Skip to main content

Menú Eines

Aquest menú agrupa totes les eines per explorar, manipular i analitzar dades genealògiques.

en-tools-menu.png

Cadascuna d’aquestes accions es descriu a continuació.

Quan l’acció tingui la seva pròpia pàgina de descripció (en negreta), feu-hi clic per obtenir-ne tots els detalls.

Algunes accions de menú només s'apliquen a la genealogia seleccionada i, per tant, només estaran disponibles si n'hi ha una oberta. En cas contrari, quedaran grisos. Per habilitar-los, obriu una genealogia.

Comparar Genealogies

Compara les genealogies que teniu o que tenen altres usuaris, per trobar àrees geogràfiques comunes, amb ciutats i cognoms similars, i esdeveniments similars.

Registre de Registres

Us permet introduir certificats directament de registres o utilitzar registres digitalitzats per recuperar registres (naixement-matrimoni, defunció, altres) i integrar-los a la vostra genealogia.

Datulador

Us ajuda a calcular dates a partir d’intervals de dates per a calendaris iguals o diferents. Molt útil quan cal estimar les dates a cercar a partir de certificats ja trobats.

Calculadora

Mostra una calculadora senzilla per evitar haver de cercar-ne una de externa.

 


Validar el compliment de Gedcom i la cohèrencia de les dades

Detecta l'incompliment de l'estàndard Gedcom  i anomalies en la genealogia.

Combinar duplicats

Identifica entitats duplicades i les combina.

 


Avantpassat comú

Identifica avantpassats comuns entre dos individus a la vostra genealogia.

Informes Ràpids

Executa informes directament des del menú.

en-Tools-Quick-Reports-menu.png

Llista Flash

Executa l'informe Llista Flash de la persona seleccionada.

Grups Familiars

Executa l'informe de Grups Familiars.

Parents Propers

Executa l'informe Parents Propers.

Llistes i Informes

Proporciona les Llistes i els Informes d’Ancestris, un gran conjunt d’informes que podeu utilitzar a la vostra genealogia, a més dels descrits anteriorment.

Publicació

Publica la vostra genealogia en un fitxer o a Internet, en format de pàgina web. Ancestris proposa dues possibilitats diferents.

en-Tools-Publications-menu.png

Llibre Web

Genera una genealogia en forma de diverses pàgines web, localment o en un servidor remot.

Lloc Web

Genera pàgines web senzilles.

Impressió de la vista actual

Imprimeix la vista seleccionada. S'obrirà una finestra de previsualització.

Tingueu en compte que en aquest moment només es pot imprimir correctament la Visualització de l'Arbre Dinàmic.