Skip to main content

6.8. Snelle Rapporten: Flitslijst, Familiegroepen, Naaste verwanten

Hier vind u de 3 onderdelen van het menu Gereedschap - Snelle rapporten

nl-other-reports-menuaction.png

Hiermee kunt u verschillende overzichten krijgen van uw genealogie in het Documenten venster.

Snelle rapporten

Flitslijst

Beschrijving

Het Flitslijst-formaat is een compacte manier om de belangrijkste achternamen in een familie genealogie te beschrijven. Dit formaat kan door mensen worden gelezen, evenals door computers, en het kan worden vergeleken met een andere flitslijst met behulp van een system voor het matchen van tabellen. Op deze manier is snel te bepalen of twee verschillende stambomen, mogelijk overeenkomstige personen bevatten.

Ancestris maakt gebruik van een FlitsLijst bij het vergelijken van 2 of meer Genealogieën.

De Flitslijst kan ingedeeld zijn per afdeling, gemeente, achternamen van uw voorouders, en datum van gebeurtenissen.


Een FlitsLijst wordt in het Frans "Liste Éclair" genoemd en in het Engels "Tiny Tafel".

Meer informatie over het oude Flitslijst formaat (Frans: "Liste Éclair" Engels: "Tiny Tafel").

De originele Flitslijst (Tiny Tafel) specificatie was gebaseerd op een artikel met de titel:

Tiny-Tafel for Database Scope Indexing door Paul Andereck in Genealogical Computing van april-mei-juni 1986 (deel 5, nummer 4).

Het werd oorspronkelijk gebruikt om op een simpele manier genealogische data uit te wisselen. In die tijd, voor 1990 bestond het internet nog niet.

De Tiny Tafel vermeldt de Soundex-gecodeerde weergave van elke achternaam (om achternamen te matchen met spellingsvariaties), tezamen met een corresponderende reeks datums en locaties die aan de achternaam zijn gekoppeld.

Aldus de (Engelse) Tiny Tafel beschrijving in Wikipedia.

Het formaat bevatte toen ook de Soundex van de achternamen.

Een voorbeeld bestand van dit oude formaat: "sample.tt", van een oude (omstreeks 2001) Kennedy Gedcom, inclusief uitleg, zag er als volgt uit:

Originele formaat met uitleg van de velden en parameters.

Onderstaande is afkomstig van een heel oude pagina, die nu alleen nog bereikbaar is via de Wayback Machine.


CONSTRAINTS:
All data fields are fixed length for easy parsing by software with the obvious exceptions of the surnames and optional places.

FORMAT:
Header:
Column     Description
1        Header type
2        Space delimiter
3 - n      Text (n < 38)

(n + 1)     Carriage Return
Header
Type  Description
N    Name of person having custody of data   Mandatory first record
A    Address data                0 to 5 address lines
                             Optional
T    Telephone number with area code      Optional
S    Communication Service/telephone number   0 to 5 service lines
    (MCI, ITT, ONT, RCA, ESL, CIS, SOU, etc)  Optional
B    Bulletin Board/telephone number      Optional
C    Communications nnnn/X/P          Optional
    nnnn = max baud/X = O(riginate), A(nswer),
    B(oth)/P = Protocol (Xmodem, Kermit, etc.)
D    Diskette format d/f/c           Optional
    d = diameter (3, 5, 8)/f = format MS-DOS,
    Apple II, etc./c = capacity, KB
F    File format                Free-form, optional
    ROOTS II, ROOTS/M, PAF V 1, BK, etc.
R    Remark                   Free-form, optional
Z    Number of data items with optional text  Required last item
Tiny Tafel Data:
Column     Description
1 thru 4    Soundex Code (required)
5        Space delimiter
6 thru 9    Earliest ancestor birth year (required)
10       Interest flag, ancestor end of family line
        (required, see note 1)
11 thru 14   Latest descendant birth year (required)
15       Interest flag, descendant end of family line
        (required, see note 1)
16 thru 16+SL  Surname string area (SL = total surname length)
        (required, see note 2)
above + PL   Place name area (PL = total place name length)
        (required, see note 3)
above + 1    Carriage return

