Skip to main content

4.11. Stambomen vergelijken

Deze stamboom vergelijkingstool vergelijkt stambomen om gemeenschappelijke geografische gebieden te vinden, met vergelijkbare steden en achternamen, en vergelijkbare gebeurtenissen.

Deze tool kan net zo gemakkelijk genealogieën vergelijken die u zelf heeft of die in het bezit zijn van andere Ancestris-gebruikers.

De vergelijking vind altijd plaats zonder dat u gevoelige informatie met iemand hoeft te delen.


Om te vergelijken met andere Ancestris-gebruikers, hoeft u alleen Ancestris basisinformatie te laten delen. Uw genealogie wordt nooit overgedragen naar een server of naar iemand anders en privé-informatie kan vertrouwelijk blijven.

Als er een match is gevonden, kunt u zelf bepalen of u per e-mail contact wilt opnemen met de corresponderende Ancestris-gebruiker.


Voorlopig zijn er nog geen screenshots in het Nederlands in dit hoofdstuk gebruikt, u vind hier dus alleen Engelse screenshots.


image.png

 
Een innovatie van Ancestris

Het idee achter deze innovatie is om de gegevens van de Ancestris-gebruikersgemeenschap te exploiteren zonder de gegevens weg te geven of te uploaden naar een server.

Het doel van deze tool is om verbanden tussen genealogieën te vinden, die u vervolgens zullen helpen bij het ontwikkelen van uw eigen genealogie.

Deze tool is zeer eenvoudig in gebruik en geeft u in een paar muisklikken een snel overzicht of twee stambomen iets met elkaar gemeen hebben.

Een stamboom kan tegelijkertijd worden vergeleken met meerdere andere stambomen.

Deze andere genealogieën kunnen bijvoorbeeld uw lokale Gedcom-bestanden zijn, die zijn geopend in uw Ancestris-toepassing, of het kunnen genealogieën zijn van andere gebruikers die Ancestris tegelijkertijd met u gebruiken.

Bij het vergelijken van stambomen tussen verschillende gebruikers blijven uw gegevens beschermd en houdt u controle over uw gegevens. Dit is een belangrijk principe van de Ancestris-gemeenschap waar we deel van uitmaken.

U kunt op twee manieren genealogieën vergelijken en verbanden leggen tussen u en de genealogieën van andere gebruikers:

 • Op een proactieve manier , om de gebruikers te identificeren die waarschijnlijk gemeenschappelijke voorouders hebben met die van u,
 • Op een luisterende manier , om diezelfde gebruikers te identificeren wanneer ze zelf proactief zoeken.

Of u vindt ze of zij vinden u. Hoe dan ook, u zult er baat bij hebben.

Zodra gebruikers mogelijke gemeenschappelijke voorouders hebben gevonden, kunnen ze contact met elkaar opnemen om meer te weten te komen. Ze zijn vrij om het contact al dan niet tot stand te brengen, Ancestris gaat niet uit zichzelf contact leggen. Het is altijd de Ancestris gebruiker die beslist of er contact moet worden gelegd.


Gemeenschappelijke voorouders zijn alleen mogelijk als ze allebei een gebeurtenis in dezelfde ruimte-tijd delen!


Gebieds-periode, een "ruimte-tijd" concept


Om genealogieën gemakkelijk te kunnen vergelijken, hebben we gebiedsperioden gedefinieerd.

Ruimte:

We hebben de fysieke wereldruimte opgedeeld in gebieden. Deze gebieden volgen de definitie van de Geonames- database. Een gebied is ongeveer een provincie in de VS of in Nederland, een district in Engeland of een departement in Frankrijk. In deze tool bestaat een gebied uit 3 elementen gescheiden door een punt:

 • het land, dan het eerste niveau van Geonames-jurisdictie en dan het tweede niveau.

 • "US.NY.119" zou bijvoorbeeld zijn: het land: Verenigde Staten, dan de staat New York, en als laatste het graafschap Westchester, is provincienummer "119" in de staat New York zelf.

Tijd:

We hebben de tijdsdimensie opgedeeld in perioden. We hebben perioden van 10 jaar gedefinieerd om overeen te komen met de tienjarige tabellen die mogelijk bestaan ​​in de officiële genealogische archieven.

Elke gelokaliseerde en gedateerde gebeurtenis van een genealogie kan dus in een gebiedsperiode worden gelokaliseerd. Een gebiedsperiode kan meerdere gebeurtenissen bevatten.

