgebeurtenissen.

2.1. Foto's.

De foto's die op een bepaald moment worden weergegeven, zijn die van de gebeurtenis die is geselecteerd in de sectie Levensgebeurtenissen.

 • Foto's die niet gerelateerd zijn aan een bepaald evenement, worden toegevoegd aan het algemene evenement.
 • Geboortefoto's zijn gekoppeld aan het geboortegebeurtenis, etc.
Media die in de bronnen zijn opgenomen, worden niet hier weergegeven, maar in de Bronnen fotolijst. (links naast de bronbeschrijvingen)

Het medium dat voor een foto wordt weergegeven, is de foto zelf. Voor andere media (geluiden, video's, documenten) is de weergegeven media het overeenkomstige mediapictogram.

2.2. Beschrijving

U kunt voor elke foto een korte beschrijving opgeven. Met de rechter rode pijl kunt u de beschrijving scrollen.

2.3. Scrollen door foto's van gebeurtenis.

Met een horizontale schuifbalk kunt u door de foto's van een bepaald evenement bladeren.

2.4. Knoppen:

In de fotolijst zitten 3 knoppen. (Hier geel gemarkeerd)
 • De knop nl-cygnus-button-photo-star.png stelt de voorkeursfoto in, die standaard moet worden weergegeven voor het individu, in alle Ancestris-weergaven, in het bijzonder de dynamische boomstructuurweergave.
 • De knop nl-cygnus-button-photo-add.png voegt een foto toe, die in de geselecteerde levensgebeurtenis wordt geplaatst.
 • De knop nl-cygnus-button-photo-delete.png verwijdert de weergegeven foto.

Er zijn verschillende acties mogelijk met betrekking tot de weergegeven media.

 • Een enkele klik met de linkermuisknop opent een apart scherm, waarmee u de media, wat het ook is, kunt veranderen, zie hierna.
 • Door met de rechtermuisknop te klikken, worden de media weergegeven in de mediaviewer van uw computer.
  • Als het een foto is, wordt de foto groot weergegeven in uw afbeeldingsviewer.
  • Als het een video of een soundtrack is, wordt deze afgespeeld in uw standaard mediaspeler.
 • Wanneer de media een foto is, zijn de volgende acties mogelijk:
  • Slepen en neerzetten met de muis om een andere uitsnede van de totale foto te laten zien. (als de foto groter is dan het kader waarin de foto vertoond wordt)
  • Met het muiswiel kun je in- en uitzoomen.
  • Met een Ctrl+klik kunt u de bijgesneden foto opslaan.
Andere foto kiezen:

De keuze van een foto wordt gemaakt via het Media Selectievenster (Media Viewer). U klikt eenmaal met de linker muisknop op de foto en dan opent dit scherm:

nl-cygnus-photos.png


De media waaruit kan worden gekozen, worden aan de rechterkant weergegeven.

Aan de linkerkant wordt de geselecteerde media weergegeven.

De mediatitels hebben drie mogelijke kleuren.

 • In zwart de media waarvan de titel is opgenomen in de media zelf
 • In blauw de media waarvan de titel is afgeleid van de entiteit die het gebruikt
 • In rood de nog ongebruikte media
In dit voorbeeld zijn alle mediatitels zwart omdat ze al in de stamboom zijn opgenomen.
De knop "Deze media kiezen" koppelt het geselecteerde medium aan het individu en sluit het venster. Deze knop is grijs als er geen media geselecteerd is.

De knop "Media bestanden zoeken",  wordt gebruikt om een ​​bestand van uw computer op te halen dat nog niet in de genealogie is gebruikt.
De knop "Zoeken naar internet bestanden", zoekt bestanden op internet. U krijgt dan dit scherm:
nl-cygnus-photo-internet.png

U moet dan een url invoeren van de plek op internet waar het gewenste bestand zich bevind.

De knop "Annuleren", sluit het scherm zonder verdere acties.

Ziet de foto er zo uit:

nl-migrate-5b.png

Dan betekent het dat Ancestris de foto niet meer kan vinden. U kunt dan via de Beheer Media Bestanden pagina, op zoek gaan naar de plaats waar de foto staat.


