Skip to main content

Bouw een voortgangs indicator

Het is handig om de voortgang van uw onderzoek te meten.

What gets measured gets done!

U kunt uw voortgang meten als een percentage van het aantal onderzochte personen, ten opzichte van het aantal nog uit te zoeken personen.

Als u eraan toe wilt voegen dat u een bepaald diepte niveau van informatie over een bepaalde persoon hebt ingesteld, dan geeft u misschien de voorkeur aan het dekkingspercentage van alle gevonden gegevens.

Als het uw doel is om zover mogelijk terug te gaan in de vaderlijke lijn, dan kan uw indicator bijvoorbeeld het oudste gevonden jaar zijn.

Ancestris heeft drie rapporten waarmee u het niveau van volledigheid van alle gevonden informatie kunt zien:

Hiermee ziet u eenvoudig de "gaten" in uw zoektocht en weet u waar u zich op moet concentreren.