Ruimte Tijd combinatie:

 • Bijvoorbeeld: De gebieds-periode "US.NY.119 [1890-1899]" zou bijvoorbeeld alle gebeurtenissen omvatten die tussen 1 januari 1890 en 31 december 1899 plaatsvonden in het Westchester County (119) van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika.


Hierdoor hebben twee stambomen iets gemeen als tenminste één gebeurtenis van elke stamboom in hetzelfde gebied en in dezelfde periode plaatsvond.


Data Privacy

Bij het vergelijken van stambomen tussen verschillende gebruikers, wordt het delen van informatie uitgevoerd in volledige vertrouwelijkheid en na een bewuste keuze van u om wat basisinformatie over uw genealogie te "delen".

De gedeelde basisinformatie is het "flash list report of events" van uw genealogie. Het is gemaakt van plaatsnamen, achternamen en datums van gebeurtenissen. Geen van deze informatie wordt naar een server gestuurd. Het wordt alleen uitgewisseld via tijdelijke berichten.

 • Alleen gebruikers die ermee instemmen hun gegevens te delen, kunnen hun genealogieën met anderen vergelijken.
 • Privégegevens kunnen voor de vergelijking worden verborgen
 • Gebruikers kunnen in uw genealogie alleen de gebeurtenissen zien die zij ook in hun eigen genealogie hebben staan.

Met andere woorden, alleen gemeenschappelijke gegevens zijn voor elke gebruiker zichtbaar.

Gebruikers hebben geen toegang tot uw computer. De gegevensuitwisseling werkt als een telefoongesprek. Uw Ancestris-applicatie chat met de Ancestris-applicatie van de andere persoon en alleen wanneer gemeenschappelijke informatie wordt gedetecteerd, kunt u de overeenkomstige overlappingen en gebeurtenissen zien als deze bestaan.


Vereisten

Er zijn 2 vereisten om alle mogelijkheden van deze tool te gebruiken.

Om genealogieën te kunnen vergelijken , moet u zoveel mogelijk gebeurtenissen van een plaats voorzien en ze dateren, en  u moet de locaties van uw genealogie specificeren met behulp van de plaatsen-editor . Als u deze editor niet hebt gebruikt om uw plaatsbeschrijvingen te structureren, zal Ancestris proberen deze plaatsen rechtstreeks in de geoname-database te vinden en er het beste van te maken.
Datums kunnen bij benadering zijn of u kunt datum bereiken gebruiken.
Gebeurtenissen die noch gedateerd zijn, noch van een plaats zijn voorzien, kunnen om voor de hand liggende redenen niet worden vergeleken.

Om stambomen met andere gebruikers te kunnen vergelijken , moet u uw gebruikersprofiel invullen met een gebruikersnaam, een foto en een geldig e-mailadres.

Beschrijving

Deze stamboom vergelijkings tool behandelt lokale genealogieën en 'verbonden' genealogieën .

Lokale genealogieën zijn Gedcom-bestanden die u op uw computer hebt staan.

Verbonden genealogieën zijn de Gedcom-bestanden van andere Ancestris-gebruikers die hebben besloten hun genealogie ter vergelijking te delen.

De tool vergelijkt één lokale genealogie, met alle andere, lokaal of verbonden.

U beslist zelf welke van de lokale genealogieën de belangrijkste genealogie zal zijn om te vergelijken met alle andere.

Alleen de belangrijkste genealogie van elke gebruiker kan op een bepaald moment worden gedeeld met de andere gebruikers.

Elke genealogie wordt weergegeven door een klein venster en geplaatst in het weergavegebied van de werkruimte, het vergelijkingsgebied .

De rest van de tool bestaat uit een venstertitel en een werkbalk .

Het vergelijkingsgebied

Het middelste deel van het venster toont 3 soorten vensters:

 • lokale genealogievensters , de belangrijkste genealogie en de anderen
 • verbonden genealogievensters
 • vergelijking vensters


Lokale genealogieën

Elke geopende genealogie in Ancestris verschijnt, en wordt weergegeven door een klein venster.

 • De belangrijkste te vergelijken genealogie wordt standaard weergegeven in de linkerbovenhoek en is een blauw venster
 • De andere lokale genealogieën worden weergegeven door groene vensters. En zijn geplaatst langs de rechterkant van het weergavegebied, rond de belangrijkste genealogie.

Deze vensters zien er als volgt uit:

image.png

image.png

De belangrijkste lokale genealogie
in blauw met 3 knoppen

De andere lokale genealogieën

in groen met 1 knop 

Betekenis van pictogrammen en selectievakjes

De titel van dit venster is de naam van de genealogie (hierboven dus "Harper" en "Kennedy".).