3. Familiekern, beschrijving van het individu

De Familiekern bevind zich direct boven de eerste scheidingsbalk:

nl-cygnus-family-nucleus.png

 • 3.1. Het bovenste deel (hier in geel), bevat een beschrijving van de persoon, dit is het deel waar u de naam invult, en waar u ook familieleden kunt toevoegen.
 • 3.2. Het onderste, groene deel is de familie "boom", het is een boomstructuur met de geselecteerde persoon en zijn/haar naaste familieleden.

3.1. Beschrijving van de persoon (Individu)

Voor de duidelijkheid hier een beeld met nummers die corresponderen met de betreffende beschrijving:

nl-cygnus-names-with-numbers.png

Algemene opmerkingen:

De knoppen 1, 3, 8, 9, 10, 11, zijn de "Relatie knoppen". Deze knoppen hebben meerdere functies:

Een voorbeeld van een dergelijk menu bij klikken met de rechtermuisknop kan zijn:

nl-cygnus-nucleus-leftclick-brother.png

Dit is een voorbeeld bij een rechtsklik op de knop voor "broer". Bij de andere relatie knoppen is het context-menu, overeenkomstig de relatie knop die geklikt werd.

Knopuitleg:

1. Knop voor Vader.

Met deze knop kunnen de hiervoor beschreven acties voor een vader uitgevoerd worden.

2.  Nummering.

Hier staat het IDnummer van de geselecteerde persoon in de Gedcom, en het eventuele SOSA nummer.

3. Knop voor Moeder.

Met deze knop kunnen de hiervoor beschreven acties voor een moeder uitgevoerd worden.

4 en 5 Namen, Voornaam en Achternaam
Voor- en achternamen worden ingevoerd via twee vervolgkeuzemenu's.

 • Het vervolgkeuzemenu Voornaam selecteert een voornaam uit de namen die al in de genealogie worden gebruikt.
 • Het vervolgkeuzemenu Achternaam selecteert een achternaam uit de namen die al in de genealogie worden gebruikt.
 • Als een voornaam of achternaam niet in de vervolgkeuzelijst voorkomt, kunt u deze toevoegen door intypen in het veld zelf.
nl-cygnus-names-first.png nl-cygnus-names-last.png
6. Extra Naaminvoer.

De knop nl-cygnus-edit-more-names.png specificeert de andere elementen van de naam van het individu via een apart scherm dat verschijnt:

nl-cygnus-names.png

Onder de invulvelden staat een voorbeeld van het naamdeel dat in het veld erboven ingevuld kan worden. De roepnaam is weer een keuzebox. Staat de roepnaam er niet bij dan kunt u deze invullen.

Let op: Een persoon kan meerdere alternatieve voor- of achter-namen hebben. Deze kunnen echter niet via de Cygnus editor ingevoerd worden. Gebruikt u daarvoor de Aries editor of de Gedcom Editor.


7. Prive markering.

Dit selectievakje nl-cygnus-edit-prive.png markeert deze persoon als privé. Voor meer details over dit onderwerp, zie de Privacy-pagina in de Voorkeuren.

8, 9, 10 en 11 Knoppen voor respectievelijk: Kinderen, Partner, Zus, Broer.

8 = Kinderen, 9 = Partner, 10 = Zus en 11 = Broer.

Met deze knoppen kunnen de hiervoor beschreven acties voor Kinderen, Partner, Zus of Broer, uitgevoerd worden.

12.  Radio knoppen voor het geslacht van de persoon.

U kunt kiezen uit "Mannelijk", "Vrouwelijk", of "Onbekend".

3.2. De Familie "boom".


nl-cygnus-family-tree.png

Deze boomstructuur laat het volgend zien:

 • in het geel, de geselecteerde persoon,
 • zijn/haar ouders op de bovenste regel (Hier Joseph en Rose)
 • zijn/haar broers en zussen op hetzelfde niveau in de chronologische volgorde van geboorten. (Hier Joseph Patrick, en Rosemary t/m Edward)
 • zijn/haar echtgenoot(en) staan ​​hieronder vermeld, 1 niveau ingesprongen. (Hier Jacqueline)
 • en de bijbehorende kinderen staan weer 1 niveau ingesprongen. (Hier Caroline, John en Patrick)
Een dubbelklik op een van de individuen selecteert deze.


