Skip to main content

1.10. Gedcom Formaat converteren

In dit venster kunt u de Gedcom-versie of de tekenopmaak van elk Gedcom-bestand wijzigen.

Deze kenmerken zijn gedefinieerd in de Gedcom-standaard.

Ze worden opgeslagen in de header van het Gedcom-bestand (HEAD-record). Ze zijn dus specifiek voor elk genealogisch bestand.

Beschrijving


nl-file-conversion-1.png


Gedcom-versie

"Huidig" definieert de Gedcom-versie van het bestand op dit moment.

Ancestris kan versies 5.5 en 5.5.1 beheren.

Ancestris kan uw genealogiebestand converteren van 5.5 naar 5.5.1 en vice versa.

Het Ancestris-team werkt aan de ondersteuning van versie 7 van de Gedcom-standaard. Deze functionaliteit is nog niet beschikbaar.


Karakter formattering

De volgende keuze definieert de mogelijkheid om tekens met accenten weer te geven.

We raden u aan UTF-8-codering te gebruiken, die de meeste gevallen voldoet.

Mogelijk hebt u Gedcom-bestanden met ANSI- of ANSEL-codering in uw bezit. We raden u aan dit te wijzigen.

 

Resultaat

nl-file-conversion-2.png

Door op OK te klikken, transformeert Ancestris uw Gedcom-bestand naar de overeenkomstige versie en karakter formattering.

In het geval van een succesvolle conversie verschijnt er een venster zoals dit.

nl-file-conversion-3.png

In het geval van afwijkingen tijdens de conversie, verschijnt een vergelijkbaar venster.

nl-file-conversion-4b.png