Er wordt een pictogram weergegeven aan de linkerkant van de venstertitel:

 • Het boompictogram image.png verschijnt wanneer u uw hoofdgenealogie niet deelt ter vergelijking met andere gebruikers en alleen lokale bestanden vergelijkt
 • Uw profielfoto image.png  verschijnt wanneer u uw hoofdgenealogie deelt met andere gebruikers

In het venster worden vier cijfers weergegeven:

 • image.png Aantal personen in de genealogie. Dit nummer wordt automatisch bijgewerkt als de genealogie wordt gewijzigd.
 • image.png Aantal families in de genealogie. Dit nummer wordt automatisch bijgewerkt als de genealogie wordt gewijzigd.

 • image.png Aantal gebiedsperioden in de genealogie. Zie hierboven wat een gebiedsperiode is . Dit nummer wordt *niet* automatisch bijgewerkt als de genealogie wordt gewijzigd. Omdat het een lange berekening kan zijn, wordt het op verzoek berekend wanneer u besluit het contextmenu van deze vensters te gebruiken. Zie hieronder voor het contextmenu .

 • image.png Aantal gebeurtenissen in de genealogie. Dit nummer wordt *niet* automatisch bijgewerkt als de genealogie wordt gewijzigd. Het wordt bijgewerkt wanneer de gebiedsperioden opnieuw worden berekend zoals hierboven beschreven.

Drie selectievakjes aan de rechterkant hebben het volgende doel:

 • image.png  of  image.png : indien geselecteerd, zijn de plaats-tijd periodes berekend en wordt de vergelijking mogelijk. Gebruik het onderstaande contextmenu om een ​​herberekening te forceren.
 • image.png  of  image.png : Open: alleen van toepassing op de hoofdgenealogie. Indien geselecteerd, kan de belangrijkste genealogie door andere gebruikers worden vergeleken. Het wordt automatisch geselecteerd en gedeselecteerd wanneer u de deelmodus in- en uitschakelt.
 • private.png or checkbox.png Privé: geldt alleen voor de hoofdgenealogie. Indien geselecteerd, kan de privé-informatie van de hoofdgenealogie *niet* worden vergeleken of gezien door andere gebruikers. Dit is standaard geselecteerd wanneer de deelmodus is ingeschakeld. U moet deze functie selecteren of deselecteren.

Contextmenu van een lokale genealogie


Als u met de rechtermuisknop op het venster klikt, wordt een contextmenu weergegeven:

image.png

 • stacy.png Toon gebruikersprofiel geeft uw profiel weer. Zie hieronder.
 • geost.png Ververs locaties en gebeurtenissen forceert een herberekening van de area-perioden en gebeurtenissen in het geval u uw genealogielocaties heeft gewijzigd sinds u voor het laatst op het selectievakje Gereed hebt geklikt .

Uw profiel

Wanneer u uw profiel weergeeft, zou u het volgende venster moeten zien:

image.png


Uw profiel geeft de informatie weer die u hebt opgegeven in de voorkeuren van de genealogische vergelijkingstool. Zie het overeenkomstige gedeelte hieronder .

Bovendien wordt het aantal verbindingen weergegeven dat u met andere gebruikers hebt gemaakt en de periode waarin u deze hebt gemaakt.


Verbonden genealogieën

De belangrijkste lokale genealogie van een andere Ancestris-gebruiker wordt een verbonden genealogie voor u zodra ze hebben besloten deze ter vergelijking te delen.

 • Verbonden stambomen worden weergegeven door kleine vensters onder de lokale genealogieën aan de rechterkant van het weergavegebied

Een verbonden genealogie kan actief of inactief zijn.

Het is actief wanneer de gebruiker momenteel zijn belangrijkste genealogie deelt. Het wordt inactief wanneer de gebruiker het niet langer deelt.

 • Actieve verbonden genealogieën worden in rood weergegeven
 • Inactieve verbonden genealogieën worden grijs weergegeven

Verbonden genealogieën zien er als volgt uit:

image.png

image.png

Actieve verbonden genealogie

in het rood.
Vergelijken is mogelijk.

Inactieve verbonden genealogie

grijs.
Vergelijken is niet meer mogelijk.

Betekenis van pictogrammen en selectievakjes


De titel van dit venster is de naam van de gebruiker.

Er wordt een pictogram weergegeven aan de linkerkant van de venstertitel:

 • Het generieke persoonspictogramimage.png verschijnt wanneer het gebruikersprofiel nog niet bij u bekend is.
 • De gebruikersprofielfoto image.png verschijnt wanneer het gebruikersprofiel bekend is.

