Skip to main content

References

Shown below are all the known pages in the system that link to this item.

Gedeelde informatie in Gedcom en Ancestris

Gebruikershandleiding Controleer de kwaliteit van uw genealog...

Sommige stukjes informatie die in een stamboom zijn verzameld, kunnen ofwel specifiek zijn voor e...

Leg uw stamboom bronnen vast

Gebruikershandleiding Ontwikkel uw genealogie

In de loop van de tijd zult u veel officiële documenten verzamelen om toe te voegen aan uw stambo...

5.5. Uitgebreide Navigator

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

Met de Uitgebreide navigator kunt u vanuit de familiekern in de genealogie navigeren en tegelijke...

5.2. Gedcom Editor

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

De Gedcom-editor is een van de drie hoofd-editors van Ancestris. U opent de Gedcom editor op één...

5.1. Cygnus Editor

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

De Cygnus-editor is een van de drie hoofdeditors van Ancestris.    U opent de Cygnu...

5.3. Aries editor

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

De Aries-editor is een van de drie hoofd editors van Ancestris. U opent de Aries editor op één v...

1.6. Gedcom Verkenner

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

De GEDCOM Explorer is een speciaal Ancestris-venster dat is bedoeld om een overzicht te geven van...

2.9. Drag-and-Drop Menu, slepen en neerzetten

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

Het menu Slepen en neerzetten kan worden gebruikt om entiteiten tussen genealogieën te kopiëren o...

4.5. Sosa nummers aanmaken

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

Deze functie genereert of wist genealogische nummeringen van individuen in een genealogie. De ...

7.2. Entiteiten Tabel

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

De Entiteiten tabel geeft een overzicht van alle entiteiten van de genealogie (stamboom) en de ko...

6.2. Lijsten en Rapporten

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

Deze functie start de Ancestris-rapporten via menuactie: "Gereedschappen - Lijsten en rapporten"....

Voorkeuren (Preferences)

Gebruikershandleiding Pas Ancestris aan

Het scherm "Voorkeuren" (de Preferences) kunt u op de volgende manieren bereiken: Via het menu...

7.3. Stamboom Overzicht (Dynamic Tree)

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

De Stamboom vertoont een genealogie in de vorm van een vertakte boom. Wikipedia "Stamboom": E...

6.3. Informatie bladen en overzichten van personen en families

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

Dit rapport produceert overzichtsbladen van individuen of families, stambomen of verhalende blade...

Indeling van Hoofdstuk "Hoofdmenu en Venster's"

Gebruikershandleiding Hoofdmenu en Venster's

Omdat dit hoofdstuk: "Hoofdmenu en Venster's" nogal veel bladzijden bevat, hier een korte indelin...

Plaatsen en Jurisdicties

Gebruikershandleiding Controleer de kwaliteit van uw genealog...

Een plaats is een eigenschap van een entiteit, die een fysieke plaats aangeeft, die verband houdt...