Skip to main content

4.6. ID nummers aanmaken

Deze functie her-nummert de entiteiten van uw genealogie door hun identificatienummer opnieuw te definiëren.

nl-generate-ID-Numbers.png

Beschrijving

Het venster dat verschijnt, biedt twee hoofdkeuzes.

  • Totale her-nummering voor een categorie of alle categorieën entiteiten.
  • Her-nummering voor één enkele entiteit.

Bij totale nummering is het mogelijk om een ​​nummeringsformaat te definiëren. Deze begint altijd met een letter.

In Ancestris beginnen entiteitsnummers altijd met een letter.

  • I voor Personen (Individuen)
  • F voor gezinnen (Families)
  • M voor media
  • N voor notities (Notes)
  • R voor archieven (Repositories)
  • S voor bronnen (Sources)
  • B voor inzenders (Submitters)

Dan is het mogelijk om een ​​prefix te definiëren, dan een nummer van een gekozen aantal cijfers, dan een suffix. Voorbeeld:

nl-generate-ID-Numbers-2.png

Hier is gekozen om voor alle Personen het ID-nummer te laten beginnen met de letter P. Dan een getal van 8 cijfers (dus te beginnen met 10000001), en met als achtervoegsel abc. Het eerste ID-nummer zal er dan als volgt uitzien: 10000001abc, en de volgende 10000002abc, enzovoorts.

In het geval van de nummering van de entiteiten één voor één, voert u de ID in van de entiteit die u wilt her-nummeren, en het nieuwe ID-nummer.

Gebruik

De her-nummering van de entiteiten sorteert de geselecteerde entiteiten in alfabetische volgorde van hun naam en kent vervolgens nummer "1" toe aan het aantal entiteiten, zonder een getal leeg te laten, en volgens de opgegeven opmaak.

Voor nummering van één entiteit kiest u eerst de juiste entiteit in 1 van de editors, daarna gebruikt u de rode pijlknop om deze huidige entiteit te kiezen.

en-generate-ID-Numbers-2a.png

Als u een bestaand ID aangeeft, waarschuwt Ancestris u met een bericht rechts van de knop.

en-generate-ID-Numbers-2b.png

Voor de nieuwe identifier vertelt Ancestris u of de gekozen identifier vrij is en niet al is toegewezen aan een entiteit in uw genealogie.

nl-generate-ID-Numbers-2.png

Dit nummer is wel beschikbaar dus de foutmelding is verdwenen.

Of het nu gaat om massale of individuele hernummering, Ancestris geeft het volgende bericht weer wanneer het succesvol is voltooid.

nl-generate-ID-Numbers-result.png


Aanpassing


Er is geen specifieke aanpassing voor deze tool.