In het venster worden vier cijfers weergegeven:

 • indi.png Aantal personen in de genealogie van de gebruiker. Dit nummer wordt automatisch bijgewerkt als het verandert en de gebruiker verbonden blijft.
 • fam.png Aantal families in de genealogie van de gebruiker. Dit nummer wordt automatisch bijgewerkt als het verandert en de gebruiker verbonden blijft.
 • geost.png Aantal gebiedsperioden in de gebruikersgenealogie. Zie hierboven wat een gebiedsperiode is . Dit nummer wordt elke keer bijgewerkt wanneer u de gekoppelde genealogie vergelijkt. U vergelijkt een genealogie met behulp van de hieronder beschreven checkbox ' Vergelijken '.
 • even.png Aantal gebeurtenissen in de gebruikersgenealogie. Dit nummer wordt telkens bijgewerkt wanneer u gekoppelde genealogie vergelijkt. U vergelijkt een genealogie met behulp van de hieronder beschreven checkbox ' Vergelijken '.

Twee selectievakjes aan de rechterkant hebben het volgende doel:

 • selected.png of checkbox.png View: als erop wordt geklikt, wordt de genealogie van de gebruiker gescand om een ​​mogelijke overlap tussen uw hoofdgenealogie en de hoofdgenealogie van de gebruiker te detecteren. Dit kan alleen worden uitgevoerd als de deelmodus is ingeschakeld. Nadat de gebruikersgenealogie met succes is gescand, blijft het selectievakje ingeschakeld en moet u het onderstaande contextmenu gebruiken om het opnieuw in te stellen. Anders is het niet geselecteerd.
 • selected.png of checkbox.png Ready: als erop wordt geklikt, wordt de genealogie van de gebruiker vergeleken met uw hoofdgenealogie. Dit kan alleen worden uitgevoerd als het hierboven beschreven selectievakje Bekijken is geselecteerd. Nadat de gebruikersgenealogie met succes is vergeleken, blijft het selectievakje ingeschakeld en moet u het onderstaande contextmenu gebruiken om het opnieuw in te stellen. Anders is het niet geselecteerd.


Contextmenu van een verbonden genealogie

Als u met de rechtermuisknop op het venster klikt, wordt een contextmenu weergegeven:

image.png

 • steven.png Toon gebruikersprofiel geeft het gebruikersprofiel weer. Zie hieronder.
 • email.png Contact gebruiker helpt u contact op te nemen met de gebruiker door uw klantenmail te openen en een e-mail voor hun aandacht op te stellen.
 • reset.pngVlaggen resetten reset de selectievakjes Weergeven en Gereed. U kunt dan opnieuw scannen en de genealogie van andere gebruiker opnieuw vergelijken. Dit kan handig zijn als de gebruiker wijzigingen aanbrengt in zijn genealogie die de vergelijking beïnvloeden.
 • deleteuser.png Gebruiker verbergen verbergt het gebruikersvenster. Dit kan handig zijn als u te veel gebruikers heeft weergegeven en u gebruikers wilt verwijderen waarmee geen overlap is gedetecteerd.

Gebruikersprofiel

Wanneer u een gebruikersprofiel weergeeft, zou u het volgende venster moeten zien:

image.png

Een gebruikersprofiel geeft de informatie weer die gespecificeerd is in de voorkeuren van de genealogische vergelijkingstool voor de andere gebruiker.

Bovendien wordt het aantal verbindingen weergegeven dat ze met u hebben gemaakt en de periode waarin ze deze hebben gemaakt.

Een e-mailknop image.png helpt u ook om contact op te nemen met de gebruiker. Het opent uw mailprogramma om een e-mail op te stellen.


Vergelijking

Voor elke vergelijking tussen de hoofdgenealogie en een andere, lokaal of verbonden, wordt een vergelijkingsvenster getoond.

 • Een vergelijkingsvenster wordt weergegeven door een klein grijs venster en wordt standaard tussen de vergeleken genealogieën geplaatst en aan beide zijden gekoppeld door een lijn.

image.png


Betekenis van pictogrammen en knoppen

De titel van dit venster is 'Vergelijking' en een dubbele boom image.png verschijnt aan de linkerkant van de venstertitel.

Het eerste element in het venster is de overlap tussen de twee vergeleken genealogieën. Het percentage geeft de verhouding aan van gemeenschappelijke gebiedsperioden ten opzichte van het totaal aantal gebiedsperioden.

