Skip to main content

Plaatsen en Jurisdicties

Een plaats is een eigenschap van een entiteit, die een fysieke plaats aangeeft, die verband houdt met een evenement, en die over het algemeen is voorzien van een postadres en waarschijnlijk ook geografische coördinaten (lengte- en breedtegraad) kan/zal ontvangen.

In de Gedcom-standaard wordt de plaats aangegeven met de PLAC-tag (label).

Plaats jurisdicties

In de definitie van de Gedcom PLAC-tag (of Label), om een plek op aarde zo nauwkeurig mogelijk te kunnen beschrijven, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Jurisdicties.

Een Jurisdictie is een rechtsgebied waarover een bepaalde instantie bevoegdheden heeft.

Dat kan zijn over een klein gebied, zoals een dorp, maar ook over een wat groter gebied zoals een stad, of over een provincie, of een land en dergelijke.

Het plaatsformaat in een Gedcom bestand, wordt gedefinieerd door een aantal Jurisdicties van oplopende grootte.

Deze Jurisdicties worden hier ook vaak: Adres elementen genoemd.

De waarde van de tag PLAC, wordt gepresenteerd als adres-elementen, gescheiden door komma's, zoals een postadres.

Voorbeeld (tag en waarde):
PLAC ,Alkmaar,1234AA,Noord-Holland,,Nederland

Deze elementen van de plaats worden jurisdicties genoemd. Een jurisdictie, ook wel plaats criterium genoemd, is dus een samenstellend element van een plaats. Deze elementen kunnen zijn: de stad, de postcode, de provincie, de regio, het land, enz.

In Nederland hebben we geen regio's, althans niet in de plaatsaanduiding. Vandaar de lege plek tussen Noord-Holland en Nederland. In Frankrijk wel, daar heb je bijvoorbeeld "département", en in Engeland bestaat "county", in America "state". Vooraan is ook een lege plek, want in het bovenstaande voorbeeld met Alkmaar, zijn de Nederlandse jurisdictions:

Gehucht,Plaats,Postcode,Provincie,Staat,Land

U ziet dat de eerste jurisdictie voor Nederland "Gehucht" is. Alleen wordt die niet in de "normale" plaatsaanduiding gebruikt. In plaats van "Gehucht" kunt u ook "Buurt" lezen. Zou u zoals hiervoor bij Alkmaar, ook de wijk willen noemen dan is het bijvoorbeeld:

PLAC Alkmaar-Centrum,Alkmaar,1234AA,Noord-Holland,,Nederland
In de Gedcom-standaard zijn de verschillende jurisdicties van een plaats georganiseerd van links naar rechts, gescheiden door komma's, en in oplopende volgorde van grootte (aantal inwoners).

Het volgende voorbeeld, dat de jurisdicties in willekeurige volgorde aangeeft, zou niet voldoen aan de Gedcom-standaard:
PLAC Nederland,Alkmaar,Noord-Holland,1234AA,,Alkmaar-Noord
Een foutief Gedcom voorbeeld van Boston zou bijvoorbeeld zijn:

PLAC USA,Suffolk,Massachusetts,02136,New England,Hyde Park,Boston


Met de Gedcom-standaard kunt u ook uw eigen rechtsgebieden definiëren. We kunnen inderdaad bijvoorbeeld het parochie- of plaatsniveau definiëren, of, zoals in Frankrijk, twee codes voor de gemeente hebben: namelijk de postcode en de INSEE-code. In Engeland bijvoorbeeld de ZIP- of Post-code, en de Census eenheden.

We kunnen dus heel goed een Insee-code hebben om de plaats hierboven te beschrijven, voorbeeld voor Frankrijk:

PLAC Faouédic,Lorient,56121,56100,Morbihan,Bretagne,Frankrijk
De plaats ligt voor de stad en de Insee-code staat voor de postcode, dit zijn preciezere begrippen.

U kunt de jurisdicties ook aanpassen, zie de beschrijving iets verder op deze pagina.

Hoe gebruiken we de komma

In de Gedcom-standaard is de komma het scheidingselement waarmee de verschillende jurisdicties van een plaats kunnen worden onderscheiden.

Als een van de jurisdicties van een plaats onbekend is, wordt er een lege ruimte gelaten om deze jurisdictie te concretiseren.

Bij afwezigheid van de plaatsnaam en de INSEE-code zou de hierboven genoemde plaats Lorient, als correcte Gedcom, bijvoorbeeld de volgende vorm kunnen hebben:
PLAC ,Lorient,,56100,Morbihan,Bretagne,France

De beginkomma, evenals de twee komma's die op elkaar volgen, geven de locaties van de twee niet-gespecificeerde juridicties aan (de plaats en de INSEE-code).

Andere voorbeeld: Bij afwezigheid van buurt en postcode zou de hierboven genoemde plaats Boston, als correcte Gedcom, er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

PLAC ,,Boston,Suffolk,Massachusetts,New England,USA

Omdat buurt en postcode ontbreken zijn er vooraan 2 lege plekken in de PLAC tag en staan er 2 komma's vlak achter elkaar.

Voor een goed begrip bij het lezen van een plaats is het daarom essentieel om de plaatsing van komma's te respecteren, en natuurlijk geen komma te gebruiken binnen een juridictie.

Houd er rekening mee dat het Gedcom-bestand zelf, geen spaties aan weerszijden van de komma accepteert.

