Guia de l'usuari

Treball en curs. Actualment, aquesta guia està parcialment traduïda.

Instal·lar Ancestris

Instal·lar i executar Ancestris per a MacOS, Windows i Linux. Configuració requerida. Java.

Descobriu Ancestris

Visita guiada. Inicieu una nova genealogia o migreu-ne una d'existent des d'un altre programari.

Dominar els menús i les finestres

Descripció de tots els menús i finestres. Visualitzacions, editors i eines.

Finestra Principal

La Finestra Principal d'Ancestris és la que veieu quan s'obre el programari. En cas que no s’obr...

Àrea de treball i finestres

L'àrea de treball Ancestris s'organitza en grups de pestanyes. Grups de pestanyes En l'exemple ...

Relationships between windows

Current entity, current genealogy At any point in time within Ancestris, if one or more genealog...

Menu Bar

The Menu Bar of Ancestris gives you access to all available actions via 7 menus. Logic of the ...

File Menu

This menu regroups all the actions to handle genealogy files, to change file properties and to ex...

Edit Menu

This menu regroups all the actions to make global changes to your genealogical data: undo, redo, ...

View Menu

This menu regroups all the actions to access the genealogical views and editors for the selected ...

Tools Menu

This menu regroups all the tools to explore, manipulate and analyse genealogical data. Each of...

Window Menu

This menu regroups all the actions to handle Ancestris windows. Each of these actions is descr...

Options Menu

This menu regroups the main actions to customize Ancestris. Each of these actions is described...

Help Menu

This menu regroups all the actions to get help and to help Ancestris. It also provides informatio...

Context Menu

The Context menu provides actions that depend on an object and that will apply to it. Most of th...

Drag-and-Drop Menu

The Drag-and-Drop menu can be used to copy entities across genealogies, or to merge entities with...

Toolbar

The Ancestris Main Window Toolbar is a horizontal bar displaying a number of tools in the form of...

Navigation Bar

The navigation bar allows you to navigate forward and backward in the navigation history, i.e. th...

Search Bar

The general search bar lets you to find any type of information anywhere in open genealogy files ...