4. Levensgebeurtenissen

Met dit deel van de Cygnus-editor kunt u de levensgebeurtenissen van het individu invoeren en bewerken. Onderstaand is een screenshot van de Cygnus editor waarin een geboorte is geselecteerd:

nl-cygnus-events-areas.png
Dit schermdeel is onderverdeeld in verschillende gebieden:
 • Scheidingsbalken Zie uitleg hiervoor (Verticaal in rood).
 • 1. De lijst met gebeurtenissen (in lila), op datumvolgorde.
 • 2. Knoppen om de gebeurtenissen aan te maken (in groen).
 • 3. De details van een gebeurtenis  (in oranje).
 • 4. Rechtsonder in blauw, de OK en Annuleer knop.
 • 5. Soorten gebeurtenissen. De schermindeling verandert iets, afhankelijk van de soort gebeurtenis die wordt weergegeven.
Bij elke levens gebeurtenis horen eventueel verder nog:
 • Notities. Voor elke gebeurtenis apart kunnen er 1 of meer notities zijn. Zie bij Notities hierna.
 • Bronnen. Voor elke levensgebeurtenis apart, kunnen er 1 of meer bronnen zijn. Zie bij Bronnen hierna.
 • Archieven. Elke bron hoort thuis in 1 archief (Repositorie). Zie bij Archieven hierna.
 • Relaties: Elke levensgebeurtenis kan geassocieerd zijn met 1 of meer andere personen, bijvoorbeeld getuigen, Peter, Meter en dergelijke. Zie bij Relaties hierna.
 

4.1. De lijst met gebeurtenissen

We onderscheiden de Algemene gebeurtenis van alle andere.

 • Het is een gebeurtenis zonder specifieke kenmerken, dus niet gekoppeld aan welke gebeurtenis dan ook.
 • Deze algemene gebeurtenis maakt het mogelijk om notities en bronnen te associëren met het individu in zijn algemeenheid, dus die zijn hele leven kunnen karakteriseren, zonder ze specifiek te koppelen aan een bepaald moment in het leven.
Alle andere gebeurtenissen zijn die, welke door de Gedcom-standaard worden gedefinieerd. Het zijn er heel veel (geboorte, huwelijk, beroep, woonplaats, overlijden, begrafenis, enz.).

Alle evenementen worden in één levenslijn vermeld, inclusief groepen. U kunt dus op dezelfde plek in Cygnus en steeds op dezelfde manier, bijvoorbeeld een doopgebeurtenis of een trouwgebeurtenis aanmaken en wijzigen.

Inderdaad, in tegenstelling tot de andere twee editors, is Cygnus gericht op het individu, en is er geen onderscheid in het bewerken van gebeurtenissen, of het nu gaat om de individuele entiteitgebeurtenissen of de familie-entiteitgebeurtenissen.

De lijst met gebeurtenissen (lila in het screenshot), geeft de standaardgebeurtenissen in chronologische volgorde weer, gebruikmakend van gebeurtenislogica wanneer er geen datum wordt aangegeven (d.w.z. een overlijden vindt plaats na een geboorte).

De lijst kan worden gesorteerd door op de kolomkop te klikken, in oplopende volgorde met één klik of aflopende volgorde met een tweede klik.

De breedte van de kolommen kan met de muis worden aangepast. (rode pijl) Er verschijnt dan een horizontale dubbele pijl)
nl-cygnus-events-columnwidth.png

Zodra u een evenement selecteert, worden de details aan de rechterkant weergegeven (het oranje deel), de bijbehorende foto's in het Fotoframe bovenaan de editor, de brondocumenten in het Bronbeschrijvingsdeel, en de bronmedia in het kader linksonder in de editor.

4.2. Knoppen voor het aanmaken of selecteren van gebeurtenissen

Een set van 10 knoppen wordt gebruikt om de meest voorkomende gebeurtenissen efficiënter in te voeren.

