Skip to main content

Relacions entre finestres

Entitat actual, genealogia actual

En qualsevol moment dins d'Ancestris, si una o més genealogies estan obertes, se selecciona una entitat genealògica. Pot ser una persona, una família, una font, etc. Aquesta entitat és el centre de l'acció.

Aquesta entitat es converteix en l'"entitat actual" i la genealogia a la qual pertany es converteix en la "genealogia actual".

També se'ls anomena "entitat seleccionada" - o "individu seleccionat" en el cas d'una entitat individual - i la "genealogia seleccionada".

Diverses finestres per a cada genealogia

Quan una genealogia està oberta a Ancestris, és probable que s'obrin diverses finestres, entre les següents:

  • Vistes: arbre dinàmic, taula d'entitats, llista de llocs, gràfic, cronologia, mapa geogràfic, targeta d'entitat, etc.
  • Editors: Cygnus, Aries, Gedcom

Totes aquestes finestres presentaran aspectes específics de la genealogia.

Si teniu diverses genealogies obertes simultàniament a Ancestris, tindreu diverses instàncies d'aquestes finestres: una per a cada genealogia.

Finestres sincronitzades de la mateixa genealogia

Les finestres de la mateixa genealogia se sincronitzen: el seu contingut s'actualitza segons l'entitat actual que s'està seleccionant.

Un cop seleccionada una entitat en una de les finestres, les altres finestres de la genealogia corresponent s'ajustaran per mostrar la informació específica de la vista sobre aquesta entitat seleccionada.

Per exemple, si seleccioneu un individu a l' arbre dinàmic, també veureu aquest mateix individu als editors i a la taula d'entitats.

Aquest comportament de sincronització només es produeix quan la visualització rellevant conté l'entitat seleccionada.

Contra-exemple: l'arbre dinàmic només mostra avantpassats i descendents d'una persona arrel donada. Si, diguem, a la taula d'entitats, seleccioneu un individu que no sigui ni avantpassat ni descendent d'aquest individu arrel, el contingut de l'arbre dinàmic no canviarà.

Un altre exemple, si l'entitat seleccionada de l'arbre dinàmic és una persona i no una família, i la taula d'entitat està en mode família, la taula tampoc s'actualitzarà.

Aquest comportament de sincronització tampoc es produeix quan l'entitat d'una visualització està "ancorada".

És possible bloquejar la sincronització entre finestres d'algunes d'elles (editor de Cygnus, editor Gedcom, arbre dinàmic, per exemple) fent clic al botó pin   pin-button.png  de la barra superior de la vista/editor. En aquest cas, l'entitat que es mostra actualment en aquesta visualització/editor no canviarà encara que seleccioneu una altra entitat en una altra visualització.