Skip to main content

1.8. Genealogie instellingen wijzigen

In dit venster kunt u de beschrijving, de hoofdtaal en de auteur van elk genealogisch bestand in Gedcom-formaat wijzigen.

De beschrijving en de belangrijkste taaleigenschappen worden opgeslagen in de header van het Gedcom-bestand. De auteursinformatie wordt opgeslagen in een indiener-entiteit (Submitter record SUBM). Deze informatie is dus specifiek voor elke genealogie.

Merk op dat andere informatie van de header (kop) van het Gedcom-bestand kan worden bijgewerkt met behulp van enkele andere menu-items van het menu Bestand: Rechtsgebieden wijzigen, Gedcom-indeling converteren.

De header kan ook technische informatie bevatten die niet via Ancestris kan worden gewijzigd, zoals de softwarenaam en het tijdstempel van de laatste wijziging.

 

Eigenschappen die hier kunnen worden bewerkt

  • Beschrijving van de genealogie
  • Hoofdtaal die wordt gebruikt in de genealogie
  • Auteur van de genealogie

Wat volgt is een beschrijving van de tabbladen die worden gebruikt om deze eigenschappen te wijzigen.

Beschrijving

nl-file-properties-1.png

Dit tabblad wordt gebruikt om de beschrijving van het genealogiebestand te tonen en te wijzigen. Deze informatie is een samenvatting van uw genealogie (stamboom) bedoeld voor iedereen met wie u uw Gedcom-bestand zou delen.

De vervolgkeuzelijst geeft de taal aan die wordt gebruikt om notities, bronteksten, enz. te schrijven. Merk op dat de taal "Engels" is, ook al wordt dit bestand in de Nederlandse Ancestris gebruikt als voorbeeld. Dit komt omdat de originele taal van het bestand zelf, Engels is.

  • De taal is slechts indicatief.
  • Het wordt door Ancestris gebruikt om het standaardformaat voor plaats jurisdicties te definiëren (zie de pagina Bewerk plaats Jurisdicties).
  • Er is geen verdere vertaling in Ancestris met betrekking tot deze parameter.

In bovenstaand scherm ziet u ook de naam van het genealogiebestand, de laatste wijzigingsdatum en de software die het laatst is gebruikt om het genealogiebestand te bewerken.


Auteur


nl-file-properties-2.png

Dit tabblad toont de indiener gevonden in het Gedcom-bestand waarnaar wordt verwezen in het kopgedeelte.

U kunt deze contactgegevens bijwerken.

De knop Propriétés_auteur_use.png kopieert de auteursinformatie die al eerder is onthouden. Als dergelijke informatie niet is opgeslagen voordat u de onderstaande knop gebruikt, worden door op deze knop te drukken alle weergegeven velden leeggemaakt.

De knop Propriétés_auteur_save.png slaat de weergegeven auteursinformatie op voor het geval u deze opnieuw wilt gebruiken in andere Gedcom-bestanden.


Bevestig uw wijzigingen

De knop OK wordt ingeschakeld zodra u enkele wijzigingen in de informatie aanbrengt.

Druk op OK om uw wijzigingen te bevestigen.

Uw Gedcom-bestand wordt gewijzigd.