Skip to main content

Instal·lació pas a pas a MacOS

Aquesta pàgina documenta una instal·lació detallada pas a pas d’Ancestris en un sistema MacOS.

Mostrarem un exemple que es va produir el gener de 2021 de la instal·lació d’Ancestris versió 11 a MacOS Catalina.

macOS-01.png

Aquests passos inclouen els següents:

 • Instal·lació de Java que encara no estava instal·lada a Catalina
 • Descàrrega d'Ancestris versió 11 des del lloc web segur d'Ancestris
 • Confirmació de la comprovació de seguretat per permetre que Ancestris s’executi tot i que prové d’un desenvolupador no identificat
 • Llançament d'Ancestris
 • Creació d’una icona Dock d’Ancestris

Tingueu en compte que les captures de pantalla que es mostren aquí poden ser diferents de les del lloc web actual Ancestris o de la versió actual del programari Ancestris.

Nota especial per a MacOS Big Sur:

 • Des d'aquesta versió de MacOS, pot ser que calgui especificar el camí a la versió java al fitxer de configuració ancestris (vegeu la secció corresponent d'aquesta documentació)
 • Per motius de seguretat, pot ser que sigui necessari emmagatzemar fitxers Gedcom en una altra carpeta que no sigui la carpeta "Documents"

   

  Installation of Java

  1. From the MacOS desktop...

  macOS-02.png

   
  2. Open a terminal and type "java -version"

  If Java is not installed, a popup window will suggest to install it. Click "More Info...".

  If java is installed, you can directly go to screen 11.

  macOS-03.png

   
  3. You are on the Java web site. Click on "JDK Download"

  We can see from the web site that Java 15 was suggested. Let us install that version even though we recommend to use version 8 or 11 which are long terme versions (see required configuration).

  macOS-04.png

   
  4. Go down to the "macOS Installer" line and click on the ".dmg' file
  macOS-05.png

   

  5. Click on the green download button.
  macOS-06.png

   

  6. Downloading starts... Wait.
  macOS-07.png

   

  7. Downloading is completed. Open the Downloads folder to check out the file.
  macOS-08.png

   

  8. Double click on the JDK package.

  macOS-09.png

   

  9. The JDK installer starts. Just follow the steps.

  macOS-10.png

   

  10. The installation should be successful. Close the window.

  macOS-11.png

   

  11. Then type again "java -version" in the terminal.

  The following result should appear, indicating Java 15 is installed in our example.

  macOS-12.png

  Your are now done with the Java installation. Let's install Ancestris now.

   

  Installation of Ancestris

  12. Go to the https://www.ancestris.org web site

  macOS-13.png

   

  13. In the menu, click on DOWNLOAD. This will scroll down to the download section.

  macOS-14.png

   

  14. Click on the Ancestris 11 button of the MacOS panel.

  macOS-15.png

   

  15. Allow downloads from the Ancestris web site if this is the first time you do it.

  macOS-16.png

   

  16. Downloading starts. It will take a couple of minutes.

  macOS-17.png

   

  17. Wait a bit more ... we said a couple of minutes !

  macOS-18.png

   

  18. Once complete, move the file to your genealogy folder.

  macOS-19.png

   

  19. It is better to place your Ancestris application in a separate folder from your genealogy data.

  macOS-20.png

   

  20. To make sure it is the version you expect, click on "Quick Look "Ancestris" from the context menu.

  macOS-21.png

   
  21. The application panel should tell you about the file version and date.

  macOS-22.png

   

  22. Click 'Open ancestris' or go back top your Genealogy folder and click on the icon to launch Ancestris.

  macOS-23.png

   

   

  Confirmation of the security check

  23. Ancestris starts but MacOS tells you it comes from an unverified developer. Not a problem. Ancestris is open source and does not have any malware. Let's authorize it.

  macOS-24.png

   

  24. For that, go to the System Preferences

  macOS-25.png

   

  25. Click on "Security & Privacy"

  macOS-26.png

   

  26. Click on "Open anyway"

  macOS-27.png

   

  27. If it is the first time you do this, confirm with your password.

  macOS-28.png

   

  28. Yes, you are sure. Click "Open".

  macOS-29.png

   

  29. Finally, Ancestris starts.

  macOS-30.png

   

  30. You can see the Welcome window.

  macOS-31.png

   

  31. Please note that from the application Menu, you can access the Preferences and the "About Ancestris" panel.

  macOS-32.png

   

  Keep in dock

  32. Let's keep the application in the Dock by clicking on the Ancestris icon in the dock panel.

  macOS-33.png

   

  33. Choose "Option" and "Keep in Dock".

  macOS-34.png

   

  34. This is it. Ancestris is installed and in the Dock. Yessss !

  macOS-35.png