Skip to main content

Voer specifieke gebeurtenissen in

Als Ancestris-gebruiker heeft u vaak vragen over speciale gebeurtenissen en hoe deze moeten worden vastgelegd.

Een van de vragen van een gebruiker vandaag was bijvoorbeeld:

Eén persoon werd begraven en vervolgens opgegraven voordat hij in een ander dorp werd begraven.
Hoe hiermee om te gaan, wetende dat men geen EVEN-gebeurtenis kan gebruiken omdat dit zou resulteren in een fout in de volgorde?

Het antwoord op deze vraag is op het forum gegeven.

Houdt ons op de hoogte van andere vragen van dit type en de meest relevante antwoorden die daarbij horen.

Wordt dan vervolgd.