Recently Updated Pages

Blueprints

A blueprint is description used to customize the display of an entity in certain views of Ancestr...

Calques

Un calque est un jeu de paramètres permettant de personnaliser l'affichage d'une entité dans cert...

Menú Eines

Aquest menú agrupa totes les eines per explorar, manipular i analitzar dades genealògiques. Ca...

Menú Vista

Aquest menú agrupa totes les accions per accedir a les visualitzacions i editors genealògics de l...

Menú Editar

Aquest menú reagrupa totes les accions per fer canvis globals a les vostres dades genealògiques: ...

Menú Arxiu

Aquest menú reagrupa totes les accions per gestionar arxius de genealogia, canviar les propietats...

Les étiquettes

Une étiquette est un marqueur de propriété et désigne son type de façon unique. La norme Gedcom ...

Tags

A tag is a property type identifyer. The Gedcom standard defines a number of tags on three or fo...

Barra de Menús

La Barra de Menús d'Ancestris us dóna accés a totes les accions disponibles a través de 7 menús. ...

Relacions entre finestres

Entitat actual, genealogia actual En qualsevol moment dins d'Ancestris, si una o més genealogies...

Àrea de treball i finestres

L'àrea de treball Ancestris s'organitza en grups de pestanyes. Grups de pestanyes En l'exemple ...

Finestra Principal

La Finestra Principal d'Ancestris és la que veieu quan s'obre el programari. En cas que no s’obr...

Instal·lació de Java

Ancestris funciona amb versions Java 8 fins a la versió 15. Es desenvolupa en la versió 8 per a u...

Instal·lar i iniciar Ancestris

Llegiu llicència i drets d'usuari Ancestris és programari lliure, llicenciat sota la llicència p...

Search Bar

The general search bar lets you to find any type of information anywhere in open genealogy files ...

Barra de Navegación

La barra de navegación le permite navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial de navegac...

Barra de herramientas

La barra de herramientas de la Ventana Principal de Ancestris es una barra horizontal que muestra...

Toolbar

The Ancestris Main Window Toolbar is a horizontal bar displaying a number of tools in the form of...

Toolbar

The Ancestris Main Window Toolbar is a horizontal bar displaying a number of tools in the form of...

Menú Arrastrar y Soltar

El menú Arrastrar y Soltar se puede utilizar para copiar entidades en todas las genealogías o par...