Skip to main content

3.3. Navigatie Balk

Met de navigatiebalk kunt u vooruit en achteruit navigeren in de navigatiegeschiedenis, d.w.z. de lijst van alle entiteiten die achtereenvolgens zijn geselecteerd sinds de opening van de laatste genealogie.

barre_navigation.png

Beschrijving

De navigatiebalk bevat drie knoppen om te navigeren in de navigatiegeschiedenis.

Deze knoppen zijn uitgeschakeld (grijs, gedisabled) wanneer de lijst leeg is.

Groen pijltje naar links

Selecteer de vorige entiteit in de lijst.

Groen pijltje naar rechts

Selecteer de volgende entiteit in de lijst.

Pijltje omlaag


Geeft de navigatiegeschiedenis weer om direct de gewenste entiteit te selecteren.


Gebruik


Zodra een stamboom wordt geopend in Ancestris, slaat de navigatiebalk in een lijst alle entiteiten op die u achtereenvolgens selecteert.

Het is mogelijk om een ​​eerder geselecteerde entiteit opnieuw te bezoeken en vervolgens terug te gaan naar de entiteit die u het laatst hebt geselecteerd.

  • De lijst is multi-Gedcom-compatibel: het slaat de entiteiten op van verschillende genealogieën die tegelijkertijd geopend zijn in een enkele lijst.
  • De lijst bevat entiteiten met meerdere categorieën: alle categorieën entiteiten worden in één lijst opgeslagen.

De lijst wordt weer op nul gezet zodra een genealogie wordt gesloten, ook al blijft er een stamboom open staan ​​die navigatiegeschiedenis bevatte.

Voorbeeld

De volgende afbeelding toont een navigatiegeschiedenis van 16 entiteiten uit de genealogieën van Bourbon en Kennedy. Zoals u kunt zien, zijn beide genealogieën tegelijkertijd geopend.

De navigatiegeschiedenis kan individuen, families en alle andere categorieën entiteiten bevatten.

nl-navigation-list.png

De huidige entiteit die wordt weergegeven, is de beschrijving van Patricia Kennedy in de Cygnus-editor. In de lijst met navigatiegeschiedenis wordt deze entiteit vetgedrukt weergegeven.

Een klik op een van de regels selecteert en toont de overeenkomstige entiteit, zonder de lijst te verwijderen. Zoals je kunt zien, kiest de gebruiker er blijkbaar nu voor om terug te gaan naar de Lodewijk -entiteit.