In het venster worden twee cijfers weergegeven:

 • indi.png Aantal plaats-en-achternamen dat identiek is tussen de twee vergeleken genealogieën.
 • even.png Aantal gebeurtenissen dat identiek is tussen de twee vergeleken genealogieën.

Aan de rechterkant van het venster zijn twee knoppen beschikbaar:

 • en-compare-map.png Vergelijkingskaart : toont een vergelijkingskaartweergave van de vergeleken genealogieën en de gemeenschappelijke ruimtes. Zie beschrijving hieronder.
 • en-compare-list.png Vergelijkingslijst : geeft de lijst weer met gemeenschappelijke stadsnamen en gebeurtenissen tussen de twee vergeleken genealogieën. Zie beschrijving hieronder.

Vergelijking kaart

De vergelijkingskaart is het volgende venster:

image.png

Dit venster toont uw stamboom in blauwe cirkels en de vergeleken genealogie, lokaal of verbonden, in groene cirkels.

Elke cirkel stelt een gebiedsperiode voor. Zie definitie hierboven . Hoe groter de cirkel, hoe ouder de periode is.

Gemeenschappelijke ruimte-periodes worden in rood weergegeven. Hier kunnen we 18 gemeenschappelijke gebiedsperioden zien tussen uw genealogie en de Kennedy-genealogie in Los Angeles, Phoenix, Chicago en New York. Voor een bepaalde locatie kunnen meerdere perioden bestaan.

Voor een vergelijkingskaart met een gekoppelde stamboom worden alleen de gemeenschappelijke delen van de aangesloten gebruiker weergegeven. In onderstaand voorbeeld zien we slechts 12 gebiedsperioden van Steven's belangrijkste genealogie, genaamd 'Collins'. Dit zijn gebieden in Boston en Vermont.

Zoals je ook kunt zien, zijn de blauwe cirkels hetzelfde omdat ze dezelfde gebiedsperioden vertegenwoordigen van de mijn genealogie, de 'Harper' genealogie.

image.png

Vergelijkingslijst


De vergelijkingslijst is het volgende venster:

image.png

Deze lijst geeft de algemene achternamen weer die gevonden zijn in steden binnen de gemeenschappelijke gebieden.

Een gemeenschappelijke gebiedsperiode betekent niet noodzakelijkerwijs dat er een gemeenschappelijke achternaam zal zijn in dezelfde stad als de andere genealogie.

Hierboven ziet u het voorbeeld van de gemeenschappelijke elementen tussen de genealogie van Harper en de genealogie van Kennedy. Hoewel 18 gebiedsperioden gemeenschappelijk waren tussen deze twee genealogieën, hebben er slechts 2 daadwerkelijk gemeenschappelijke gebeurtenissen.

Elke overeenkomst wordt weergegeven op 5 regels:

 1. de gebiedsperiode vetgedrukt,
 2. dan de stad
 3. dan de achternaam
 4. dan de volledige naam van de persoon,
 5. vervolgens wordt de gebeurtenis in het rood weergegeven, met de datum en de locatie.

In deze lijst geeft een klik op de rode gebeurtenisregel de overeenkomstige gebeurtenis weer in de Ancestris-editors. Dit is uiteraard niet mogelijk wanneer de genealogie een verbonden genealogie is, omdat het Gedcom-bestand niet is gekopieerd en geopend in uw Ancestris-toepassing.

De exportknop rechtsonder kan gebruikt worden om deze lijst in een spreadsheet te krijgen.

Venster titel

image.png

De titel van het venster geeft tussen haakjes het aantal stamboom aan, anders dan die van u, die momenteel zijn verbonden in de genealogievergelijkingstool en dus beschikbaar zijn voor vergelijking.

 
Werkbalk

De werkbalk ziet er tijdens gebruik zo uit:

image.png

Knop lokale genealogieën

image.png

Deze knop toont de momenteel geopende genealogieën in Ancestris.

Als u op de knop klikt, verschijnt er een vervolgkeuzemenu met de Gedcom-bestandsnamen, zoals hierboven.

Er kan slechts één genealogie tegelijk worden geselecteerd. Dit is de belangrijkste genealogie en deze kan dan worden vergeleken met de andere.

Verbonden gebruikers Knop

image.png


Deze knop geeft de aangesloten Ancestris-gebruikers weer, behalve uzelf.

Door op de knop te klikken, wordt de lijst bijgewerkt. Deze lijst wordt ook ongeveer elke minuut automatisch bijgewerkt.

Als u op de kleine pijl van de knoppen klikt, verschijnt er een vervolgkeuzemenu met een lijst van de aangesloten gebruikers met verschillende stukjes informatie voor elk van hen.

