Skip to main content

8.1. Open Stamboom

U vind deze actie in het menu: "Bestand - Een genealogy openen".

nl-opentree-menu.png

U kunt dit ook vinden op Het welkostscherm, tab "Mijn Ancestris".

nl-opentree-menu2.png


Deze actie opent een genealogie.

In Ancestris wordt een genealogie opgeslagen in een bestand in het Gedcom formaat.

Ancestris vraagt u om de naam van een Gedcom-bestand om te openen. Kies het en klik op Openen.


Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

  • Ofwel het bestand dat u opgeeft is een bestand afkomstig van Ancestris De Open Aktie
  • Of het bestand is afkomstig van een andere genealogie software of website. De Import aktie


"Open"-aktie

Opent een bestand afkomstig van Ancestris

nl-opentree-file.png


In het geval dat het bestand afkomstig is van Ancestris, ( hier het voorbeeld bestand Kenney.ged van Ancestris) zal het direct geopend worden en getoond worden in de staat waarin u dit het laatst hebt opgeslagen.

Ancestris onthoudt de laatst geopende genealogie├źn. U kunt ze vinden in het "Welkom venster"..


"Import"-aktie

Opent een bestand niet afkomstig van Ancestris

nl-opentree-import.png

Als het bestand niet afkomstig is van Ancestris, wilt u waarschijnlijk de overeenkomstige genealogie migreren naar Ancestris, of op zijn minst importeren om te zien hoe het eruit ziet en enkele functies van Ancestris gebruiken om het te manipuleren.

Ancestris zal de herkomst detecteren en voorstellen om het te importeren, dat wil zeggen om het te "converteren" in een meer orthodoxe Gedcom.

De volledige beschrijving van dit proces vindt u in de sectie Ontdek Ancestris > Importproces.

 

Een korte samenvatting volgt hierna:

Waarschuwingen bij openen


Na openen van een gedcom bestand dat niet is gemaakt door Ancestris verschijnt het volgende scherm:

nl-opentree-import2.png

U kunt beslissen of u het wilt converteren of niet. In dit geval kiezen we voor Converteren. (niet converteren vind u bij Ontdek Ancestris > Importproces.)

Na klikken op Converteren verschijnt:

nl-opentree-import-steps.png

Als je Gedcom bestand Gedcom anomalie├źnfouten heeft, zal Ancestris dit aangeven in een venster dat er ongeveer zo uitziet als dit:


nl-opentree-import-result.png

Als sommige fouten te ernstig zijn, zal Ancestris niet in staat zijn om het openen van het bestand te voltooien en zal alleen het regelnummer vertellen dat de fout veroorzaakt. U zult het buiten Ancestris moeten oplossen. De beste manier om dit te doen is meestal met een eenvoudige tekstverwerker. Om de fout te herstellen moet u de structuur van het Gedcom-bestand kennen.

Als Ancestris het bestand opent en zo'nbovenstaand venster toont, betekent dit dat u de fouten mogelijk kunt herstellen vanuit Ancestris. U kunt hier kiezen en wel als volgt:

  • U wilt de volledige lijst van fouten zien
  • U wilt alleen een uittreksel van de fouten zien.
  • U wilt niets zien maar gewoon doorgaan.

Kiest u voor een foutenlijst dan geldt:

Elke regel in dit venster is een fout en is aanklikbaar. Als u een fout selecteert, verschijnt de corresponderende entiteit in de Ancestris schermen en editors.

De beste manier om deze fouten te herstellen is door de Gedcom editor te gebruiken.

U kunt deze fouten op dit moment corrigeren, of later. Om deze fouten weer te geven, gaat u naar Menu > ExtraGereedschap > Valideer Gedcom naleving en gegevens consistentie.consistentie.

Fouten komende uit het importeren kunnen er bijvoorbeeld zo uitzien:

nl-opentree-import-result-doc.png

Er is bijvoorbeeld een waarschuwing voor ongeldige datums.

Het bovenstaandekan voorbeeldzijn isdat meteen opzetregel gemaakt voor de documentatie.

De eerste waarschuwing geeft bijvoorbeeld aanaangeeft dat het label van de plaatsen in de kop ontbreekt. Dit formaat definieert de structuur van de plaatsen van de genealogie. Zie de paragraaf Plaatsen voor meer details.

In dit geval kunkunt jeu het onmiddellijk toevoegen met de knop Kopregel corrigeren die dan onderaan het venster.venster staat.