  • De stad Den Haag houdt bijvoorbeeld zijn spatie tussen Den en Haag, maar verder staan er geen spaties, niet voor de D en niet achter de g.
  • Om het lezen te vergemakkelijken, kunnen de verschillende schermen van Ancestris (in het bijzonder de editors) spaties voor en na de plaatsnaam onderdelen weergeven (in ieder geval na elke komma, in overeenstemming met typografisch gebruik), maar het Gedcom-bestand zelf, accepteert geen witruimte aan beide kanten van deze komma's. Deze door Ancestris toegevoegde spaties, worden dan ook niet in het Gedcom bestand weggeschreven


Het plaats formaat

Alle plaatsen van dezelfde stamboom (in één en dezelfde Gedcom file) moeten worden beschreven volgens dezelfde jurisdicties en in dezelfde volgorde.


Dit is het plaats-formaat van het Gedcom-bestand zelf.

Dit formaat wordt aangegeven in het Gedcom-bestand zelf, en geldt dan voor alle plaatsen in die genealogie. Het wordt aangegeven in de header van het Gedcom-bestand, in de HEAD-tag.

Dit zijn de regels van de header (HEAD) van het Gedcom-bestand die het plaatsformaat zullen aangeven

nl-gedcom-head-plac.png


De PLAC-tag is optioneel in de HEAD-tag van het Gedcom bestand, maar in termen van consistentie en gegevenskwaliteit, raden we ten zeerste aan om het wel in de HEAD te vermelden.


Voor een genealogie die meerdere landen bestrijkt, heeft u daarom een ​​generiek PLAC formaat nodig dat uitgebreid genoeg is om de plaatsen van alle in deze Genealogie voorkomende landen, in hetzelfde formaat te kunnen vermelden.

Veranderen van het Plaats formaat

In het venster "Plaatsformaat aanpassen" kunt u een jurisdictie in het plaats-formaat toevoegen of verwijderen, en de volgorde van de verschillende soorten jurisdicties wijzigen voor alle locaties en alle entiteiten in het gehele genealogiebestand. Dit venster is toegankelijk via het menu "Bestand / Plaats jurisdicties bewerken". U krijgt dan het volgende scherm.
nl-places-change-format.png

De wijziging van het formaat van plaatsen is ook mogelijk vanuit de Gedcom-editor, klik met de rechtermuisknop op een PLAC-regel, in het contextmenu kiest u het commando "Plaats Jurisdicties bewerken".
nl-place-gedcom-jurisdictions.png

Om een ​​locatie in te voeren in de andere editors, dient u de verschillende jurisdicties in oplopende volgorde van belangrijkheid (aantal inwoners), in te voeren, waarbij elk niveau wordt gescheiden door een komma.

Ook als er geen jurisdictie is opgegeven, moet de "lege" komma worden gehandhaafd.

Een plaats toevoegen

Principe

Als u in de Voorkeuren de optie "Criteria van plaatsnamen splitsen" hebt gekozen, om te bewerken in de Gedcom-editor, hoeft u zich geen zorgen te maken over de uitleg die volgt, u voert de jurisdicties afzonderlijk in, dat wil zeggen niveau voor niveau .
nl-places-split-names.png

Anders moet u uw locaties achter elkaar invoeren, dat wil zeggen als een reeks jurisdicties gescheiden door komma's.

Als de notatie bijvoorbeeld buurt, postcode, stad, provincie, staat, regio, land is voor een evenement in Timorpark in Den Helder, postcode 1782DR, provincie Noord-Holland, in Nederland, moet u het volgende invoeren:
PLAC Timorpark,1782RD,Den Helder,Noord-Holland,,Nederland
  • Achter de naam van het land volgt niets.
  • Als een jurisdictie onbekend is of niet bestaat, staat er een "lege" komma (hier dus op de plek van de jurisdictie "staat", want dat kennen we in Nederland niet)
  • Stel dat we alleen de plaats zouden weten, dan moeten we invullen:
PLAC ,,Den Helder,,,Nederland

Het principe is eenvoudig:

  • We vullen in van de kleinste naar de grootste jurisdictie.
  • Alle jurisdicties zijn van elkaar gescheiden door een komma, zelfs als ze leeg zijn.

Automatische aanvulling van jurisdicties

Terwijl u een plaatsnaam invoert, wordt er een vervolgkeuzemenu geopend met al bekende plaatsen met dezelfde tekenreeks in de naam. Klik gewoon op de voorgestelde regel en druk op OK om te selecteren.
nl-place-choose-one.png

Als u ervoor heeft gekozen om afzonderlijke jurisdicties weer te geven in de Voorkeuren, bestaat deze functie ook, maar dan regel voor regel.

Wijzig alle plaatsen in één keer

Als u merkt dat u vanaf het begin een typefout heeft gemaakt bij een plaats, of als dezelfde plaats op verschillende manieren is geregistreerd, wilt u misschien alle foutieve plaatsen in één keer wijzigen zonder terug te hoeven gaan naar elke plaats apart om ze te corrigeren.

Dit kan gedaan worden met behulp van de Gedcom-editor, of met behulp van de Plaatsenlijst of de Plaatsentabel. Zie aldaar.

Plaatsenlijst:

nl-places-list.pngPlaatsentabel:

nl-places-table.png