Skip to main content

Gebeurtenissen - van persoon of familie

Een gebeurtenis is een van belang zijnde gebeurtenis of feit, in het leven van een persoon of een gezin, meestal voorzien van een datum en een plaats.

Hoewel sommige gebeurtenissen per definitie uniek zijn (geboorte, overlijden, begrafenis, enz.), kunnen andere zich meerdere keren in een mensenleven voordoen (huwelijk, beroep, verblijf, echtscheiding, enz.).

De verschillende soorten gebeurtenissen

Of het nu gaat om een ​​individu of een familie, gebeurtenissen of feiten kunnen talrijk en gevarieerd zijn.

In de Gedcom-standaard en in Ancestris is een groot aantal gebeurtenissen gedefinieerd. Dit gaat door middel van zogenaamde "Tags" (Labels). Alle tags zijn een afkorting van een Engels woord. Zie voor een uitgebreide beschrijving de pagina over Tags.

Wanneer een type gebeurtenis niet is gedefinieerd, is het mogelijk om de algemene gebeurtenis "EVEN" te kiezen waarmee deze kan worden beschreven.


Gedefinieerde gebeurtenissen voor personen:

 • Adoptie (ADOP-tag)
 • Aantal huwelijken (attribuut) (NMR-tag)
 • Aantal kinderen (attribuut) (NCHI-tag)
 • Begrafenis (BURI-tag)
 • Beroep (attribuut) (OCCU-tag)
 • Beschrijving (fysieke eigenschappen, bv oogkleur) (DSCR-tag)
 • Bevestiging als lidmaat van een kerk (CONL-tag)
 • Bar mitzvah (BARM-tag)
 • Bas mitswa (BASM-tag)
 • Burgerservicenummer (SSN-tag)
 • Crematie (CREM-tag)
 • Diploma (GRAD-tag)
 • Dood (DEAT-tag)
 • Doop voor volwassenen (CHRA-tag)
 • Doop (naamgeving van een kind) (CHR tag)
 • Doop (sacrament) (BAPM-tag)
 • Eerste communie (FCOM-tag)
 • Eigendom (attribuut) (PROP-tag)
 • Emigratie (EMIG-tag)
 • Erfrecht verklaring (PROB-tag)
 • Feit algemeen gebeurtenis attribuut. (FACT-tag, moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Geboorte (BIRT-tag)
 • Identiteitsnummer (IDNO-tag moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Immigratie (IMMI-tag)
 • Kaste of sociale status (attribuut) (CAST-tag)
 • Nationaliteit (NATI-tag)
 • Naturalisatie (NATU-tag)
 • Onderwijsniveau (attribuut) (EDUC-tag)
 • Pensioen (RETI-tag)
 • Religie (attribuut) (RELI-tag)
 • Testament (WILL-tag)
 • Titel (TITL-tag)
 • Volkstelling (CENS-tag)
 • Vormsel (officieel/volledig lid van een kerk)(CONF-tag)
 • Wijding (tot priester e.d.) (ORDN-tag)
 • Woonplaats (attribuut) (RESI-tag)
 • Zegening (BLESS-tag)


Gedefinieerde gebeurtenissen voor families:

 • Certificaat van toestemming (MARL-tag)
 • Contract huwelijkse voorwaarden (MARS-tag)
 • Echtscheiding ingediend (DIVF-tag)
 • Gebeurtenis, (evenement). (EVEN-tag. Moet ook een TYPE-tag hebben, te gebruiken voor een gebeurtenis waarvoor geen specifieke Tag bestaat)
 • Gescheiden (DIV-tag)
 • Huwelijk (MARR-tag)
 • Huwelijkscontract (MARC-tag)
 • Nietigverklaring van het huwelijk (ANUL-tag)
 • Ondertrouwen (MARB-tag)
 • Verloving (ENGA-tag)
 • Volkstelling (CENS-tag)


Gebeurtenis eigenschappen:

Een gebeurtenis heeft over het algemeen de eigenschappen: datum en plaats. Het kan ook andere eigenschappen hebben.

Hier is een voorbeeld van mogelijke eigenschappen.

 • Bronnen (tag SOUR): links naar brondocumenten
 • Bureau (tag AGNC): de instelling of persoon die het evenement bekrachtigd/bewijst.
 • Datum (tag DATE): datum waarop het evenement plaatsvond
 • Multimedia-element (tag OBJE): links naar multimedia ter illustratie van het evenement
 • Notes (tag NOTE): notities of opmerkingen over het evenement
 • Oorzaak (tag CAUS): de oorzaak van de gebeurtenis, zoals de doodsoorzaak.
 • Plaats (tag PLAC): locatie waar het evenement plaatsvond
 • Type (tag TYPE): een korte omschrijving van het type evenement