Skip to main content

Barra d'eines

La Barra d'eines de la Finestra Principal d'Ancestris és una barra horitzontal que mostra una sèrie d'eines en forma d'icones. Es troba entre la barra de menús i l'espai de treball.

en-toolbar.png

També hi ha barres d'eines per a finestres diferents de la finestra principal. Es descriuen a les pàgines corresponents d'aquesta documentació.

Les Barres d'eines també es poden personalitzar, almenys parcialment. A la part inferior d'aquesta pàgina trobareu una manera de definir les seves posicions o direccions.

 

Icones de la barra d'eines

Les icones de la barra d'eines s'organitzen en grups.

Cada grup correspon a un conjunt lògic d'accions similars.

Les accions que executen es descriuen en els menús corresponents.

Es pot configurar si es mostra o no un grup.

 

Grup de fitxers

Les icones següents pertanyen al menú Fitxer.

 • New.png Crear una genealogia
 • OpenDefault.png Obrir <fitxer predeterminat>
 • Open.png Obrir una genealogia
 • Close.png Tancar
 • Save.png Desar

Grup porta-retalls

Les icones següents pertanyen al menú Editar.

 • cut.gif Tallar
 • copy.gif Copiar
 • paste.gif Enganxar

Desfer / Refer grup

Les icones següents pertanyen al menú Editar.

 • undo.gif Desfer
 • redo.gif Refer

Grup de rendiment

Les icones següents tenen funcions purament tècniques. No es mostren per defecte, no pertanyen a cap menú.

perf.png

 • Gràfic d'ús de memòria i recollida de brossa
 • Fent una foto de l'ús de la memòria de l'aplicació

Grup miscel·lània

Les icones següents pertanyen al menú Editar i al menú Eines.

 • treesharing.png Cerca de genealogia
 • Calc.png Calculadora
 • WebBook.png Llibre Web
 • SosaNumbersIcon.png Mostra l'individu De Cujus o genera numeració si no n'hi ha cap.

Grup de l'editor Àries

Les icones següents us permeten gestionar les entitats de genealogia vinculades a l'editor Aries. No pertanyen a cap menú i no es mostren per defecte.

 • edit.png Editar aquesta entitat: per modificar l'entitat activada actualment a la genealogia.
 • indi_add.png Crear un individu: per afegir un individu a la genealogia.
 • family_add.png Crear una família: per afegir una família a la genealogia.
 • media_add.png Crear un mitjà: per afegir un element multimèdia a la genealogia.
 • note_add.png Crear una nota: per afegir una nota a la genealogia.
 • source_add.png Crear una font: per afegir una font a la genealogia.
 • repository_add.png Crear un repositori: per afegir un repositori a la genealogia.
 • submitter_add.png Crear un remitent: per afegir un remitent d'informació a la genealogia.

Grup de Navegació

Les icones següents us permeten utilitzar la cerca general. Llurs accions es descriuen a la barra de navegació i a la  cerca general.

 • Back.png <Fletxa esquerra>: per mostrar l'entitat anterior a l'historial de navegació.
 • Forward.png <Fletxa dreta>: per mostrar la següent entitat a l'historial de navegació.
 • down.png <Fletxa avall petita>: per mostrar l'historial de navegació i seleccionar una entitat.
 • search.png Zona d'entrada de cerca: cerca general a tot Ancestris i genealogies obertes.

Grup d'Ajuda

Les icones següents pertanyen al menú Opcions i al menú Ajuda.

 • Options.png Preferències, per accedir al panell de Preferències.
 • About.png Sobre Ancestris, per veure informació sobre el programari.
 • Help.png Ajuda, per accedir a aquesta documentació.

 

Personalització de la Barra d'eines

La Barra d'eines es pot personalitzar, per exemple movent els grups utilitzant el "handle" de l'esquerra, la petita zona rectangular coberta amb línies de punts en relleu.

Aquí, el grup d'Eines "Diversos" s'està movent a una segona línia d'eines.

en-moving-menu-group.png

En general, les finestres que tenen barres d'eines es poden personalitzar de la mateixa manera, el menú pot canviar de direcció, horitzontal o vertical, en una de les vores de la finestra.

A causa de l'interès bastant limitat d'aquesta possibilitat, poques finestres amb barra d'eines tenen aquesta funció. Per a aquells que el tinguin, les barres d'eines afectades tenen la petita àrea de punts a la seva esquerra.

Aquí teniu un exemple amb la barra d'eines de l'Editor Gedcom.

 • Barra d'eines de l'Editor Gedcom en direcció horitzontal:

en-horizontal-menu.png

 • La barra d'eines de l'Editor Gedcom es mou en direcció vertical:

en-moving-menu.png

 • Barra d'eines de l'editor Gedcom en direcció vertical:

en-vertical-menu.png