W        Date Tiny Tafel file was generated, DD MMM YYYY format.
NOTES:
1. Interest flag:
  [space] No interest (level 0)
  .    Low interest (level 1)
  :    Moderate interest (level 2)
  *    Highest interest (level 3)

2. Up to five surnames can be accomodated for one line
  where surname has changed in that line.

3. Place names for the birth of the earliest ancestor and/or
  the latest descendant must be included. If at least one place name is
  not provided, the Tafel Matching System will reject the tiny tafel. The
  place for the ancestor is preceded by a backslash (\) and for the
  descendant by a slash (/).
Example:
N Howard L. Nurse
A COMMSOFT
A 2257 Old Middlefield Way
A Mountain View, CA 94043
T (415) 967-1900
S FidoNet 143/26
B COMMSOFT BBS/(415) 967-6730
C 2400/B/X
D 5/IBM DSDD/360
F ROOTS II
R Sample Kennedy database
Z 29
A252 1915 1947 Auchincloss/MA
B160 1698 1933 Bouvier/Long Island NY
B530 1906 1939 Bennett/New York
B620 1869 1933 Burke/Suffolk Co. MA
C200 1803 1833 Cox\Ind
C414 1861 1899 Caulfield\Norfolk Co. MA/Suffolk Co. MA
C540 1868 1928 Connelly/Suffolk Co. MA
F326 1690 1890 Fitzgerald/Suffolk Co. MA
F430 1806 1836 Field/PA
H200 1806 1857 Hickey/Suffolk Co. MA
H500 1802 1865 Hannon/Middlesex Co. MA
K500 1858 1892 Kane\Ireland/Suffolk Co. MA
K530 1793*1957:Kennedy\Ireland/New York
K530 1793*1984 Kennedy\Ireland/Wstchster Co. NY
L000 1847 1906 Lee\MA/MA
L163 1923 1961 Lawford\England/L.A. Co. CA
L532 1753 1783 Lindsay\MA
M500 1847 1890 Mahoney\Suffolk Co. MA/Suffolk Co. MA
M610 1791 1821 Murphy/Wxfrd Co. IRE
M626 1710 1766 Mercier\MA
R324 1929 1959 Radziwill\MA
S240 1892 1928 Skakel\Cook Co. IL/Cook Co. IL
S530 1927 1960 Smith\Kings Co. NY/Suffolk Co. MA
S616 1915 1965 Shriver\Carroll Co. MD/Suffolk Co. MA
S625 1831 1861 Sergeant\MA
T525 1947 1983 Townsend\Baltimore Co. MD/Middlesex Co. MA
T653 1706 1736 Trintignant/IT
V650 1783 1813 Vernou\CN/CN
W453 1767 1797 Wilmouth\NH/MA
W 11 Dec 1986Franse uitleg, op menilbrasbul.fr ,ook heel oud: 5/08/2002.

Franse uitleg op Wiki GenWeb, francegenweb.org, van ongeveer 17-02-2015 en eerder.

Meer Engelse uitleg bij Gramps


Ancestris hanteert een eigen formaat, gebaseerd op de formaten in het blok hiervoor. Zie bij Uitvoer hierna.


Instellingen

Als u de Flitslijst via bovengenoemd menu opent ziet u:

nl-other-reports-flashlist-settings1.png nl-other-reports-flashlist-settings2.png

U krijgt een scherm met 2 tabbladen (zie ook bij de voorbeelden hierna!)

 • Een tabblad Sortering: Op dit tabblad geeft u de sortering / rapport-indeling aan, maar ook kunt u hiermee het aantal gegevens beperken
 • Een tabblad Opmaak: Op dit tabblad bepaalt u de opmaak van de uitvoer. En u geeft de referentie persoon aan.


Sortering:

De 4 uitklapboxen, kunnen een jurisdictie bevatten:

nl-other-reports-flashlist-settings1-jurisdictions1.png

De jurisdicties haalt Ancestris uit de header van uw Gedcom bestand:

nl-other-reports-flashlist-place-format.png

Omdat het hier om de de Kennedy Gedcom gaat, zien de jurisdicties er uit zoals in bovenstaand plaatje. In het Engels dus. De jurisdicties van uw eigen (Nederlandse) Gedcom zien er vermoedelijk ongeveer zo uit:

nl-other-reports-flashlist-place-format-dutch.png

Dat betekent dat als u met uw eigen Gedcom aan de slag gaat, de 4 uitklapboxen de Nederlandse jurisdicties zullen weergeven.