nl-cygnus-events-buttons.png

 • De eerste 8 van boven (5+3) zijn de meest voorkomende gebeurtenissen die in een stamboom worden gebruikt
  • De eerste is die van de geboorte. Een klik op deze knop maakt de geboortegebeurtenis aan als deze nog niet bestaat, en selecteert anders de geboortegebeurtenis.
  • De tweede is die van het huwelijk. Aangezien er meerdere huwelijken voor dezelfde persoon kunnen zijn, wordt door op de knop te klikken een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u wordt gevraagd of u een huwelijk wilt maken nl-cygnus-marriage-choise.png of het biedt aan om een ​​van de bestaande huwelijken te selecteren. Als er geen is, creëert het een huwelijk.
  • Degene daaronder is die van het beroep. Aangezien er meerdere beroepen voor dezelfde persoon kunnen zijn, wordt door op de knop te klikken een vervolgkeuzemenu weergegeven waarin u wordt gevraagd of u een beroep wilt maken of het biedt aan om een ​​van de bestaande beroepen te selecteren. Als er geen is, creëert het een beroep.nl-cygnus-occu-select.png

 • De voorlaatste knop. met de vlag, is een knop die alle andere mogelijke gebeurtenissen in een lijst oproept. Het is aan u om te kiezen welke u wilt aanmaken.

 • De laatste knop verwijdert de geselecteerde gebeurtenis. De algemene gebeurtenis kan niet worden verwijderd.

De lijst gebeurtenissen waaruit via de knop met de vlag kan worden gekozen is de volgende:

nl-cygnus-events-other.png

U ziet dat er ook een gebeurtenis is met de naam "Gebeurtenis", deze kunt u gebruiken als u een gebeurtenis wilt invoeren die niet specifiek in deze lijst genoemd wordt. (En dus ook niet als gebeurtenis in de Gedcom specificatie bestaat)

Al deze gebeurtenissen zijn een officiële Gedcom gebeurtenis, elk met een eigen Gedcom-label (TAG).


4.3 Details van een gebeurtenis.

Voor elke geselecteerde gebeurtenis kunt u in het rechterdeel van het paneel dezelfde informatie invoeren, behalve voor de algemene gebeurtenis waarvoor een deel ervan niet nodig is. Al deze informatie is afgestemd op de Gedcom-standaardtags.
Hier een voorbeeld van een Geboorte.
nl-cygnus-live-events-general.png
Betekenis van de nummers:
1. Beschrijving van het evenement
Het is een vervolgkeuzelijst met reeds gedefinieerde beschrijvingen, voor het geval de beschrijving opnieuw kan worden gebruikt.

2. Datum en tijd
Zie de datumpagina voor meer details.

Onder de datum wordt de dag van de week weergegeven als de gebeurtenis gedateerd is, en de leeftijd van de persoon op het moment van de gebeurtenis behalve bij de geboortedag.
Als het evenement bijvoorbeeld een beroep is, bestaat de datum uit twee regels, een begin en een eind datum.

3. Plaats
Met het vervolgkeuzemenu kunt u een bestaande plaats kiezen uit de plaatsen die bekend zijn in de genealogie. De eerste tekens/letters die u invoert, geven direct een gefilterde lijst weer van plaatsen die deze tekens bevatten. Zie ook bij de Plaats Knop hieronder.
4. Plaats Knop
Met het vervolgkeuzemenu kunt u een bestaande plaats kiezen uit de plaatsen die al bekend zijn in de stamboom. De eerste ingevoerde tekens geven een gefilterde lijst weer van plaatsen die deze tekens bevatten.
Als U een plaats wilt toevoegen die nog niet bestaat of als u deze wilt wijzigen, klikt u op de plaats knop. nl-cygnus-event-placebutton.png Zie de beschrijving van plaatsen of de Plaatsen Editor voor meer details.


5, 6, 7. Respectievelijk: Notities, Bronnen + Archieven en Relaties, die specifiek bij deze gebeurtenis horen.

Deze worden beschreven bij: Notities, Bronnen, Archieven en Relaties. Let er op dat deze specifiek bij de desbetreffende gebeurtenis horen.

8, 9, Ok en Annuleer knoppen.

Zie hoofdstuk 4.4 hierna.


4.4. OK en Annuleer knoppen.


De OK knop verschijnt pas als wijzigingen worden aangebracht. U bevestigt de wijzigingen door op deze OK knop te klikken.

Als u de Annuleer knop gebruikt, worden de wijzigingen niet bewaard.


4.5. Soorten gebeurtenissen

Afhankelijk van de soort gebeurtenis, verandert de indeling van het scherm een beetje:

De algemene gebeurtenis heeft alleen notities (in geel):

nl-cygnus-events-type1.png


Gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk en dergelijke hebben een datum en plaats beschrijving (in blauw)

nl-cygnus-events-type2.png


Gebeurtenissen zoals een beroep, hebben een tijdsduur en hebben dus 2 datum delen.

nl-cygnus-events-type3.png

Maar de werking van de velden blijft zoals beschreven hiervoor.

