Skip to main content

4.4. Verwijderen (Delete)

Deze functie verwijdert gegevenselementen (Labels of Tags) uit een genealogie.

nl-delete-tag-numbered.png

 • Veld 1: De label of het labelpad dat zal worden verwijderd, Hier BURI (Begrafenissen). Zie ook bij veld 4. Als u deze Verwijder Tool opent is de inhoud van veld 5 leeg, en van veld 1 als volgt:nl-delete-tag-opening.png
 • Vinkjes 2: Hier kiest u welke entiteit of entiteiten moeten worden meegenomen bij het zoeken.
 • Vink 3: "Alleen lege labels". Als dit niet is aangevinkt, worden alle labels in veld 5 verwijderd. Als dit wel is aangevinkt, alleen de lege labels.
  In  onderstaand (aangevinkt) voorbeeld ziet u dat er geen lege labels BURI zijn in dit Gedcom bestand. Er zal dan ook niets worden verwijderd.

nl-delete-tag-just-empty.png

 • Veld 4: Dit is de lijst met labels (TAGS) die Ancestris in het gedcom bestand heeft gevonden. Als u dubbelklikt op een regel, verschijnt deze Tag in veld 1, maar tegelijk ook in alle Ancestris editors, voor zover deze de betreffende tag kunnen aanpassen.
 • Veld 5: Dit veld is het resultaat van de instellingen van Veld 2 en Veld 3. Het veld kan dus leeg zijn zoals hierboven aangegeven. Dubbelklik in dit veld opent deze entiteit in de Ancestris schermen/Editors.
 • Knop 6: Verwijderen, hiermee worden alle regels van Veld 5 verwijderd. Als veld 5 leeg is, wordt er niets verwijderd.
 • Knop 7: Annuleren, sluit het scherm zonder iets te verwijderen.

Beschrijving

Uw genealogische gegevens worden opgeslagen in een Gedcom-bestand.

In dit bestand wordt elk stuk informatie opgeslagen in een gegevenselement dat een eigenschap (Property) wordt genoemd. Voorbeeld: naam, geboortedatum, huwelijksplaats, etc.

Elke eigenschap wordt aangewezen door een tag. Een tag is de naam van het data-element. Zie de pagina over de tags voor meer details.

De functie Verwijderen is een hulpmiddel om overal in uw genealogie een tag te verwijderen.

U kunt ervoor kiezen om elke tag te verwijderen, voor alle categorieën van entiteiten of slechts voor enkele, en u kunt er ook voor kiezen om alleen die te verwijderen die leeg zijn, d.w.z. die geen waarde hebben.

Onder uw keuzes ziet u de lijst met bestaande tags in de genealogie aan de linkerkant, en de lijst met tagwaarden die zouden worden verwijderd als u doorging en op Verwijderen drukte.

Gebruik

Start deze tool via het menu Bewerken > Verwijderen.

Het hierboven getoonde venster verschijnt.

Belangrijk voor u begint:

De verwijdering vindt plaats zodra u op de knop Verwijderen drukt. Er is geen waarschuwing.

Als u terug wilt gaan, drukt u op de knop Ongedaan maken undo.gif op de werkbalk bovenaan het Ancestris scherm of drukt u op Ctrl + Z.

Als u zekerheid wilt, is het verstandig om vóór u begint met verwijderen, en eventueel tussen bepaalde verwijderingen door, een backup te maken van uw Gedcom bestand. Dan kunt u altijd opnieuw beginnen met de verwijdering, mocht er iets fout gaan.

Stappen van een verwijdering:

 • Zorg dat de naam van de tag die u wilt verwijderen staat in Veld 1. OF door de naam zelf in te typen OF door een dubbelklik op de juiste regel in de lijst van bestaande labels (Veld 4). Controleer dit goed, er staat misschien nog een naam van een vorige verwijder actie.
 • Bepaal voor welke entiteit of entiteiten de verwijdering moet worden gedaan. (Vinkjes bij 2)
 • Bepaal of de verwijdering moet worden gedaan voor alle gevonden labels of alleen voor de lege labels (Vink 3)
 • Voer eventueel een controle uit op de juiste labels door te dubbelklikken in veld 5, en de gegevens te controleren in de juiste Editor.
 • Kies daarna pas voor Verwijderen (Knop 6) of begin opnieuw, of verlaat de Tool via de knop Annuleren (knop 7)


Voorbeeld 1:

U kunt bijvoorbeeld alle lege datums in individuele en familiegebeurtenissen verwijderen en de andere behouden.