Maar omdat we hier werken met de Kennedy Gedcom als voorbeeld, ziet u dus overal in de voorbeelden de Engelse jurisdicties staan.


Met de default instellingen zoals hierboven, ziet de Flitslijst van de Kennedy Gedcom er zo uit: (met de settings erbij zodat u kunt zien hoe één en ander samenwerkt)

nl-other-reports-flashlist-with-default-settings.png

Let op de 3 gekleurde regels op het Sortering tabblad. (rood, blauw en geel)

 • De bovenste regel (hier rood gemarkeerd), is altijd voor de sectie headers, de hoofdindeling van het rapport, In het rapport dus bijvoorbeeld "East Boston/-" Die regel is hier in het rapport ook rood gemarkeerd.
 • De volgende regel op het tabblad, hier in blauw gemarkeerd, is de indeling die geheel links onder elke Sectie header staat. Hier dus "East Boston/-". (Dit is hier dus identiek aan de eerste regel/sectie header, maar daarover later meer)
 • De derde regel, hier geel gemarkeerd, geeft de indeling direct rechts van de indeling van regel 2 van het tabblad. Hier dus de achternamen, want de achternamen staan in de 3e regel op het tabblad.

Kort gezegd: bij dit voorbeeld is de sectie header een plaats (city), de eerste onderverdeling ook een plaats, en de losse regels zijn de achternamen, waarin een gebeurtenis van die persoon plaats vond. 

Merk op dat de volgorde van de regels op dit tabblad, de indeling bepaald!

U ziet dat 1 van de 3 indelings-regels op het tabblad, rode tekst heeft en de andere 2 hebben zwarte tekst. De rode tekst geeft aan welke regel geselecteerd is, als u deze met de groene pijlknoppen wilt verplaatsen.

Achter de namen (aangegeven door een rode en een blauwe pijl) ziet u een min-teken staan, een liggend streepje. Dit komt omdat van deze regels de 2e uitklapbox leeg is. In de voorbeelden hierna ziet u wat er gebeurt als de 2e uitklapbox ook een jurisdictie bevat.

De uitleg van de kolom headers ( hier G, B, D, enzovoorts) vind u in de legenda. Zie tabblad Opmaak.

 

U zag dat er 3 regels zijn op dit Sortering tabblad, die de volgorde van de indeling in het rapport bepalen.

Maar de volgorde van deze regels op het tabblad ligt niet vast.

nl-other-reports-flashlist-settings-sortbuttons.png

Met behulp van de 2 groene pijlknoppen achter de regels kunt u de regels omhoog en omlaag verplaatsen. Daarmee wijzigt u dus de sectie-indeling van het rapport!!

In dit voorbeeld zal de middelste regel verplaatst gaan worden omdat deze rode tekst heeft en dus geselecteerd is voor verplaatsing.


Als laatste de velden van de kolom Filter:

Met dit veld kunt u de gegevens van de desbetreffende regel beperken.

Vult u bijvoorbeeld bij de achternaam regel Kennedy in, dan geeft het rapport alleen de personen met de naam Kennedy weer.

Bij een regel met jurisdictie uitklapvelden, kunt u bijvoorbeeld aangeven:

nl-other-reports-flashlist-settings-country.png

Dan beperkt het rapport zich alleen tot personen uit 1 land.

