Skip to main content

1.6. Gedcom Verkenner

De GEDCOM Explorer is een speciaal Ancestris-venster dat is bedoeld om een overzicht te geven van elk geopend Gedcom-bestand.

nl-explorer.png

Beschrijving

Het is altijd aanwezig in de linkerbovenhoek van Ancestris, in de vorm van een verborgen venster met een verticale knop (hier geel).

Het is altijd aanwezig en altijd beschikbaar, ook al kan het tijdelijk worden verborgen.

De GEDCOM-verkenner geeft een samenvatting weer van de verschillende entiteiten die zijn opgenomen in de Gedcom-bestanden die momenteel zijn geopend in Ancestris. Als er geen genealogiebestand (stamboom) is geopend, wordt alleen een blanco pagina weergegeven.

Elk bestand dat in Ancestris wordt geopend, wordt gepresenteerd als een boomstructuur van drie niveaus.

 • Eerste niveau: de naam van het genealogiebestand
 • Tweede niveau: de naam van een van de zeven categorieën entiteiten, tussen haakjes gevolgd door het aantal entiteiten.
 • Derde niveau: de naam van de entiteiten zelf

De boomstructuur is vergelijkbaar met die in de meeste bestandsbeheerders.

 • Voor een betere leesbaarheid zijn de verschillende regels ingesprongen volgens hun niveau in de hiërarchie
 • Om het gebruik van de verticale schuifbalk te beperken, kunt u met een pijltje de inhoud van het lagere niveau weergeven of verbergen door erop te klikken.


In het bovenstaande voorbeeld zien we de GEDCOM Explorer met twee geopende genealogieën, die van Kennedy en de Bourbons. We zien bijvoorbeeld dat er 209 individuen zijn in de Kennedy genealogie, en 303 in de Bourbon genealogie. Ook kunnen we aan de pijltjes zien dat de Bourbon bronnen (Sources) zichtbaar zijn.

Gebruik

De GEDCOM Explorer helpt u bij het selecteren en tellen van alle entiteiten die zijn opgenomen in de genealogiebestanden die momenteel in Ancestris zijn geopend.

Het biedt ook een aantal vrij praktische mogelijkheden.


Dubbelklik

Een dubbelklik op een regel met een pijltje opent of sluit de bijbehorende regels eronder.

Een dubbelklik op een entiteit selecteert de entiteit en maakt deze tot de geselecteerde entiteit.


Contextmenu

Een rechtsklik op een Gedcom-regel (Hier de regel met "Bourbon") opent een specifiek Gedcom-contextmenu waarin u een aantal acties kunt uitvoeren:

 • Opslaan, Instellingen wijzigen, en Sluiten worden beschreven in het menu Bestand.
 • De andere menu-items bevinden zich ook in het hoofd contextmenu.

nl-gedcom-context-menu.png

Een rechtsklik op een entiteitscategorie doet niets.

Een rechtsklik op een entiteitsregel opent het contextmenu. Van daaruit kunt u vele acties uitvoeren, zoals het maken van andere entiteiten, deze entiteiten bewerken, tools en rapporten gebruiken, enz.


Mogelijke configuraties van het venster

Verborgen

De verborgen positie is de standaardpositie van de GEDCOM Explorer wanneer Ancestris wordt geopend.

In deze vorm blijft het tabblad bovenaan de linkerrand van het hoofdvenster en is het paneel meestal verborgen.

Om het GEDCOM Explorer-venster weer te geven.

 • beweeg de cursor (enkele fracties van een seconde) met de muis over het tabblad
 • of, radicaler, klik op deze knop
 • of open het vanuit het hoofdmenu  Venster / GEDCOM Explorer

Om het GEDCOM Explorer-venster weer te verbergen.

 • of beweeg met de muis (gedurende een paar fracties van een seconde) over een deel van het scherm buiten dit frame
 • of, radicaler, klik nogmaals op de knop

Wanneer het paneel wordt weergegeven, kan GEDCOM Explorer de vorm aannemen van een verankerd paneel door op de ankerpin (Kleine zwarte spikkel) te klikken, die zich rechtsboven in het geopende venster bevindt.


Gedokt

Het paneel dat aan het hoofdvenster is verankerd, is een niet-overlappend paneel: GEDCOM Explorer is daarom altijd zichtbaar, zolang het hoofdvenster op de voorgrond blijft.

Vanuit dit verankerde venster-paneel kan GEDCOM Explorer de volgende vormen aannemen.

 • Een open paneel in een secundair venster, met behulp van de opdracht Zweven van het pop-upmenu dat de paneel- en vensterbesturing beheert, en dat is geopend door met de rechtermuisknop op de paneeltab te klikken.
 • Een verborgen paneel
  • hetzij door de knop Venstergroep verkleinen in de rechterbovenhoek van dit verankerde frame te gebruiken. Het keert terug naar de oorspronkelijke staat in de vorm van een open verborgen paneel
  • of via de hoofdmenu opdracht Venster / GEDCOM Explorer. Het keert terug naar de oorspronkelijke staat in de vorm van een open verborgen paneel

Paneel in secundair venster

De Gedcom-verkenner kan in een zwevend venster worden geplaatst of worden vrijgegeven via de acties van het venstermenu.

In dit geval is de Gedcom Explorer onafhankelijk van het hoofdvenster waarvan het is losgekoppeld.

Vanuit dit vrijgekomen venster kan de Gedcom Explorer de volgende vormen aannemen.

Een gedokt paneel, met behulp van de Dock-opdracht in het contextmenu
Een verborgen paneel, via de hoofdmenu opdracht Venster / GEDCOM Explorer. Het keert terug naar de oorspronkelijke staat in de vorm van een open verborgen paneel