Skip to main content

Migra la teva genealogia a Ancestris

Migrar a Ancestris simplement consisteix en obrir un fitxer Gedcom creat per un altre programari.

Les expressions « Migrar a Ancestris » i « Importar un arxiu de genealogia a Ancestris » significa exactament el mateix.

Hi ha una lleugera diferència que no és rellevant aquí: una migració assumeix que aquesta importació només es fa una vegada per a un usuari. La importació és una operació que un usuari podria repetir diverses vegades.

Una migració implica dues qüestions:

 1. Abandonar el programari que utilitzeu actualment i aprendren un altre
 2. Recuperar totes les teves dades durant el procés de transició.

La primera qüestió es pot superar amb facilitat. Només es tracta d'acostumar-se a Ancestris i la seva interfície: 'Quin és el nom d'aquesta acció?', 'On és aquesta cosa de nou ?', 'Com ho fem?', i així successivament. Després d'unes hores utilitzant-lo, i ja està!

D'altra banda, recuperar totes les dades al mateix lloc pot ser molt més difícil de gestionar en funció del programari actual.

Ancestris és aquí per posar-t'ho fàcil.

 

Què has de saber abans d'importar

Ancestris és capaç de llegir qualsevol fitxer en format Gedcom. Aquest format és un estàndard internacional per a l'intercanvi d'informació entre programaris de genealogia.

Per tant, transferir les vostres dades podria ser molt fàcil si el vostre programari actual va fer la seva feina perfectament.

No obstant això, molts programes no compleixen escrupolosament amb aquest estàndard Gedcom: fan eleccions específiques amb la forma en què organitzen les seves dades, la qual cosa dificulta posteriorment la seva conversió al format Gedcom. Això pot provocar una pèrdua de dades durant els intercanvis entre genealogistes.

És per això que Ancestris va optar per ser 100 % conforme a la norma Gedcom!

Podeu enfrontar-vos a dues situacions diferents en migrar:
 • Generalment, el vostre programari actual podrà exportar la majoria de les vostres dades en el format Gedcom i principalment en els llocs de dades esperats, així com altra informació situada en llocs propietaris que no es comptabilitzen en l'estàndard Gedcom. Ancestris llegirà totes aquestes dades sense cap problema i després haureu de comprovar si tot hi és i en els seus llocs esperats.
 • En el pitjor dels casos, el programari actual no podrà exportar algunes dades importants o encara pitjor no respectarà prou el format Gedcom que generarà errors de lectura més endavant, evitant que es carregui el fitxer. Això és bastant rar, però en aquest cas, Ancestris no podrà llegir el fitxer, i haureu de corregir el fitxer gedcom manualment. Llavors, és possible que hagueu de tornar a introduir algunes de les vostres dades a Ancestris.

La majoria del programari que coneixem cau en la primera situació. I com que sabem com aquests programaris organitzen la seva informació, hem construït mecanismes d'importació que tornen a posar les dades allà on l'estàndard Gedcom ho espera. Ancestris recuperarà totes les dades llegides. Més endavant podeu veure el 100% d'aquestes dades. No hi ha res amagat.

Com a resultat, la migració a Ancestris te tres passos:
 1. El pas d'exportació. Des del programari actual, exporteu TOTES les dades en format Gedcom. Això vol dir que el programari ha de convertir les dades originals a l'estàndard Gedcom, creant un fitxer amb l'extensió .ged. Qualsevol bon programari de genealogia hauria de ser capaç de fer-ho, amb les variacions esmentades anteriorment.
 2. El pas d'importació. Des d'Ancestris, obriu el fitxer Gedcom resultant (Menú/Fitxer/Obrir). Ancestris detectarà automàticament quin programari ha creat el fitxer i aplicarà algunes correccions necessàries si coneix aquest programari.
 3. El pas de comprovació. Des d'Ancestris, controla el resultat. Ancestris no pot corregir totes les anomalies, però segurament n'eliminarà la majoria. Haureu de comprovar si en queden algunes, on s'han col·locat les dades i potencialment fer algunes correccions manualment. Si falten algunes dades del fitxer original, haureu d'assegurar-vos que no heu omès algunes configuracions d'exportació. En cas contrari, no tindreu més remei que tornar a introduir qualsevol informació que falti un cop carregada la genealogia a Ancestris.

 

Important la teva genealogia a Ancestris

Durant la visita guiada , ha pogut veure la genealogia Borbònica. Tanquem-la i importem ara la seva genealogia.

Per tancar borbó.ged, feu clic a la creu vermella de la barra d'eines quan hi hagi activa qualsevol finestra Borbònica.

En aquest procés d'importació, assumim que ja heu realitzat el pas 1, el pas d'exportació: és a dir, exportar un fitxer Gedcom des del seu programari existent.