 • included.png geeft aan of de gebruiker al dan niet verborgen is in de vergelijkingsruimte. Als u erop klikt, wordt het weergegeven of verborgen. Dit is dezelfde actie als de hierboven beschreven actie 'Gebruiker verbergen' in het contextmenu zoals hierboven beschreven.
 • friend16.png geeft de verbonden naam van de gebruiker aan. Deze naam wordt door de gebruiker in het gebruikersprofiel gedefinieerd.
 • indi.png geeft het aantal personen aan in de hoofdgenealogie van de gebruiker.
 • fam.png geeft het aantal families aan in de hoofdgenealogie van de gebruiker.
 • geost.png geeft het aantal gebiedsperioden aan in de hoofdgenealogie van de gebruiker.
 • star.png geeft de naam aan van het meest voorkomende gebied in de genealogie van de hoofdgebruiker en het aantal gebeurtenissen dat zich daarin heeft voorgedaan.

Een klik op de kolomkop sorteert de tabel volgens de kolom in oplopende volgorde. Nog een klik sorteert het in aflopende volgorde.

Start / Stop-knoppen 


Deze twee drukknoppen horen bij elkaar. De groene knop zet de deelmodus aan. De rode knop schakelt de deelmodus uit.

image.png

image.png

image.png

image.png

Wanneer de deelmodus is ingeschakeld, verandert het Gedcom-vergelijkingspictogram en wordt er een verbindingslijn gemaakt tussen de twee bomen van het pictogram.

Deze knoppen voeren eigenlijk geen vergelijking uit. Hun rol is om uzelf te laten verklaren als een aangesloten gebruiker en om uw belangrijkste genealogie ter vergelijking open te stellen. U verschijnt dan in de lijst met aangesloten gebruikers van de andere gebruikers.

Scan-knop

 1. Deze knop start achtereenvolgens een scan van de aangesloten genealogieën en berekent voor elk daarvan de overlap met uw hoofdgenealogie.

image.png

Het scannen kan enige tijd duren en tijdens het scannen wordt een draaiknop weergegeven met daarnaast de aangesloten gebruikersnaam.

Terwijl overlappingen worden berekend, verschijnt het resultaat in het vergelijkingsvenster. Zie hierboven .

Het indrukken van deze scanknop voert dezelfde actie uit als het indrukken van alle 'Bekijken'-knoppen van de Connected genealogieën.


Knop statistieken en resultaten

Deze knop toont de statistieken en resultaten van de verschillende vergelijkingen.

image.png

De 4 indicatoren rechts van deze knop vertegenwoordigen het totale aantal voor alle gebruikers, inclusief uzelf, van de respectieve indicatoren in de verbonden lijst:

 • indi.png geeft het totale aantal personen aan dat momenteel 'gedeeld' is.
 • fam.png geeft het totale aantal gezinnen aan dat momenteel 'gedeeld' is.
 • geost.png geeft het totale aantal gebiedsperiodes aan dat momenteel 'gedeeld' is.
 • star.png geeft de naam aan van het gebied dat het meest voorkomt bij alle gebruikers en het gecumuleerde aantal gebeurtenissen dat zich daarin heeft voorgedaan.

The remaining 3 indicators represent the connections made to you:

 • connm.png geeft het aantal verbindingspogingen van andere gebruikers aan. Dit zijn scans of daadwerkelijke vergelijkingen.
 • connu.png geeft het aantal gebruikers aan dat een aantal verbindingen met u heeft gemaakt
 • connoverlap.png geeft het aantal gebruikers aan met 'een overlap met u', dwz waar uw belangrijkste genealogieën een bestaande overlappende gebiedsperiode hebben.

Venster Statistieken en resultaten

Dit venster is het volgende:

image.png

Het toont 3 secties met statistieken:

 • Gebruikersactiviteit: het totale aantal elementen dat door alle gebruikers wordt gedeeld, inclusief uzelf.
 • Algemene resultaten: de gecumuleerde resultaten van de gebruikers die een aantal succesvolle vergelijkingen hebben gemaakt
 • Uw resultaten: het resultaat van uw eigen vergelijkingen.

Deze statistieken bevatten alleen vergelijkingen tussen verbonden gebruikers. Ze bevatten geen vergelijkingen tussen twee lokale genealogieën.


De Vensterknop schikken

Deze knop herschikt de vensters in het weergavegebied.

image.png

Dit kan handig zijn nadat je door de vensters bent gelopen, om alles weer netjes weer te geven.