5. Notities

Het is mogelijk om een ​​of meer notities in te voeren, of te bewerken, zowel ingesloten als gedeelde notities. Bekijk het verschil op de pagina Gedeelde informatie.

nl-cygnus-note.png
Cygnus kan zowel gedeelde als ingesloten notities herkennen, weergeven en bewerken, maar zal alleen gedeelde notities maken.

Het muiswiel wordt gebruikt om door de notitietekst te bladeren als er meer regels nodig zijn dan er ruimte is om weer te geven. Met de rechter schuifbalk kunt u hetzelfde doen. Deze verschijnt wanneer niet alle regels kunnen worden weergegeven.

Door de <Ctrl>-toets in te drukken en het muiswiel te gebruiken, kunt u door alle notities bladeren. Met de twee groene pijlen rechts boven het notitieveld, (geel aangegeven) kunt u hetzelfde doen.

Als u met de muis over de twee groene pijlen beweegt, wordt de rangorde van de notitie weergegeven in verhouding tot het totale aantal notities dat aan deze gebeurtenis is gekoppeld. (Hier dus de eerste van vier)
nl-cygnus-note-nr.png

Met de eerste 3 knoppen nl-cygnus-note-3buttons.png kunt u een notitie maken, wijzigen en verwijderen.

Met de laatste knop nl-cygnus-note-1-button.png kunt u de notitie invoeren in een groot venster waarin het mogelijk is om de lettergrootte te vergroten of te verkleinen.
nl-cygnus-note-edit.png

Het maken en wijzigen van een notitie nl-cygnus-note-3buttons.png opent het notitie selectie venster:


nl-cygnus-note-choose1.png


Het rechterdeel vertoont alle bekende notities van de genealogie op. Er zijn drie soorten, herkenbaar aan de kleur:

 • In zwart, de notities gebruikt in de genealogie en opgenomen in NOTE Entities (dit zijn de gedeelde notities)
 • In blauw, de notities die worden gebruikt in de genealogie en die onderdeel zijn van bepaalde entiteiten. (Ingesloten notities)
 • In rood, de nog ongebruikte notities.

Kort gezegd:

Een individu kan per gebeurtenis, 1 of meerdere notities hebben, deze hebben alleen betrekking op de gebeurtenis waar ze bij horen. Elk individu kan ook 1 of meer algemene notities hebben, deze hebben betrekking op de persoon als zodanig.. 


Wilt u een nieuwe notitie aanmaken dan kiest u uit het rechterdeel voor "Nieuwe Notite". Daarna kunt u de notitie tekst in het linkerveld invullen.


6. Bronnen (Sources)

Het is mogelijk om één of meerdere bronnen in te voeren, zowel ingesloten (informele), als gedeelde (formele) bronnen. Bekijk het verschil op de pagina Gedeelde informatie.

Bekijk ook de pagina: "Leg uw stamboom bronnen vast", voor meer informatie over Bronnen (Sources) en Archieven (Repositories) in uw genealogie.


6.1. Bronteksten toevoegen / Bewerken / Verwijderen.

Hier is bijvoorbeeld een bron van de doopakte van Lodewijk XIV.
nl-cygnus-source.png

De informatie voor de bronnen is als volgt:

 • 1. De naam van de bron. Kies een duidelijke naam.
 • 2. Een tekst die over het algemeen wordt gebruikt om een ​​transcriptie van de brontekst weer te geven. Inderdaad, het is beter om één ​​keer de moeite te doen om een ​​handgeschreven tekst die moeilijk te lezen is, te ontcijferen, dan om het elke keer te doen als u het nodig heeft.
 • 3. De naam van de Repositorie (Archief) waar de bron kan worden gevonden
 • 4. Media in een Fotoframe gekoppeld aan dezelfde bron (aan de linkerkant)
Bronnen werken volgens hetzelfde principe als notities wat betreft:

 • 5. Deze 4 knoppen, ze zijn gelijk aan die van Notities: Toevoegen, Wijzigen, Verwijderen en Lettergrootte.
 • 6. De schuifbalk voor als de brontekst te lang is voor het window.
 • 7. Knoppen om door de bronnenlijst te scrollen.
 • 8. Knop voor het Archief nl-cygnus-button-repository.png waar de bron zich bevind, (Repository).