StartComenceu migratinga frommigrar thedes de la pàgina de benvinguda d'Ancestris, feu clic a Migrar la vostra genealogia a Ancestris Welcomeo, page,des clickde on Migrate your genealogy to Ancestris or, from thela menubarra barde menús, File,Fitxer, click feu Openclic a genealogy.Obrir una genealogia.

image-1626117458659.png

Ancestris llavors us demana el nom del fitxer Gedcom que voleu importar. Trieu-lo i feu clic a Obrir.

Un primer missatge us indica que Ancestris ha detectat un fitxer Gedcom des d'un altre programari.

image-1626117564133.png

En el missatge següent,anterior, Ancestris no reconeixiareconeix el programari,programari perquèper noobrir-se coneixcom elvenint vostre,de peròRootsMagic. Ancestris sappot reconèixer el següent programari, llistat per ordre alfabètic.

  • Ahnenblatt
  • Ancestrologie
  • Family Tree Maker (FTM)
  • Genbox
  • Geneanet
  • Généatique
  • Gramps
  • Hérédis
  • Legacy Family Tree
  • Mac Family Tree
  • MyHeritage
  • RootsTrustRootsMagic
  • Other ("unknown, minimal conversion")RootsTrust

  InEn casecas itque isno notes recognized,reconegui, youencara canes stillpot proceedprocedir ascom a genericimportació import.genèrica.

  InEn thisaquest message,missatge, Ancestris explains you what is going to happen. Click Convert in order to fix known issues.

  Ancestris t'explicaràexplica què passarà. Feu clic a Convertir per solucionar problemes coneguts.

  Ara, el fitxer exportat es processa seguint els passos que s'indiquen a continuació. Ancestris us diu que el fitxer s'ha transformat i canviat de nom per conservar la còpia original. El fitxer transformat s'obrirà a Ancestris. Es conserva el fitxer original.

  en-migrate-2.png

   

  When completed, Ancestris displays the message below with the result of the conversion. It also allows you to see the changes made. Click 'Full list' to see all changes made. Because it can be unnecessary and long, Ancestris offers to only show you an extract of the changes made. This is more efficient because it displays all types of correction encountered. Otherwise, click 'No' to close this message box.

  Quan s'ha completat, Ancestris mostra el missatge següent amb el resultat de la conversió. Això liTambé permet veure els canvis realitzats. Feu clic a "Sí"Llista completa" per veure'ls,veure tots els canvis realitzats. Com que pot ser innecessari i llarg, Ancestris ofereix mostrar-vos només un extracte dels canvis realitzats. Això és més eficient perquè mostra tot tipus de correccions trobades. Altrament, feu clic a  "No" per tancar aquest quadre de missatge.

  image-1626117870472.png

  HereAquí isteniu anun exampleexemple ofde thel'extracte displayedmostrat extracton wheres'han numerousfet correctionsnombroses have been made.correccions.

  WhenQuan thees importmostra reportl'informe is displayed,d'importació, Ancestris alsotambé displaymostra thel'editor de Gedcom editor becauseperquè it is easier to see the correction in the real data. Just click on the id of the entity in the Import Report and Ancestris will display it in the Gedcom editor.

  Si despréés voleumés fàcil veure la llistacorrecció a les dades reals. Simplement feu clic a l'identificador de l'entitat a l'Informe d'Importació aquestesi modificacions, només heu d' obrirAncestris la finestra Sortida,mostrarà a travésl'editor del Menú Principal / Finestres /Sortida.Gedcom.

  image-1626117999757.png

  A la part inferior d'aquesta pàgina hem enumerat problemes de programari específics identificats pels usuaris d'Ancestris durant la migració que no hem pogut solucionar automàticament. Comproveu el paràgraf del programari per obtenir més informació si existeix.

   

  Controlant les dades migrades

  Un cop Ancestris obri el fitxer convertit, deixeu-nos fer algunes comprovacions, incloses les informades a la part inferior del missatge anterior, és a dir:

  1. S'han transferit totes les meves dades originals al fitxer nou?
  2. S'han emmagatzemat correctament els fitxers multimèdia?
  3. Hi ha anomalies de dades o de format detectades per Ancestris que necessito corregir?

  Comprovant les dades

  Hi ha dues maneres de perdre dades durant la importació:

  1. O bé les dades no s'han transferit al fitxer Gedcom produït pel programari existent,
  2. O les dades s'han transferit, però no es troben a la ubicació esperada al fitxer Ancestris.

  Només tu pots realitzar aquestes dues comprovacions visualment.

  El primer control és obrir el fitxer Gedcom exportat abans de la conversió per Ancestris, amb un editor de text. Exploreu algunes entitats i comproveu si tot hi és comprovant visualment amb el programari original.

  El segon control és mirar el nou fitxer Ancestris usant l'editor Gedcom. Feu un cop d'ull a les entitats susceptibles de tenir informació molt coneguda i vegeu com s'organitza i es mostra. Atès que els mateixos tipus d'informació es van col·locar en els mateixos llocs, això us donarà una idea de les conversions realitzades. Utilitzeu el resultat de la finestra Sortida per ajudar-vos també amb això (Menú Finestres/Sortida).

