Skip to main content

Install and start Ancestris

ReadLæs licenselicensen andog user rightsbrugerrettigheder

Ancestris iser freeet software,gratis licensedprogram under the  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE V3.

Ancestris iser aet freegratis genealogyslægtsforskningsprogram program, formed unlimitedubegrænset time usagetidsforbrug, and anog unlimitedubegrænset numberantal ofaf individualspersoner i din slægtsforskning.

ItDet iser madeskabt availabletil todig you byaf volunteersfrivillige.

 

Check ourden requiredkrævede configurationopsætning

Ancestris worksvirker on allalle latestnyere MacOS,MacOS versioner, Windows andog Linux platfoms.platfom.
IfHvis Ancestris doesikke notstarter start,eller orviser showsen thefejl Ancestrisog splashstopper, screenhar anddet stops,sandsynligvis itat isgøre most generally related to an issue with themed Java installation.installationen.

ToFor useat bruge Ancestris, itkræver isdet, requiredat tofølgende haveer the following configuration:opfyldt:

 • Java version 8 oreller version 11. WeVi canunderstøtter only supportkun LTS versionsversioner ofaf javaJava evenselv thoughom Ancestris mightmåske properlykan workvirke withmed otherandre versionsversioner (12 totil 15).
 • 2 Gb RAM
 • 200 Mb oftilgængelig availableharddisk disk spaceplads
 • AEn bigskærmopløsning enough screen,minimum 1920 x 1080 minimum recommendedanbefales

Java iser a prerequisite nødvendigt

ToFor useat bruge Ancestris, youskal need todu have Java installed on your system.installeret.

MostDe offleste theaf AncestrisAncestris' featuresfunktioner areer compatiblekompatible with med  Java Version 11 andog Java Version 8 (akaogså kaldet Version 1.8).

ToFor identifyat whichidentificere hvilken Java version isdu installedhar, onse your system, otherandre Java versionsversioner, available,se howhvordan todu swapskifter betweenmellem Java versions,versioner, oreller theser JavaJavas technicaltekniske requirements,krav, check outdenne theside: Java installation page.

 

Installation

IfHvis youdu needhar detailedbrug installationfor steps,detaljeres wehjælp providetil youinstallation, withanbefaler avi step-by-stepat guidedu correspondingfølger toden yourvejledning, systemder :passer til dit system:
Step-by-stepTrin-for-trin installationinstallationsguide guide fortil MacOS
Step-by-stepTrin-for-trin installationinstallationsguide guide oftil version 10 fortil Windows
Step-by-stepTrin-for-trin installationinstallationsguide guide oftil version 11 fortil Windows

WhatHer followsfølger iset thegenerelt generaloverblik overviewover ofinstallationen the installation and theog links intil caseeksempler of troublesproblemer oreller totil  changeændre launch settings.startinstillingerne.

 

Go totil Download on the Ancestris sitehjemmesiden

Ancestris cankan bedownloades downloadedgratis for free on our page hjemmesiden  https://www.ancestris.org via themenuen DOWNLOAD option.DOWNLOAD.

en_Ancestris_website.pnganc_vejl_02.png

 

ChooseVælg yourdin Ancestris version

TwoTo versionsversioner areer available.tilgængelige.

 

AllAlle versionsversioner workvirker on anyalle deviceplatforme, undersom anykan operatingbenytte system that can use Java.Java!

AllAlle versionsversioner workvirker with allalle existingeksisterende translations.sprog

AllAlle versionsversioner areer fullfulde versionsversioner andmed allowubegrænset unlimited usage.forbrug

 

Download Ancestris

ThisDette shows theviser Download sectionsektionen of the Ancestris site.hjemmesiden.

en-download-ancestris.pnganc_vejl_03.png

 • ClickKlik on theknappen med den Ancestris versionversion, buttonder ofpasser yourtil operatingdit systemsystem:
  • MacOS
  • Windows
  • oreller Linux. HoveringHvil over Ancestris 10, aog en menu willvil appearfremkomme, wherehvor youdu cankan pickvælge oneen ofaf thefølgende following distributions :distributioner: Fedora, Redhat, Mandriva, Ubuntu, Mint, Debian, oreller aen generic ZIP file.ZIP-fil.
 • TheDen downloadeddownloadede filefil willvil bepasse specifictil todet theoperativsystem operatingdu system you choosevælger
 • FollowFølg thede stepstrin suggestedder byfremkommer youri din Internet browser andog savegem the filefilen
 • TheDen downloaddownloade willfil takehendes a few minutesminutter, andden willfylder result in a file of aboutca. 86 Mb.