Het gebruik van de muis is hier voor de bronnen gelijk aan dat bij de notities.


6.2. Media van Bronnen toevoegen bewerken en verwijderen.

Als u op 1 van de bron selectie/toevoegen knoppen nl-cygnus-source-choose-source.png klikt (in geel), wordt het bronselectievenster weergegeven: (hier een voorbeeld uit de Kennedy gedcom)
nl-cygnus-source-choose.png


Het rechterdeel vertoont alle bekende bronnen (sources) van de genealogie. Er zijn drie soorten, herkenbaar aan de kleur:

 • In zwart, de bronnen gebruikt in de genealogie en opgenomen in REPO Entities (Records) (dit zijn de gedeelde bronnen)
 • In blauw, de bronnen die worden gebruikt in de genealogie en die onderdeel zijn van bepaalde entiteiten. (Ingesloten bronnen)
 • In rood, de nog ongebruikte bronnen.

U kunt een bron toevoegen door te kiezen voor "Nieuwe Bron", zoals hier:

nl-cygnus-source-add.png

Dan keert u terug naar de Cygnus editor en kunt u de diverse velden invullen. En eventueel een foto toevoegen.


6.3. Bron Media Kiezen / Zoeken via Media Overzichts pagina


Het Fotoframe van de bron van een gebeurtenis werkt volgens hetzelfde principe als het Fotoframe van het individu.

Door op de afbeelding te klikken, kunt u kiezen welke afbeelding u aan een bron wilt koppelen.

U ziet dan de Media Overzicht's pagina. Deze pagina toont alleen mediabestanden die behoren bij bronnen, met specifieke knoppen onderaan.


Let op nieuw scherm, tekst en screenshots worden nog aangepast.

nl-cygnus-source-photo.png7. Archieven (Repositories).

7.1. Archieven Aanmaken, Kiezen, Bewerken en Verwijderen.

Met de knop voor het Archief nl-cygnus-button-repository.png ( knop nummer 8 hiervoor) kunt u de repository kiezen waaruit de bron is gehaald.


nl-cygnus-choose-repository.png

Dit venster bevat alle informatie van de repositories (archieven) die al zijn gemaakt of die u wilt maken bij het bewerken van de huidige persoon. Het venster bevat een verticale schijdingsbalk die u kunt verschuiven.
 • Groen: Reeds bestaande repositories (rechts) waaruit u kunt kiezen. Als U een nieuwe wilt aanmaken kiest u voor "Nieuw archief".

 • Geel: Alle informatie van het geselecteerde archief zelf. (Dit voorbeeld heeft alleen maar naam en adres ingevuld)
  Gegevens kunnen worden ingevuld of gewijzigd. Het grote veld is voor de notitie voor deze REPO.

  Let op: Velden zonder label hebben een popup tekst (Hint) die aangeeft wat daar ingevuld moet worden.


 • Rose: de bronnen die al reeds aan dit archief zijn toegekend (hier dus 3). In het onderste roze deel meer informatie over de geselecteerde bron. De knoppen Opslaan en Annuleren gelden bij aanmaak van een nieuw archief (REPO). Of bij verwijderen, van een bestaande REPO.
  U kunt hier het type media invullen (bijvoorbeeld Audio) en een eventuele notitie, specifiek voor deze media bron. (notities voor de REPO zelf komen in het gele vlak)

 • Oranje:  met deze knoppen kan een Archief worden gekozen voo de in Cygnus geselecteerde Bron (Source), OF het Archief en de bron kunnen worden ontkoppeld, OF de hele actie kan worden geannuleerd.

Nieuw Archief aanmaken:

Als u een nieuw Archief (Repository) wilt aanmaken, kiest u voor "Nieuw archief", in het groene vlak.

Als u alles heeft ingevuld kiest u voor Opslaan en daarna voor "Dit archief kiezen voor de bron".