  Comprovant fitxers multimèdia

  Els noms d'arxiu dels fitxers multimèdia utilitzats per la seva genealogia fan referència a les línies «FILE' del fitxer Gedcom.

  Si els fitxers multimèdia ja no són visibles però estan presents al disc, Ancestris els podrà tornar a enllaçar. Per fer-ho, aneu al menú Fitxer/Propietats per iniciar l'auxiliar. Consulteu la secció Multimèdia corresponent d'aquesta eina per obtenir més ajuda.

  Comprovant d'anomalies

  Fins i tot després de la conversió, és possible que algunes dades no respectin l’estàndard Gedcom. Pot donar-se el cas que les dades no siguin vàlides, es col·loquin malament o faltin. Per descomptat, Ancestris no pot inventar dades que no hi són.

  Atès que Ancestris no elimina res del fitxer original, però tampoc completa les dades que falten, el compliment de l'estàndard Gedcom pot romandre imperfecte.

  A més, les dades genealògiques poden contenir inconsistències.

  Aquesta comprovació es pot realitzar utilitzant el Menú / Eines / Valida el compliment de Gedcom i la coherència de dades. Consulteu l'eina de validació  per obtenir més informació.

  EachCada anomalyanomalia iss'enumera listedi andes canpot becorregir. corrected.El Itmillor isés bestfer-ho toamb dol'editor itGedcom, withperquè theés Gedcoml'editor editor, because it is the mostmés transparent sobre la informació continguda en el fitxer Gedcom. Consulteu l'editor on the information contained in the Gedcom file. Please refer to the Gedcom editor forper moreobtenir informaiton.més informació.

  ModifyingModificació oro addingaddició information
  d'informació

  OnceUn importedcop andimportada thei checksrealitzades carriedles out,comprovacions, yourla genealogyteva isgenealogia readyestà topreparada beper enriched.enriquir-se. YouPots canafegir addaltres otherpersones individualso ormodificar modifyo orafegir add information.informació.

  ToPer dofer-ho, this,trieu chooseun anindividu individualsense withoutpares parentsde froml'arbre yourfamiliar familyfent-hi treeclic byi clickingvegeu oncom it,crear andpares seei howgermans toper createa parentsell andfent siblingsreferència fora himla bypàgina referring to the previous pageanterior CreateCrea yourla genealogyteva genealogia, forper instance.exemple.

   


  Problemes Issuesidentificats identifiedper byaltres otherusuaris usersdesprés afterde importingla importació

  ForPer alla softwaretots recognisedels byprogrames reconeguts per Ancestris, weja alreadyhem performedrealitzat mostles appropriateconversions conversions,més andadequades, youi shouldno nothauríeu encounterde anytrobar issues,cap unlessproblema, theretret haveque beenhi changeshagi sincehagut ourcanvis work.des del nostre treball.

  ForPer othersa unknownaltres issues,qüestions wedesconegudes, welcomedonem yourla opinion.benvinguda Wea willla writeseva themopinió. downEls belowanotarem fora thecontinuació benefiten ofbenefici allde users,tots whileels waitingusuaris, toa bel'espera ablede topoder makerealitzar theles correspondingcorresponents conversionconversions developmentssi ifés possible.

  WeNomés canpodem onlysolucionar fixproblemes problemssi ifels theyusuaris areels reportedinformen. byParticipeu users.en Participatela inmillora enhancing d'Ancestris byinformant-nos reportingde issuesproblemes toa us on thela discussionllista listde discussió.

   

  MigratingMigrant fromdes de Genealogie.com

  The

  Els filesfitxers generatedgenerats bypel thelloc site genealogie.com dono nottenen haveinformació informationrelativa relativea tol'emissor/investigador. theAquesta submitter/researcher.indicació Suchés indicationobligatòria isper mandatorycomplir toamb complyla with the standard.

  norma.

  Ancestris'Solució d'Ancestris: creeu la informació després solution:del createprocés thed'importació informationdes afterdel themenú importFitxer/Propietats processi fromactualitzeu the menu File/Properties and update the author.l'autor.

   

  MigratingMigrant fromdes de LifeLines

  WithAmb thela defaultconfiguració settings,predeterminada, LifeLines doesno notexporta exportinformació informationrelativa relativea tol'emissor/investigador. theAquesta submitter/researcher.indicació Suchés indicationobligatòria isper mandatorycomplir toamb complyla with the standard.norma.

  Ancestris'Solució d'Ancestris: creeu la informació després solution:del createprocés thed'importació informationdes afterdel themenú importFitxer/Propietats processi fromactualitzeu the menu File/Properties and update the author.

   l'autor.

  MigratingMigrant fromdes de Family Tree Builder

  Family Tree Builder (FTB) generatesgenera severaldiverses proprietaryetiquetes tagspropietàries thatque cloggobstrueixen theel file,fitxer, renderingfent-ho itmenys less clear.clar.

  Ancestris's solution: remove the useless tags from the Menu / Edit / Delete.

  Solució d'Ancestris: elimina les etiquetes inútils del Menú / Edita / Esborra.