De Voorkeuren instellen Knop

Deze knop past uw profiel aan.

image.png

Zie het gedeelte Aanpassing hieronder voor meer details.


Gebruik

Het doel van de vergelijkingstool is om gemeenschappelijke voorouders te vinden tussen uw genealogie en die van iemand anders.

Of je laat iemand je zijn Gedcom-bestand sturen, of je vraagt ​​die persoon om het in Ancestris te laden. Hoe dan ook, u gebruikt vervolgens de Genealogie-vergelijkingstool om de overeenkomsten te beoordelen.

Omdat u niet noodzakelijkerwijs weet waar uw volgende bevindingen vandaan zullen komen, kunt u de deelmodus op uw hoofdgenealogie inschakelen en wachten tot iemand een overlappende genealogie heeft met die van u.

Als u uw genealogie vergelijkt met de genealogieën van andere gebruikers, volg dan de onderstaande instructies. Als u niet geïnteresseerd bent in het vergelijken met de genealogie van andere gebruikers, volgt u gewoon deze andere instructies .

Controleer aangesloten gebruikers


Het eerste dat u zult zien bij het starten van de Genealogie-vergelijkingstool is de set aangesloten gebruikers. Ze verschijnen als rode 'Verbonden genealogie'-vensters .

U kunt ze ook zien door de knop Verbonden gebruikers op de werkbalk te gebruiken.

Schakel de deelmodus in

 • Open uw belangrijkste genealogie . Voel u vrij om er meer dan één te openen indien relevant.
 • Ga terug naar het Genealogie vergelijkingsvenster .
 • Zorg ervoor dat u uw hoofdgenealogie selecteert als u er meer dan één heeft. Het zou in de linkerbovenhoek moeten verschijnen.
 • Druk op de knop 'Gereed' die overeenkomt met uw hoofdgenealogie. Hiermee worden de gebiedsperioden berekend .

Houd er rekening mee dat de eerste keer dat u de gebiedsperioden van een genealogie berekent, het even kan duren als locaties geen geocoördinaten hebben. Ancestris zal ze zoeken in de Geonames-database.

Als u klaar bent, drukt u op de groene knop van de deelmodus . Als de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een rinkelende bel.


Als mensen uit de Ancestris-gemeenschap tegelijkertijd ook de Genealogie-vergelijkingstool gebruiken, zien ze u binnen een minuut op hun scherm verschijnen.

Als uw profiel niet is ingevuld, gaat u gewoon naar Voorkeuren en vult u het in. Zie het gedeelte Profiel op deze pagina.

U kunt dan wachten tot iemand anders uw genealogie scant, of zelf een scan starten.

Scan aangesloten genealogieën

Eenmaal in de deelmodus kunt u verbonden genealogieën een voor een of allemaal tegelijk scannen.

 • Klik op elke knop Bekijken van elke verbonden genealogie als u wilt kiezen welke genealogie u wilt vergelijken.
 • Klik op de knop Scannen in de werkbalk om ze allemaal te scannen.

De scan zal beginnen. U kunt het kleine wiel zien draaien en de naam van elke gebruiker wiens genealogie wordt gescand.

De scanresultaten verschijnen als overlappingen in de vergelijkingsvensters.

Deze scan is een efficiënte manier om alleen de genealogieën te selecteren en later te vergelijken waar er een overlap bestaat.

Vergelijk aangesloten genealogieën

Voor genealogieën die de uwe overlappen, kunt u vervolgens een vergelijking maken.

 • Klik op de knop Gereed van de overeenkomstige genealogieën.

De vergelijking begint en haalt ook het gebruikersprofiel op.

Aan het einde van het proces zou de foto van de gebruiker in de titel van het venster moeten verschijnen en zouden beide selectievakjes groen en aangevinkt moeten zijn.

Controleer op resultaten

Of je de vergelijking nu zelf hebt gemaakt of de andere gebruiker, u zult allebei dezelfde resultaten zien.
Er kan een klein verschil zijn, afhankelijk van of u de privé-informatie allebei hebben getoond of verborgen, of slechts één van u.