U zou dan "DATE" aangeven in het tagveld, u zou alleen de vakjes "Persoon" en "Familie" aanvinken, en u zou het vakje "Alleen lege label;s verwijderen" aanvinken.


Voorbeeld 2:

Stel u heeft een Gedcom bestand geïmporteerd vanuit een ander programma, en Ancestris heeft een behoorlijk aantal fouten gevonden. Maar als u beter kijkt merkt u dat Ancestris veel fouten heeft gegeven op Gedcom tags die beginnen met een underscore "_". Als een dergelijke Tag meerdere malen in uw bestand voorkomt, krijgt u voor elke keer een fout gemeld, en dat kan een behoorlijk aantal fouten opleveren. Voorbeeld:

nl-delete-tag-specials1.png

U ziet hier bijvoorbeeld voor 1 persoon, 4 keer een fout aangegeven, steeds op een Tag (Label) die begint met een Underscore karakter. Bijvoorbeeld op "_INQUBIRT". Het woord "_INQUBIRT", lijkt een afkorting van "Inquiry Birth", oftewel nakijken geboorte.

Kijkt u in het programma waar de Gedcom vandaan kwam dan ziet u bijvoorbeeld:

nl-delete-tag-specials.pngVinkjes

Dit blijken Uitzoek vinkjes te zijn in het oude programma. Deze worden in de Gedcom weergegeven met een "eigen" label (van het oorspronkelijke programma dus), dit zijn tags die niet tot de officiële Gedcom tags behoren, ze beginnen allemaal met een underscore karakter.

Omdat we in Ancestris een rapport hebben dat kan aangeven welke zaken we nog moeten uitzoeken "Zoekstatus van gebeurtenissen per persoon", zijn deze oneigenlijke labels (Tags) hier dus niet nodig. We kunnen ze daarom uit ons Gedcom bestand verwijderen. (er is ook een rapport voor familie gebeurtenissen)

nl-delete-tag-specials4.png

We openen nu deze Verwijder tool, en stellen alles als volgt in:

nl-delete-tag-specials2.png

Er blijken dus 3219 van deze labels in het bestand te zitten. Ze zijn zichtbaar in veld 5, ook als we het vinkje bij "lege labels" hebben aangevinkt. Ze zijn dus leeg.

We kunnen ze dus veilig verwijderen.

In de lijst in veld 4 (links) zien we ook nog staan "_INQUCHIL", "_INQUDEAT", en "_INQURELA". Vergelijken we dat met het voorbeeld plaatje hierboven bij "Vinkjes", dan zijn dat de andere drie vinkjes die daarop staan. Ook deze kunnen we dus verwijderen zoals we dat met "_INQUBIRT" hebben gedaan. Want ook deze vinkjes/Labels zijn leeg en komen voor op het rapport van Ancestris. Dus ook deze zijn overbodig. Dat betekent dat we dan met deze 4 verwijder akties, al bijna 13.000 fouten kwijt zijn!!

Nogmaals: Ga goed na of u de juiste label (Tag) te pakken heeft en controleer goed of deze allemaal leeg zijn en inderdaad overbodig zijn, alvorens deze te verwijderen.

nl-delete-tag-specials3.png

Deze tag "_NEW" is dus niet leeg. (zie vinkje) Zou u deze verwijderen, door het vinkje weer "uit" te zetten zodat de lijst weer verschijnt in veld 5, en u klikt dan op "Verwijderen", dan is de informatie die er in staat ook weg.

U kunt dus niet zomaar alle labels die beginnen met een underscore karakter verwijderen.Aanpassingen

Er is geen aanpassing van deze functie.