Skip to main content

2.1. Bestands Menu

Dit menu groepeert alle acties om genealogiebestanden te behandelen, bestandseigenschappen te wijzigen en Ancestris af te sluiten.

nl-menu-file.png

Elk van deze acties wordt hieronder beschreven.


Als de actie vetgedrukt is, heeft deze een beschrijving op een eigen pagina, u kunt u er dan op klikken om alle details erover te krijgen.


Een nieuwe genealogie aanmaken

Start een wizard om u te helpen een nieuwe genealogie vanaf nul te maken.


Open <Standaardbestand> (controleer Voorkeuren)

Opent het standaard genealogiebestand. Dit bestand kan worden ingesteld in het menu Voorkeuren, menu Opties/Voorkeuren, tabblad Bestanden.

Deze optie is alleen beschikbaar als er een standaardbestand is gedefinieerd in de Voorkeuren. Anders wordt het grijs weergegeven.


Een genealogie openen

Opent een bestaande genealogie, vanuit een Gedcom-bestand.

Als het Gedcom-bestand afkomstig is van andere software, zal Ancestris het automatisch detecteren en het importproces starten.


Importeren

Hiermee kunt u een genealogie, die gemaakt is door een ander stamboom programma, overzetten naar Ancestris..

nl-menu-file-import.png

Momenteel kunnen we alleen Gedcom-bestanden importeren.

Als de automatische routine van de Ancestris, in de Open een Genealogie menu aktie, de juiste software waarmee het gedcom bestand gemaakt is, niet herkent, kunt u hiermee zelf aangeven van welk programma dit Gedcom bestand afkomstig is.

nl-menu-file-import-choose.png

Staat het bestand waarmee uw Gedcom gemaakt is niet in de lijst, dan kiest u voor "Algemeen of reparatie". Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u altijd een hulpvraag stellen in het forum.


Bestanden samenvoegen

Voegt twee genealogieën samen. Dit voegt eenvoudigweg twee verschillende Gedcom-bestanden samen zonder mogelijke duplicaten te analyseren.

nl-menu-file-merge.png

U geeft de naam op van het eerste en tweede bestand op, en tevens de naam voor het nieuwe samengevoegde bestand.


Archieven referenties openen

Opent een lijst met contactgegevens van officiële Archiefbestanden (repositories) en internetlinks. De lijst wordt geopend als onderdeel van een apart Gedcom-bestand.

Hiermee kunt u snel de desbetreffende websites bezoeken en de archieven (repositories) die u nodig heeft naar uw eigen genealogie slepen en neerzetten.

nl-menu-file-repos.png


Als U in plaats van deze bovenstaande Entiteiten tabel iets ziet als dit:

nl-menu-file-repos2.png

Dient u zelf de entiteiten tabel nog te openen en daar de tab "Overzicht Arcieven" te kiezen.

Meer informatie en uitleg vind u bij: Archieven Referenties.


Genealogie instellingen wijzigen

Dit opent een venster om de eigenschappen van het Gedcom-bestand te bewerken: beschrijving, taal en auteur.

Deze actie is alleen beschikbaar als u momenteel een Gedcom-bestand hebt geopend.


Plaats jurisdicties bewerken

Dit opent een venster om de plaats jurisdicties van het Gedcom-bestand te bewerken, d.w.z. de manier waarop een plaats is opgeslagen in termen van plaats structuur (bijv. stad, postcode, regio, land).

Deze actie is alleen beschikbaar als u momenteel een Gedcom-bestand hebt geopend.


Mediabestanden beheren

Dit opent een venster om de koppelingen naar mediabestanden aan te passen aan de genealogische informatie waaraan ze gerelateerd zijn.

Deze actie is alleen beschikbaar als u momenteel een Gedcom-bestand hebt geopend.


Gedcom-formaat converteren

Dit opent een venster om de Gedcom-versie of de codering ervan te wijzigen.

Deze actie is alleen beschikbaar als u momenteel een Gedcom-bestand hebt geopend.


Toevoegen aan favorieten.

Voegt het geselecteerde Gedcom-bestand toe aan uw favoriete koppelingen. Dit venster is toegankelijk via Menu / Venster / Favorieten.

Deze actie is alleen beschikbaar als u momenteel een Gedcom-bestand hebt geopend.


Opslaan

Slaat het geselecteerde Gedcom-bestand op.

Als er andere Gedcom-bestanden zijn geopend, worden deze niet opgeslagen.

Om veiligheidsredenen bewaart Ancestris een aantal reservekopieën: dit aantal kan worden gewijzigd via Opties / Voorkeuren / Bestanden, Aantal reservekopieën.

Deze functie is alleen beschikbaar als het geselecteerde Gedcom-bestand is gewijzigd en nog niet is opgeslagen.


Opslaan als...

Slaat een bestand geheel of gedeeltelijk op onder een andere naam.

U kunt deze actie met name gebruiken om een ​​tak of een deel van uw genealogie uit te pakken en op te slaan in een onafhankelijk Gedcom-bestand.


Exporteren

Exporteert een genealogie naar andere genealogiesites, zoals Geneanet, Geneweb of CousinsGenWeb.

nl-menu-file-export.png

Het is belangrijk op te merken dat aangezien Ancestris de inhoud van uw genealogie rechtstreeks opslaat in een Gedcom-formaat, het Ancestris Gedcom-bestand direct bruikbaar is door alle genealogiesoftware wereldwijd.

Geneanet is een Franse genealogische databank. De Geneanet-export omvat de mogelijkheid om u te begeleiden in het proces en opent de Geneanet-uploadpagina.

De andere exportacties zijn specifiek voor het Frans en alleen beschikbaar als extra plug-ins om te installeren.


Sluiten <bestandsnaam>

Sluit het geselecteerde Gedcom-bestand, zonder Ancestris af te sluiten.

Advies: "Hover" (zweef) eerst met de muis over het sluit-kruisje. U ziet dan welk bestand zal worden gesloten, vóór u echt op deze sluitknop klikt.


Afsluiten

Ancestris wordt afgesloten.