Skip to main content

Stap-voor-stap installatie van de dagelijkse versie op Windows (bv versie 12)

Deze pagina laat een stap voor stap handleiding zien hoe Ancestris te installeren op een Windows systeem.

Onderstaande stappen zijn onafhankelijk van elkaar en hoeven niet altijd worden uitgevoerd.

Onderstaande schermen hoeven er niet altijd hetzelfde eruit te zien als op de huidige Ancestris website of de (nieuwste) software versie.

Weten welke Java versie je gebruikt

Java Controle Scherm

Open het Windows Controle Scherm en dan het Java Controle scherm.

Op het algemene tab blad klik op "Over Java" om de geïnstalleerde Java versie te controleren.

ancestris_install_en_01.png


Op het beveiliging blad haal het vinkje weg   bij "Sta Java inhoud voor browsers en het starten van Web applicaties toe" om het beveiliging niveau te verhogen.

ancestris_install_en_02.png

 

Commando opdrachten scherm

  Er is een andere manier om te bepalen welke versie van Java op jouw systeem draait:

1 - Open een Windows PowerShell scherm en voer in in CMD of open een Commando opdrachten scherm.

2 - Type java -version  bij de cursor. Je krijgt onderstaand scherm te zien, dat laat zien dat Java Version 8 (aka 1.8) 64-Bit is geïnstalleerd. Zo niet, betekent dat dat Java niet geïnstalleerd is. Volg onderstaande de instructies om het alsnog te installeren.

java version "1.8.0_221"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_221-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.221-b11, mixed mode)

Als er staat "64 Bit", dan is Java 64-Bit geïnstalleerd en kan Ancestris64.exe gestart worden.
Als er geen "64 Bit" staat, dan is Java 32-Bit geïnstalleerd, en dan kan Ancestris64.exe niet gestart worden. Want dan vind het Java niet.  Dan moet Ancestris gestart worden met Ancestris.exe.

3 - Type Type één of twee keer exit   om het commando opdrachten scherm te sluiten.

Installeer de dagelijkse beta versie van Ancestris (bv versie 12)

Voer onderstaande instructies uit vanaf je Windows systeem.

1/6 - Download Ancestris.
  • Ga naar naar https://www.ancestris.org.
  • Klik op 'DOWNLOAD' in het Menu.
  • Klik dan op de de ANCESTRIS 1112 knop op het   Windows scherm.
  • Downloading kan 2 to 3 minuten duren.

nl-download-ancestris.pngnl-download-ancestris12.png

 

2/6 - Uitpakken van het Ancestris bestand.
  • Ancestris hoeft niet geïnstalleerd te worden omdat het direct start vanuit het het .exe  bestand.
  • Dus klik op het downloaded ancestris-latest.zip  bestand, kies 'Extract All' en kies een bestemmings map waar vandaan het     .exe bestand kan starten.
  • Op Op Windows 7, pak uit naar naar C:\Program Filesmap, want anders zal Ancestris niet starten.

ancestris_install_en_03.png

 

3/6 - Controleer het Ancestris bestand of het wil starten.
  • In de bestemming map, open de de ancestris map en daarna de bin  map; waar het het ancestris64.exe  bestand zal starten op een Ancestris 64-bit systeem, terwijl het het ancestris.exe bestand zal starten op een 32-bit systeem.

ancestris_install_en_04.png

 

4/6 - Voeg een Ancestris snelkoppeling toe.
  • Rechts-klik op hetancestris64.exe of of ancestris.exe bestand en kies 'Pin"Aan toStart Start'vastmaken" orof 'Pin"Aan totaakbalk taskbar'vastmaken" om een snelkoppeling aan het start menu of takenbalkaan de taakbalk toe te voegen.
  • Daarna maak je het icoon van de snelkoppeling aan. Om dat te doen moet je rechts-klikken op de snelkoppeling en je vervangt dan het icoon met het ancestris.gif  bestand.
ancestris-install-nl-05.png
 
5/6 - Klik op de snelkoppeling en Ancestris start.

Ancestris_start.png

 

nl_Welkom.png

 

6/6 - De welkomst pagina zal nu verschijnen. JeU bent er nu klaar voor om Ancestris te gaan gebruiken.

 nl_Welkom.png
Als Ancestris niet wil starten, ligt dit waarschijnlijk aan de Java versie die jeu gebruikt. Het is misschien nodig om een andere versie van Java te installeren.  
Volg dan de volgende instructies.