Skip to main content

Barra de Navegació

La barra de navegació permet navegar cap endavant i cap enrere en l'historial de navegació, és a dir, la llista de totes les entitats seleccionades successivament des de l'obertura de l'última genealogia.

barre_navigation.png

Descripció

La barra de navegació inclou tres botons per navegar per l'historial de navegació.

Aquests botons es desactiven quan la llista està buida.

Botó de fletxa esquerra

Seleccionar l'entitat anterior a la llista.

Botó de fletxa dreta

Seleccionar la següent entitat de la llista.

Botó de fletxa avall

Mostra l'historial de navegació per seleccionar directament l'entitat que voleu.

 

Ús

Tan bon punt s'obre una genealogia a Ancestris, la barra de navegació emmagatzema en una llista totes les entitats que seleccioneu successivament.

És possible tornar a visitar una entitat que heu seleccionat anteriorment i després tornar a l'entitat que heu seleccionat per darrera vegada.

  • La llista és compatible amb múltiples Gedcom: emmagatzema les entitats de diverses genealogies obertes al mateix temps en una única llista.
  • La llista és multicategoria d'entitats: emmagatzema totes les categories d'entitats en una única llista.

La llista es torna a zero tan bon punt es tanca una genealogia, tot i que una genealogia roman oberta amb contingut d'historial de navegació.

Exemple

La imatge següent mostra un historial de navegació de 12 entitats de les genealogies Borbó i Kennedy. Com podeu veure, ambdues genealogies estan obertes al mateix temps.

L'historial de navegació pot tenir persones, famílies i totes les altres categories d'entitat.

en-navigation-list.png

The current entity showing is the description of Jackie Kennedy in the Cygnus editor. In the navigation history list, this entity appears in bold.

A click on one of the lines selects and displays the corresponding entity, without deleting the list. As you can see, the user is apparently choosing now to go back to the Louis XIV entity.