Skip to main content

2.9. Drag-and-Drop Menu, slepen en neerzetten

Het menu Slepen en neerzetten kan worden gebruikt om entiteiten tussen genealogieën te kopiëren of om entiteiten binnen dezelfde genealogie samen te voegen.

Het kan ook worden gebruikt om een ​​relatie op te bouwen tussen de twee betrokken entiteiten, zodat u uw genealogie veel sneller kunt opbouwen.

nl-drag-n-drop-different.png nl-drag-n-drop-same.png
Drag-and-Drop Menu gebruikt in verschillende genealogieën (hier van Bourbon naar Kennedy) Drag-and-Drop Menu gebruikt binnen dezelfde genealogie (hier binnen Kennedy)

  

Het menu Slepen en neerzetten verschijnt, wanneer een entiteit waarop is geklikt, wordt versleept en neergezet op een andere plaats. U moet eerst op een entiteit klikken en deze ergens anders naartoe verplaatsen, en dan moet u deze op een niet-verboden gebied neerzetten.
Op elke locatie waar u toegang heeft tot het contextmenu, kunt u een entiteit slepen of neerzetten.


Drag-n-Drop een persoon

Als voorbeeld zullen we een persoon uit de Bourbon stamboom, verslepen met Drag and Drop, naar de Kennedy stamboom.

 • We zorgen dat de persoon waar we naar toe gaan slepen aan de rechterkant van het Ancestris scherm staat, hgier bijvoorbeeld:

nl-drag-n-drop-0.png

 • Aan de linkerkant zoeken we de persoon die we willen verslepen uit de Bourbon stamboom, bijvoorbeeld: (U ziet de pijl staan bij Louis Capet.

nl-drag-n-drop-1.png

 • Nu pakken we met de muis Louis Capet vast en slepen deze naar rechts naar John Kennedy:

nl-drag-n-drop-2.png


 • Zolang het verbods symbool zichtbaar is kunnen we nog niets neerzetten, pas als de muis er zo uitziet als hier, kan dit wel:

nl-drag-n-drop-3.png

 • Zodra we dan de muis loslaten verschijnt het Drag-and-Drop-menu.

nl-drag-n-drop-different.png

Beschrijving

Het Drag-and-Drop-menu heeft een titel en een lijst met actie-items.

De titel toont de twee entiteiten die betrokken zijn bij het slepen-en-neerzetten.

De entiteit aan de linkerkant is de entiteit waarop u hebt geklikt en wordt de geïmporteerde entiteit genoemd.

De entiteit aan de rechterkant is de entiteit waarop u terechtkomt en wordt de doelentiteit genoemd.

Het menu Slepen en neerzetten verschilt, afhankelijk van of u een entiteit tussen verschillende genealogieën of binnen één en dezelfde genealogie (stamboom) verplaatst.

 • Tussen verschillende genealogieën (stambomen) gaat Ancestris ervan uit dat u entiteiten wilt kopiëren
 • Binnen dezelfde genealogie gaat Ancestris ervan uit dat u entiteiten wilt samenvoegen

Ancestris stelt andere acties voor om de twee entiteiten met elkaar te verbinden.

De acties verschillen afhankelijk van de entiteitscategorie.


Menu-acties slepen en neerzetten

Hieronder vindt u een beschrijving van alle mogelijke acties in het menu Slepen en neerzetten.


Maak van de geïmporteerde persoon de <ouder | echtgenoot | broer of zus | kind> van de doelpersoon

Wanneer beide entiteiten individuen zijn, biedt Ancestris aan om een ​​relatie tussen hen te creëren.

Als u voor een dergelijke actie kiest, maakt Ancestris de nodige koppelingen en hoeft u niet handmatig bij te dragen.

Koppel de geïmporteerde entiteit aan de doelentiteit

Wanneer de geïmporteerde entiteit geen individu is, biedt Ancestris aan om deze aan de doelentiteit te koppelen.

Het kan bijvoorbeeld een Notitie (NOTE) zijn die is gekoppeld aan een BRON (SOUR), of een media-OBJect dat is gekoppeld aan een individuele gebeurtenis.

Voorbeeld van een Notitie (NOTE) met koppelen:

nl-drag-n-drop-note.png

In het geval van een gebeurtenis geeft Ancestris de lijst met alle bestaande gebeurtenissen voor die persoon weer. U hoeft alleen maar te kiezen welke u wilt.


Kopieer de geïmporteerde entiteit naar de doelgenealogie

Wanneer de betrokken genealogieën verschillend zijn, stelt Ancestris twee mogelijke manieren voor om de geïmporteerde entiteit naar de doelgenealogie te kopiëren:

 • Kopieer zonder de gekoppelde entiteiten
 • Kopieer met de gekoppelde entiteiten

De gekoppelde entiteiten van de geïmporteerde personen zijn de personen die rechtstreeks aan die persoon zijn verbonden (ouders, partner, kinderen), evenals hun respectieve gekoppelde media-objecten, bronnen en notities.

Voor entiteiten die geen individu zijn, zijn gekoppelde entiteiten de archieven (repositories), media-objecten en notities van bronnen, notities van media-objecten.

Bij het kiezen van een kopie met bijgevoegde entiteiten, zal Ancestris alle relevante kopieën voor u maken.


Voeg de geïmporteerde entiteit samen met de doelentiteit

Wanneer er slechts één genealogie bij betrokken is, stelt Ancestris drie mogelijke manieren voor om de geïmporteerde entiteit samen te voegen met de doelentiteit:

 • Alleen informatie toevoegen aan de doelentiteit en geen informatie wijzigen die mogelijk al bestaat
 • Voeg eventueel bestaande informatie toe en overschrijf deze
 • Geef de assistent weer om u stap voor stap de informatie te laten kiezen die u over de doelentiteit wilt hebben

Voorbeeld van een drag and drop menu met samenvoegen:

nl-drag-n-drop-merge.png

Deze actie wordt alleen weergegeven als beide entiteiten tot dezelfde categorie behoren, d.w.z. twee personen, of twee bronnen, of twee notities, enz.

Voorbeeld van de assistent:
nl-drag-n-drop-merge-assistant-part1.png nl-drag-n-drop-merge-assistant-part2.png

U vind deze assistent ook bij de beschrijving van Dubbele personen samenvoegen.

Kopieer een familie

Als u een familie (een relatie) versleept naar aan andere stamboom krijgt u het volgende:

nl-drag-n-drop-relation.png

 

Waarschuwing en uitgeschakelde acties

Waarschuwing

Wanneer een actie mogelijk is maar onderhevig is aan mismatch, voegt Ancestris een waarschuwings-teken nl-drag-n-drop-warning.png toe aan het begin van de actiebeschrijving.

Dit is het geval bij het toevoegen van een echtgenoot aan een persoon die er al een heeft. In de praktijk is dit mogelijk, maar Ancestris geeft er de voorkeur aan u te waarschuwen voor het geval u daadwerkelijk aan een andere persoon denkt.

Een tooltip legt uit waarom de actie riskant is. (Hier heeft John al een partner)

nl-drag-n-drop-already-has-spouse-hint.png

Uitgeschakelde actie

Wanneer een actie mogelijk zou kunnen zijn, maar dat niet is, geeft Ancestris de actie grijs weer, en schakelt deze uit.

nl-drag-n-drop-disabled.png

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een vader zou kunnen creëren voor een persoon die al een vader heeft.

Een knopinfo legt uit waarom de actie niet kan worden uitgevoerd.


Ongeacht de actie die in het menu wordt uitgevoerd, kan deze later ongedaan worden gemaakt.