Skip to main content

Finestra Principal

La Finestra Principal d'Ancestris és la que veieu quan s'obre el programari.

En cas que no s’obri cap genealogia, només apareix la pàgina de Benvinguda.

Si s'obre una genealogia, veureu diverses finestres que mostren diferents elements d'aquesta genealogia.

en_main_window.png

Aquesta finestra té un títol, una barra de menú, una barra d'eines i un espai de treball que conté les diferents vistes d'una o més genealogies en què esteu treballant.

Títol

Sense genealogia, la barra de títol té aquest aspecte:

en-titlebar-none.png

Si hi ha una o més genealogies obertes, el títol es posa amb el nom de la genealogia, així:

en-titlebar-with.png

Si teniu diverses genealogies obertes, el títol indica la seleccionada actualment.

Barra de Menús

La Barra de Menús es troba just a sota del Títol. Us permet accedir a la majoria de les ordres, agrupades sota submenús.

en-menubar.png

Consulteu la Barra de Menús per a més informació.

Barra d'Eines

La Barra d'Eines es troba just a sota de la Barra de Menús. Conté ordres més utilitzades, sota la forma d'icones.

És personalitzable. Per a fer-ho, aneu al menú Opcions / Configura Barres d'Eines. Aquí podeu escollir quines categories d' icones voleu mostrar.

en-toolbar.png

Consulteu la Barra d'Eines per obtenir més informació.

Lloc de Treball

La resta de la finestra principal és l'espai de treball. És la part groga de la imatge de sota. S'organitza en diferents finestres, cadascuna amb la seva funció específica. Per exemple:

  • Les Visualitzacions mostren la vostra genealogia en diferents formats: arbre, cronologia, gràfics, llistes. Per defecte, aquestes visualitzacions es troben a la part esquerra de la pantalla, o a sota, que és el cas de la taula d'entitat.
  • Els Editors permeten canviar la genealogia. Per defecte, els podem trobar a la part dreta de la pantalla.
  • Eines: informes, gestió multimèdia, comprovació d'anomalies, cerca de duplicats, etc. solen estar a la part esquerra de la pantalla.

en-workspace.png