Guia de l'usuari

Treball en curs. Actualment, aquesta guia està parcialment traduïda.

Instal·lar Ancestris

Instal·lar i executar Ancestris per a MacOS, Windows i Linux. Configuració requerida. Java.

Descobriu Ancestris

Visita guiada. Inicieu una nova genealogia o migreu-ne una d'existent des d'un altre programari.