De eindresultaten bestaan ​​uit 3 niveaus:

 • Het overlappingsniveau : het geeft het percentage gemeenschappelijke gebiedsperiode tussen twee genealogieën aan. Een gemeenschappelijke gebiedsperiode betekent alleen dat u en de andere gebruiker voorouders hebben die gebeurtenissen hebben gehad binnen hetzelfde gebied en binnen dezelfde periode van 10 jaar. Niets meer.
 • Het niveau van de stad-en-achternaam : het geeft de steden en de achternamen aan die beide hetzelfde zijn in de periodes van het gemeenschappelijke gebied. Een gemeenschappelijke achternaam van de stad betekent alleen dat er onder de bovengenoemde gebeurtenissen van voorouders, verwante mensen zijn, met dezelfde achternaam en uit dezelfde stad.
 • Het gebeurtenisniveau : het geeft de gebeurtenissen aan die precies overeenkomen. Gemeenschappelijke gebeurtenissen zijn een van de hierboven genoemde, en komen overeen wat betreft het type gebeurtenis (geboorte, huwelijk, overlijden of andere), wat betreft achternaam, qua stad en qua jaar.

Het overlapniveau wordt uitgedrukt als een percentage van alle gebiedsperioden van de vergeleken genealogieën. Zowel u als de andere gebruiker zouden hetzelfde percentage moeten zien.

Open de vergelijkingskaart om te zien waar de overeenkomstige gebieden zijn.

Het niveau van de stad-en-achternaam wordt uitgedrukt als een getal. De details staan ​​vermeld in de vergelijkingslijst.

Het gebeurtenisniveau wordt uitgedrukt als een getal. De details staan ​​vermeld in de vergelijkingslijst.

Als er geen resultaten worden weergegeven, betekent dit dat er geen match was. U kunt de gebruiker vervolgens verbergen met behulp van het selectievakje in de lijst Verbonden gebruikers of met behulp van het contextmenu in het venster Verbonden gebruiker.

Neem contact op met een gebruiker

Als er voldoende gemeenschappelijke elementen zijn tussen u en een gebruiker, kunt u contact met hen opnemen.

Gebruik daarvoor de Mail-knop in het gebruikersprofiel of gebruik het Contextmenu van het Verbonden gebruikersvenster.

Met de e-mailknop kunt u met uw e-mailclient automatisch een e-mail naar deze persoon genereren.

Het enige wat u hoeft te doen is de e-mail invullen en verzenden.

Speciale omstandigheden

 • Bijgewerkte genealogieën : als u of de andere gebruikers hun genealogie sinds de vorige vergelijking hebben bijgewerkt, is het mogelijk om deze te resetten. Gebruik het overeenkomstige contextmenu, lokaal of op afstand, om de vergelijkingselementen te vernieuwen.
 • Inactieve gebruikers : Als een gebruiker de deelmodus heeft uitgeschakeld, blijft deze voor u zichtbaar totdat u Ancestris sluit. Vergelijken is dan niet meer mogelijk, maar uw laatste vergelijking blijft wel zichtbaar. Als deze gebruiker terugkomt met delen, zal Ancestris het opnieuw activeren.
 • Hoofdgenealogie wijzigen : U kunt besluiten om uw hoofdgenealogie te wijzigen om te vergelijken. In deze situatie wijzigt u gewoon de hoofdgenealogie met behulp van het vervolgkeuzemenu Lokale genealogie. Ancestris zal lokale genealogieën wisselen. Hiermee wordt de deelmodus uitgeschakeld als deze was ingeschakeld. U moet het weer opnieuw inschakelen.
   

Lokale vergelijkingen

De vergelijking tussen lokale genealogieën is een eenvoudigere versie van de bovenstaande stappen:

 • Open de genealogieën in Ancestris
 • Ga naar de tool Genealogie vergelijken
 • Kies welke de belangrijkste is om te vergelijken met de andere
 • Druk op de 'klaar'-knoppen van de genealogieën om te vergelijken
 • Controleer elk resultaat in de vergelijkingsvensters. Dezelfde indicatoren als hierboven beschreven zijn van toepassing.
   


Aanpassingen


Het is mogelijk om uw profiel aan te passen.

Ancestris-profiel

image.png

Als u uw genealogie wilt vergelijken met de genealogie van andere gebruikers, moet u hier uw profiel ingeven. Het dient twee doelen:

 • Het wekt vertrouwen en daardoor kunt u vergelijkingen maken met andere gebruikers.
 • Het geeft uw contactgegevens door aan de andere gebruikers en geeft een indicatie van uw locatie voor het geval er gebruikers naast u wonen.

Je kunt in deze velden natuurlijk alles aangeven wat u wilt, bijvoorbeeld de foto van Zorro. Maar net als bij sociale netwerken wordt u vroeg of laat verbannen en niemand zal zijn genealogie met de uwe willen laten vergelijken.

Het is dus in uw eigen belang om de juiste informatie te geven als u wilt profiteren van deze vergelijkingsfunctie.