Skip to main content

Indeling van Hoofdstuk "Hoofdmenu en Venster's"

Omdat dit hoofdstuk: "Hoofdmenu en Venster's" nogal veel bladzijden bevat, hier een korte indeling waarmee u snel naar de juiste pagina kunt gaan.

Voor degenen die via de Engelse user guide hier terechtkomen staan de pagina namen er in het Engels achter.


Pagina's die nog niet zijn vertaald in het Nederlands, daar kan nog niet naar gelinked worden.


 • 1. Schermen.  (Windows)
 • 2. Menus.  
 • 3. Werk Balken (Button Bars) Werkbalken met snel knoppen met icoontjes.  
 • 4. Gereedschappen. (Tools and Functions)  
  • 4.1. Datulator. Om datums snel van de ene soort naar de andere om te zetten, datum berekeningen.
  • 4.2. Calculator. Eenvoudige rekenmachine.  
  • 4.3. Zoek en Vervang. (Find / Replace).  
  • 4.4. Verwijderen. (Delete). Handige tool om de Gedcom mee op te schonen en ndergelijke. B.v. van _XXXX tags. 
  • 4.5. Sosa nummers aanmaken. (Generate Sosa numbers).  
  • 4.6. ID nummers aanmaken. (Generate ID numbers).  
  • 4.7. Markeer speciale personen. (Mark special individuals).  
  • 4.8. Leeftijd berekeningen. (Age Calculation).  
  • 4.9. Bekijk wijzigingshistorie. (See Modifications History).  
  • 4.10. Uitgebreid zoeken. (Advanced Search).  
  • 4.11. Stambomen vergelijken. (Genealogy compare).  
  • 4.12. Registers Records. Om via bestaande uitgebreide internet lijsten, alle gegevens van aktes ed snel in te voeren.  
  • 4.13. Register records - Appendix. Uitleg over diverse data formaten voor import van de lijsten, met kolomnamen en dergelijke. 
  • 4.14. Valideer Gedcom-compliance en gegevensconsistentie.gegevensconsistentie. (Validate Gedcom compliance and data consistency).  
  • 4.15. Dubbelen samenvoegen. (Merge Duplicates).  
  • 4.16. Gemeenschappelijke voorouders. (Common ancestors). Bepaald voor twee individuen. Laat voorouder lijnen zien.   
  • 4.17. Update Ancestris.  (Plugin installer / updater). 
  • 4.18. Beheer Media bestanden. (Manage Media Files).  
 • 5. Editors. (Gegevens invoeren, eigenschappen wijzigen) 
 • 6. Rapporten en Webuitvoer (Uitvoer, Overzichten, Webboek, Printen).
  • 6.1. Grafiek. (Graph).  
  • 6.2. Lijsten en Rapporten. (Lists and Reports).  
  • 6.3. Informatie bladen en overzichten van personen en families. (Information sheets of individuals/Families).  
  • 6.4. Webboek. (Webbook) Webpagina's in de vorm van een boek.  
  • 6.5. Website. (Web Site). Webpagina's in de vorm van een website voor lokaal en online gebruik.  
  • 6.6. Afdruk van een huidige weergave. (Print of current view).  
 • 7. Overzichts weergaven. (Tijdslijn, kaart e.d.) (Tables - Views)
  • 7.1. Entiteit Kaart. (Entity card).  
  • 7.2. Entiteiten Tabel. (Entities table).  
  • 7.3. Stamboom Overzicht. (Dynamic tree). 
  • 7.4. Eenvoudige Navigator. (Simple Navigator).  
  • 7.5. Tijdslijn. (Timeline).  
  • 7.6. Geografische Kaart. (Geographic map).  
  • 7.7. Plaatsen Lijst. (List of places). 
  • 7.8. Plaatsen Tabel. (Table of Places). 
 • 8. Algemene stamboom acties. (General Tree Actions)  
  • 8.1. Open Stamboom. (Open a Genealogy).  
  • 8.2. Maak Nieuwe Stamboom. (Create a new Genealogy).  
  • 8.3. Opslaan als... (Save As...)  
  • 8.4. Importeer een Gedcom bestand. (Import (from a Gedcom file).  
  • 8.5. Dubbelen samenvoegen. (Merge Duplicates).  
  • 8.6. Exporteer voor een speciale website. (Export). Exports voor Geneweb en CousinsGenWeb.    
  • 8.7. Geneanet Export. Export specifiek voor Geneanet.