Skip to main content

Instal·lació pas a pas a MacOS (TSL)

ThisAquesta pagepàgina showsmostra step-by-steppas howa topas installcom instal·lar Ancestris onen un sistema MacOS.

Les seccions a MacOScontinuació system.són independents i no cal que es facin totes.

TheLes sectionspantalles belowmostrades arepoden independentsemblar anddiferents dode notles alldel need to be done.

Screens shown might look different from those of the current Ancestrislloc web site or the current d'Ancestris softwareactuals version.o de la versió actual del programari Ancestris.

KnowingSaber whichquina versió de Java version you use utilitzes

TheseAquests stepspassos letus youpermeten identifyidentificar whichquina versionversió ofde Java iss’executa runningal onvostre your system.sistema.

1/3 - OpenObriu 'System"Preferències Preferences'del inSistema" theal 'Apple'menú menu."Apple".

 

Java 01.png

 

2/3 - FindCerqueu thel'aplicació 'Java'"Java" applicationa inla thellista listi andfeu clickclic onsobre it.ella. IfSi itno ises nottroba ina thela list,llista, itvol meansdir que Java isno notestà installedinstal·lat onal yourvostre system.sistema.

 

Java 02.png

 

3/3 - TheApareixerà 'Aboutla Java'finestra popupemergent window"Quant appears,a indicatingJava", whichque versionindica ofquina javaversió isde runningJava ons'està yourexecutant system.al Herevostre wesistema. canAquí seepodem itveure isque Versionés la versió 8 (akaàlies 1.8).

 

Java 03.png

 

InstallInstal·lar Ancestris versionversió 10 oro 11 

1/9 - FollowSeguiu theles instructionsinstruccions, belowa fromcontinuació, yourdes MacOSdel environment.vostre entorn MacOS.

 

Vq 01.png

 
2/9 - DownloadDescarregar eitherqualsevol versionversió of d'Ancestris.
 • GoAnar toa https://www.ancestris.org, clickfeu onclic 'DOWNLOAD'a in"DESCÀRREGA" theal MenuMenú
 • ThenA clickcontinuació, onfeu 'MacOS'clic toa download"MacOS" versionper descarregar la versió 10
 • OrO scrolldesplaceu-vos downcap toavall theal Dailytauler versionde panella andversió clickDiària oni thefeu 'DOWNLOAD'clic buttonal forbotó version"DESCÀRREGA" per a la versió 11
 • ThenLlavors downloadingla willbaixada start.començarà.

Vq 02.png

 

3/9 - DownloadingLa takesbaixada requereix de 2 toa 3 minutes.minuts.

 

Vq 03.png

 

4/9 -OnceUn done,cop youacabat, willveureu seeun anfitxer 'ancestris'"ancestris" fileamb withla sizemida indicatedindicada ona thela right-handpart side.dreta.

 

Vq 04.png

 

5/9 - InA thela 'Downloads'finestra window,"Descàrregues", clickfeu onclic thea 'ancestris'la fileubicació locationdel tofitxer open"ancestris" theper obrir el   Finder.

 

Vq 05.png

 
6/9 - StartIniciar Ancestris.
 • TheApareixerà 'Downloads'el directorydirectori will appear."Descàrregues".
 • ForPer versiona la versió 10, justnomés clickcal theque 'ancestris'feu mainclic foldera asla itcarpeta isprincipal already"ancestris" unpackedja forque ja s'ha desempaquetat per a MacOS andi it will starts'iniciarà Ancestris.
 • ForPer dailya versionla versió diària 11, youhaureu willde haveseleccionar toel selectdirectori the"bin" 'bin'i, directory,a thencontinuació, clickfeu theclic 'ancestris'al file.fitxer "ancestris".

 

Vq 06.png

 
7/9 - ConfirmationConfirmació toper launch.iniciar.
 • AApareix messageun appearsmissatge askingque yourdemana confirmationla tovostra openconfirmació 'ancestris'per obrir "ancestris". ClickFeu 'Open'clic a "Obrir".
 • IfSi youtambé alsorebeu getun anothermissatge aque message"ancestris" thatno 'ancestris'es cannotpot beobrir openedperquè becauseprové itd'un isdesenvolupador fromno anidentificat, unidentified developer, please followseguiu aquests these stepspassos.

Vq 07.png

 

8/9 - Ancestris thencomença starts.llavors.

 

Vq 08.png

 

9/9 - TheA Welcomecontinuació, screensapareixen thenles appears.pantalles Youde areBenvinguda. nowAra readyesteu topreparat useper utilitzar Ancestris.

 

Dock 12.png

 

If you downloaded the daily version, you might want to create an Ancestris icon in the launchpad. In which case please follow the corresponding instructions.

If Ancestris does not start, it might be related to a java version issue. You may have to swap the Java version.
Please follow these instructions.

 

Ancestris from an unidentified developer

1/8 - Message "Ancestris can't be opened".

When opening the downloaded 'ancestris' file, a message may appear saying that 'ancestris' cannot be opened because it is from an unidentified developer.

09 06.png

 

2/8 - It's okay, we will tell your system that it can be authorized.
 • We start by opening the 'System Preferences' in the 'Apple' menu.

09 07.png

 

3/8 - Then choose 'Security and Privacy'.

 

09 08.png

 

4/8 - In the 'Security and Privacy' window, click on 'Open anyway'.

 

09 09.png

 

5/8 - Click 'Open' to confirm.

 

09 10.png

 

6/8 - Confirm again with your password.

 

09 11.png

 

7/8 - Ancestris then starts.

 

Vq 08.png

 

8/8 - The Welcome screens then appears. You are now ready to use Ancestris.

Dock 12.png

 

Docking Ancestris in the Launchpad

The following steps apply to the daily version of Ancestris.

1/12 - Select the 'ancestris.gif' file
 • It is located in the directory where you downloaded Ancestris
 • Right-click on it
 • Then select 'Open with'
 • Then click 'Preview' to open the 'ancestris.gif' image

Dock 01.png

 

2/12 - In the image preview, select all.

 

Dock 02.png

 

3/12 - In the image preview, copy the image, and close the image window.

 

Dock 03.png

 

4/12 - Go back to the download window, and right-click on the 'ancestris' file. Select 'Make alias'.

 

Dock 04.png

 

5/12 - Once the alias is created, right-click on it and select 'Get Info'.

 

Dock 05.png

 

6/12 - The information window appears.

 

Dock 06.png

 

7/12 - Select the icon in the top-left corner. A blue border should appear.

 

Dock 07.png

 

8/12 - Click 'Paste' from the menu to replace the image icon by the previously copied image.

 

Dock 08.png

 

9/12 - The alias file has now the correct image. Drag-n-Drop it on the Dock.

 

Dock 09.png

 

10/12 - Ancestris is now set in the Dock. Run Ancestris by clicking on it.

 

Dock 10.png

 

11/12 - Ancestris starts.

 

Dock 11.png

 

12/12 - The Welcome screens then appears. You are now ready to use Ancestris.

 

Dock 12.png