8. Relaties

Hier voeren we andere personen in met betrekking tot een gebeurtenis, zoals getuigen bij een huwelijk of de peetouders van een dopeling.

nl-cygnus-relation.png

Het relatieveld is eigenlijk een vervolgkeuzemenu met alle relaties die momenteel zijn ingevoerd voor de geselecteerde gebeurtenis. Als er nog geen relaties bestaan is de tekst "Niemand is verbonden met deze gebeurtenis" te zien.

Als er al wel 1 of meer relaties bestaan, is het mogelijk om een relatie te selecteren en vervolgens op de knop nl-cygnus-button-relation-selection.png te klikken om naar de overeenkomstige persoon te navigeren.

Zijn er nog geen relaties, dan kunt u met de knop nl-cygnus-button-relation-choose.png personen toevoegen en beheren met betrekking tot de geselecteerde gebeurtenis. Door op deze knop te klikken verschijnt het volgende Associatie venster:

nl-cygnus-asso1.png

In het bovenste gedeelte van dit venster, met de groene plus-knop kunt u relaties toevoegen en of wijzigen. Verwijderen gaat met de knop met het rode kruisje er naast. Als er nog geen relaties zijn kunt u de eerste (blauwe) regel aanpassen als volgt:
U klikt op het veld direct onder "Gebeurtenis".

nl-cygnus-asso2.png
U ziet dan de gebeurtenissen die voor deze persoon al bestaan. We kiezen bijvoorbeeld "Huwelijk", zodat we getuigen kunnen invoeren.
nl-cygnus-asso3.png
Bij de tweede kolom "Relatie" kiezen we voor "Getuige". U ziet dat het mogelijk is, om voor elke relatie in de lijst met relaties die verschijnt, om de gebeurtenis te definiëren waaraan u een relatie wilt koppelen, het type relatie (getuige, aangever, enz.), de naam van de relatie, het geslacht en beroep. (De rode pijlen)
nl-cygnus-asso3b.png

De derde kolom is voor de persoon die verbonden moet worden met de originele gebeurtenis, dus hier de getuige. U kunt deze zoeken in de lijst die uitklapt.
Als de kolom te smal is, kunt u deze verbreden door de scheidingslijn naar rechts te schuiven, zie rode pijl.
We kiezen bijvoorbeeld de vader van John:
nl-cygnus-asso4.png
Namen en geslacht worden automatisch ingevuld.
In het onderste deel toont het, alleen ter informatie, de gebeurtenissen van andere individuen waarmee de geselecteerde persoon zelf geassocieerd is. In dit geval geen. Hierna kunt u op OK klikken om de actie te bevestigen.
U keert dan terug naar het Cygnus scherm.

nl-cygnus-asso5.png

U ziet dat er nu in het hoofdscherm van Cygnus, wel een naam staat in het relatie veld. (geel) U moet de actie nogmaals bevestigen door op OK te klikken.


Beroep kolom en datumkolom: (Van het Associatie venster)

De datumkolom hoort bij de beroepen kolom.

 • Als er geen kruisje staat in de datumkolom: Als het beroep dan voor deze persoon wordt bijgewerkt, dan blijft het beroep ongedateerd.
 • Staat er wel een kruisje in de datumkolom, dan wordt de beroepsdatum bijgewerkt naar de datum van de gebeurtenis.

9. Tijdstempel.


De laatste zichtbare informatie in de Cygnus Editor is de laatste wijzigingsdatum van de informatie van dit record.

nl-cygnus-modifications.png

Deze datum wordt bij elke update automatisch bijgewerkt.

Synchronisatie met andere schermen

Zoals we hebben gezien, kan in Ancestris op elk moment een entiteit worden geselecteerd.

Wanneer deze entiteit een individu is, verschijnt deze ook direct als de hoofdpersoon in de Cygnus-editor.

Wanneer deze entiteit geen individu is (een familie, een notitie, etc.), geeft de Cygnus Editor de persoon weer die gerelateerd is aan deze entiteit. Vervolgens kunt u de geselecteerde entiteit bewerken volgens de verschillende schermen die op deze pagina worden beschreven.

De geselecteerde entiteit wordt gerelateerd aan de gebeurtenis die automatisch is geselecteerd in Cygnus.

Voorbeeld: als een familie is geselecteerd in de tabel Entiteiten, zal Cygnus de echtgenoot weergeven, de echtgenoot selecteren in de Familiekern (stamboom) in Cygnus en de huwelijksgebeurtenis selecteren.