Skip to main content

Menú Ajuda

Aquest menú reagrupa totes les accions per obtenir ajuda i ajudar Ancestris. També proporciona informació sobre la versió d'Ancestris instal·lada actualment.

en-Help-menu.png

Cadascuna d'aquestes accions es descriu a continuació.

Quan l'acció tingui la seva pròpia pàgina de descripció - en negreta - feu-hi clic per obtenir tots els detalls al respecte.

Tota la documentació

Accedeix a aquesta Guia d'usuari.

Prement la F1 també l'obrirà, independentment d'on estiguis a Ancestris.

Poseu-vos en contacte amb l'Equip de Suport d'Ancestris

Envia'ns un correu electrònic, afegint automàticament el fitxer de registre. Aquest arxiu ens permetrà valorar el seu problema.

Fer un donatiu a Ancestris

Explica per què i com fer una donació a Ancestris.

Lloc Web d'Ancestris

Accedeix al lloc web d'Ancestris.

Sobre Ancestris

Proporciona informació sobre la versió actual d'Ancestris.