Skip to main content

Hvad kan du forvente af den tekniske support?

supportsite.jpg

Support er Ancestris' tekniske assistance. Du kan få hjælp til installation og tekniske spørgsmål. Brug først og fremmest forum, men skriv gerne til os, hvis du ikke finder svar dér.

Har du generelle spørgsmål om Ancestris, er det nok mest effektivt at bruge vores forum eller den danske Facebookgruppe.

På den anden side, hvis du kæmper med at installere og det bare ikke virker, så tøv ikke med at skrive en email til os: support@ancestris.org.

En fra udviklergruppen vil svare dig. Da vi arbejder frivilligt, må du forvente en vis svartid.


For at gøre det lettere for os at hjælpe dig, skal du lave en tydelig beskrivelse af, hvad dit problem består i - med en summarisk beskrivelse af dit computerudstyr:

  1. Operativsystem og version, f.eks. Windows 10
  2. Java version på din computer
  3. Ancestris version
  4. Skærmprint af fejlmeddelelser og forklar hvilken situation fejlen opstod i
  5. Beskrivelse af, hvad du gjorde og hvad fejlen er

Der er en nem måde at sende besked til supporten på, nemlig inde i Ancestris.

  • Menuen Hjælp > Feedback - kontakt Ancestris-holdet

anc_vejl_17.png

Fordelen er, at vi på den måde automatisk får svar på, hvilket styresystem du har, hvilken Ancestris version du bruger og hvilken Java version du har på din computer.