Skip to main content

4.9. Bekijk wijzigingshistorie

Deze functie geeft de geschiedenis weer van wijzigingen die zijn aangebracht aan een genealogie (stamboom) binnen Ancestris.

nl-modifications-history2.png

U bereikt dit gereedschap via het menu Bewerken / Wijzigingshistorie inzien.

Beschrijving

Als u precies wilt nagaan wat er in uw Gedcom-bestand is gebeurd, wijziging voor wijziging, vindt u die wijzigingen in deze tabel.

In 7 kolommen geeft deze tabel u de datum en tijd van de wijzigingen, de betrokken entiteit, of het gaat om een ​​creatie van gegevens, een wijziging of een verwijdering. Het geeft ook de gewijzigde gegevens, de oude waarde en de nieuwe waarde.

Het is mogelijk om deze historie te resetten omdat het aantal regels inderdaad belangrijk kan zijn. De verstrekte informatie wordt daarom gelogd sinds de laatste reset van deze historie.

Resetten gaat via de resetknop nl-modifications-history-reset.png rechts bovenaan het scherm.

Wijzigingen die zijn teruggedraaid - ongedaan maken en opnieuw uitvoeren - blijven in de geschiedenis staan. Hun annulering verschijnt als een aanvullende wijziging.


Gebruik

U kunt de tabel sorteren door op de kolom van uw keuze te klikken. De tabel kan slechts op één kolom tegelijk worden gesorteerd.

U kunt de kolommen met de muis verplaatsen.

U kunt de historie resetten met de knop nl-modifications-history-reset.png rechtsboven.

Zodra de knop wordt ingedrukt, worden de gegevens gewist zonder de mogelijkheid om ze te herstellen, tenzij er een back-up van het parameterbestand is gemaakt.

Houd er in dit geval rekening mee dat de bestanden met deze informatie zich in de gebruikersdirectory bevinden, in de var/cache/ModificationsHistory, met één geschiedenisbestand per Gedcom-bestand.


Aanpassingen

Er is geen specifieke aanpassing voor deze tool.