 


Opmaak:


Het opmaaktabblad ziet er als volgt uit:

nl-other-reports-flashlist-formatting.png

 1. Vinkje om aan te geven of de inhoudstabel wel of niet bovenaan het rapport moet worden weergegeven.
 2. Geeft aan of de kopregel wel of niet herhaald moet worden. Dit is de regel met de afkortingen (G, B, D, enz) boven de kolommen van de secties. Als het vinkje AAN staat staat deze kopregel bij elke Hoofdsectie, Staat het vinkje UIT dan staat deze regel alleen helemaal bovenaan het rapport.
 3. Geeft aan OF en zo ja, waar, de legenda moet verschijnen.
 4. NIET aangevinkt, dan zijn lege velden "-". Dit is de default. WEL aangevinkt dan zijn lege velden "0".
 5. Regel in Bold, als tijdsbestek in jaren groter is dan de veldwaarde. 50 is default.
 6. Regel in Bold, als aantal gebeurtenissen groter is dan de veldwaarde. Default is 3.
 7. Regel in Bold als Sosa nummer groter is dan de veldwaarde, default is 1.
 8. Knop voor het alfabetisch sorteren van de lijst behorend bij uitklapveld 9.
 9. Uitklapveld om referentie persoon te bepalen. Dit veld moet een waarde hebben!


Uitvoer

De Ancestris Flitslijst wordt uitgevoerd in het Documenten venster. Een aantal onderdelen van de Flitslijst zijn instelbaar, zoals u hiervoor zag, maar als u alles aanvinkt, ziet de inhoud van het Venster er als volgt uit:

nl-other-reports-flashlist-table.png nl-other-reports-flashlist-legend.png
De rapport pagina begint eventueel met de inhoud.inhouds-tabel. De plaatsen zijn aanklikbaar om naar de details van die plaats te gaan. Dit is de eventuele Legenda


De Flitslijst zelf (de details) ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

nl-other-reports-flashlist-table-places.png

De default Flitslijst is verdeeld in secties, per plaats.plaats (Dallas, Dorchester,...). Daaronder staan de persoons-namen (Caulfield, Connelly, Kane, ...) waarvan een gebeurtenis in die plaats heeft plaatsgevonden, met de periode waarin dit plaatsvond, aangegeven door 2 jaartallen. De letters boven de kolommen geven aan om welke gebeurtenis(sen) het ging, de verklaring van de kolommen staat in de Legenda.


Voorbeelden

Hierna volgen wat voorbeelden zodat u kunt zien hoe de instellingen van het eerste tabblad, "Sortering", samenwerken.

Het ene voorbeeld is duidelijker / bruikbaarder, dan het andere. Ze staan hier alleen om u een idee te geven wat er bij een bepaalde instelling gebeurt. Het beste is om te experimenteren tot u de indeling heeft die u zoekt.

De bovenste regel is altijd in het rood, dit wordt de sectie header.

Bovenaan in elk voorbeeld ziet u steeds wat en hoe alles is ingesteld, en daaronder wat het resultaat van die instellingen is.

Aan de kleuren ziet u, wat, waar, terecht komt.


Voorbeeld 1

nl-other-reports-flashlist-test1.png

De sectie header (rood) is hier County gecombineerd met City (plaats)

De achternaam is de onderverdeling (hier groen)

Als laatste in geel de County.

Dit voorbeeld geeft geen duidelijke scheiding, omdat elke naam ook (in geel) dezelfde county erbij heeft staan.

Kijken we echter naar het volgende voorbeeld:


Voorbeeld 2

nl-other-reports-flashlist-test2.png

De sectie header (rood) is hier de achternaam.

De onderverdeling, alleen als County (in groen) staat dan links.

U ziet dat de laatste regel van de setting, hier een combinatie van county en City, nu wel aparte regels maakt, namelijk voor elke City van de betreffende County, 1 regel.

Het filter is "Suffolk": het filter heeft betrekking op de eerste jurisdictie, hier "County".

Maar het is duidelijk dat deze laatste regel (de gele) ook alleen uit de plaats (city) had kunnen bestaan. De County in de laatste regel voegt niets toe.


Voorbeeld 3

nl-other-reports-flashlist-test4.png

Dit rapport bevat alleen de namen Kennedy, met als sectie headers (in rood), de County, en per regel de plaats (groen).

Dit geeft dus een heel bruikbaar rapport.


Voorbeeld 4

nl-other-reports-flashlist-test3.png

Bij dit voorbeeld ziet u ook een scheiding. Maar minder duidelijk dan de vorige.

Gebruik

De FlitsLijst, mits met de juiste instellingen, kan een handig hulpmiddel zijn om overzicht te krijgen van uw stamboom.Familiegroepen

InstellingenUitvoer
Naaste familieleden

InstellingenUitvoer