ThisHer iser anet exampleeksempel withmed Ancestris 10 fortil Windows.

en-version10.png

ThisDette iser anet exampleeksempel withmed Ancestris 11 fortilMacOS Windows or foreller Linux.

en-version11.png

 

ChooseVælg Ancestris foldermappen

AtEfter thedownload endlægges offilerne thei download,din the'download-mappe'. fileSom willregel bemappen placedOverførsler, inhvis yourdu defaultbruger download folder.Windows..

IfHvis youdu don'tikke knowkan whatfinde thisfilen, folder is, check yourdin Internetinternet browser'sbrowsers settingsopsætning oreller elseklik click ondownload-ikonet thei downloaded icon of yourdin browser.

FromFra thatdenne folder,mappe feelkan freedu toflytte movemappen thehvorhen downloadeddu filevil wherever youdin want on your computer.pc.

 

Start Ancestris

TheMåden wayat tostarte startAncestris Ancestris  slightlyafhænger differsaf dependingdit on the OS system you have.styresystem.

Ancestris's filesfilerne willvil beligge insidei theen resultingAncestris-mappe. ancestrisSe folder. Refer to thesiden Software filesProgramfiler pagefor toat havese theet detaileddetaljeret viewbillede ofaf the Ancestris ancestris folder.mappen.

ToStart startAncestris: Ancestris, runDobbeltklik the downloadedden filedownloadede orfil elseog runvælg the executable in the bin folder that corresponds to the operating system you are using.Kør.

 • MacOS : justKlik click onden thedownloadede downloadedfil filefor andat Ancestrisstarte will start.Ancestris.
 • Windows :Version for10: versionDobbeltklik 10, justden double-clickdownloadede onexe-fil. theInstallationsprogrammet downloadedvil exehjælpe filedig Ancestris10Setup.exe.med Thisinstallationen installation programme will assist you in the installation ofaf Ancestris andog itvil willogså alsolægge createen thegenvej launcher icon.skrivebordet. For version 11, runkør thei stedet filen ancestris64.exe filei inmappen the bin folder.'bin.
 • Linux : unzipudpak thefilerne archiveog anddobbeltklik then double-click on the 'ancestris'-filen filei ofmappen the bin folder.'bin'.

RegardlessUanset of thehvilken version, herefår isdu whatdette you will see when Ancestris is started.startbillede:

en_Accueil.pnganc_vejl_04.png

 

TroubleshootingHjælp

IfHvis youdu needhar detailedbehov installationfor steps,detaljeret pleaseinstallationshjælp, read thelæs step-by-steptrin-for-trin guideguiderne below corresponding to your system :nedenfor:
Step-by-stepTrin-for-trin installationinstallationsguide guide fortil MacOS
Step-by-stepTrin-for-trin installationinstallationsguide guide oftil version 10 fortil Windows
Step-by-stepTrin-fortrin installationinstallationsguide guide oftil version 11 fortil Windows

IfHvis Ancestris doesikke not startstarter, oreller showsviser theet Ancestrisfejlbillede, splashskyldes screendet andsandsynligvis stops,problemer itmed is most generally related to an issue with thedin Java installation.
EitherEnten er Java isikke not installedinstalleret oreller Ancestris doeskan notikke findfinde itJava oreller findsfinder anen incompatibleversion, versionder ikke kan bruges oreller findsfinder aen corrupteddefekt version.
Please check theBesøg Java installation pageinstallationssiden forefter help.hjælp.

 

PersonalisationTilpasning

Shortcut iconGenvej

IfHvis youdu needvil tooprette customizeen agenvej shortcut with a nice icon to starttil Ancestris programmet, please check yourdit operatingoperativsystems system'svejledning documentationi, onhvordan howman togør createdet, it,og andbrug feelgerne freedet toinkluderede useAncestris thesymbol, includedsom imagefælger filemed ancestris.gif provided within the softwares files. programfilerne.
ForTil MacOS, seese thedenne step-by-steptrin-for-trin guide.
ForTil Windows, seese thedenne step-by-steptrin-for-trin guide.
ForTil Linux, thereder areer severalflere ofprocedurer thesefor procedures,dette, andsom quiteer differentret fromforskellig onefra system totil another.system.

Launch settingsStartopsætning

YouDu cankan personalise the wayopsætte Ancestris startstil suchat ashuske thedin memoryforetrukne allocationopsætning. forSe instance.hvordan Ini case you need to personalise the way Ancestris is launched, please refer to theAncestry Launch settings pageStartopsætningsside.

User settingsBrugerindstillinger

IfHvis youdu arevil interestedvide, inhvordan knowing where thedine user settings filesbrugerindstillinger are,er, please refer to these SoftwareProgram andog userbrugerindstillinger settings files pagesiden.