Skip to main content

Gebeurtenissen - van persoon of familie

Een gebeurtenis is een van belang zijnde gebeurtenis of feit, in het leven van een persoon of een gezin, meestal voorzien van een datum en een plaats.

Hoewel sommige gebeurtenissen per definitie uniek zijn (geboorte, overlijden, begrafenis, enz.), kunnen andere zich meerdere keren in een mensenleven voordoen (huwelijk, beroep, verblijf, echtscheiding, enz.).

De verschillende soorten evenementengebeurtenissen

Of het nu gaat om een ‚Äč‚Äčindividu of een familie, gebeurtenissen of feiten kunnen talrijk en gevarieerd zijn.

In de Gedcom-standaard en in Ancestris is een groot aantal gebeurtenissen gedefinieerd.

Wanneer een type gebeurtenis niet is gedefinieerd, is het mogelijk om de gebeurtenis "EVEN" te kiezen waarmee deze kan worden beschreven.


Gedefinieerde evenementengebeurtenissen voor personen:

 • Adoptie (ADOP-tag)
 • Aantal huwelijken (attribuut) (NMR-tag)
 • Aantal kinderen (attribuut) (NCHI-tag)
 • Begrafenis (BURI-tag)
 • Beroep (attribuut) (OCCU-tag)
 • Beschrijving (fysieke eigenschappen, bv oogkleur) (DSCR-tag)
 • Bevestiging als lidmaat van een kerk (CONL-tag)
 • Bar mitzvah (BARM-tag)
 • Bas mitswa (BASM-tag)
 • Burgerservicenummer (SSN-tag)
 • Crematie (CREM-tag)
 • Diploma (GRAD-tag)
 • Dood (DEAT-tag)
 • Doop voor volwassenen (CHRA-tag)
 • Doop (naamgeving van een kind) (CHR tag)
 • Doop (sacrament) (BAPM-tag)
 • Eerste communie (FCOM-tag)
 • Eigendom (attribuut) (PROP-tag)
 • Emigratie (EMIG-tag)
 • Erfrecht verklaring (PROB-tag)
 • Feit algemeen gebeurtenis attribuut. (FACT-tag, moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Geboorte (BIRT-tag)
 • Identiteitsnummer (IDNO-tag)tag moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Immigratie (IMMI-tag)
 • Kaste of sociale status (attribuut) (CAST-tag)
 • Nationaliteit (NATI-tag)
 • Naturalisatie (NATU-tag)
 • Onderwijsniveau (attribuut) (EDUC-tag)
 • Pensioen (RETI-tag)
 • Religie (attribuut) (RELI-tag)
 • Testament (WILL-tag)
 • Titel (TITL-tag)
 • Volkstelling (CENS-tag)
 • Vormsel (officieel/volledig lid van een kerk)(CONF-tag)
 • Wijding (tot priester e.d.) (ORDN-tag)
 • Woonplaats (attribuut) (RESI-tag)
 • Zegening (BLESS-tag)

 

Gedefinieerde evenementengebeurtenissen voor families:

 

Evenement eigenschappen:

====================================================================================


Predefined events for individuals

 • AdoptionGebeurtenis, (evenement). (EVEN-tag, moet ook een TYPE-tag hebben)
 • AdultNietigverklaring baptism
 • van
 • Baptismhet huwelijk (give a name) (CHR ANUL-tag)
 • BaptismVolkstelling (sacrament) (BAPM CENS-tag)
 • BarCertificaat mitzvah
 • van
 • Bas mitzvah
 • Birthtoestemming (BIRT MARL-tag)
 • Blessing
 • BurialGescheiden (BURI DIV-tag)
 • Caste
 • Echtscheiding
 • Census
 • Confirmation
 • Cremation
 • Deathingediend (DEAT DIVF-tag)
 • Description
 • Diploma
 • Educational level
 • Emigration
 • First Communion
 • Identity number
 • Immigration
 • Nationality
 • Naturalization
 • Number of children
 • Number of marriages
 • Ordination
 • OccupationVerloving (OCCU ENGA-tag)
 • Property
 • ReligionHuwelijk (RELI MARR-tag)
 • ResidenceOndertrouwen (RESI MARB-tag)
 • RetirementHuwelijkscontract (MARC-tag)
 • SocialContract Securityhuwelijkse number
 • voorwaarden
 • Title
 • Validation
 • Will(MARS-tag)


PredefinedGebeurtenis eventseigenschappen:

for
Een familiesgebeurtenis heeft over het algemeen een datum en een plaats. Het kan ook andere eigenschappen hebben.

Hier is een voorbeeld van mogelijke eigenschappen.

 • Cancellation
 • Census
 • Certificates or authorizations
 • Divorced
 • Divorce filed
 • Engagement
 • Marriage (MARR tag)
 • Marriage banns (MARB tag)
 • Marriage contract (MARC tag)
 • Prenuptial marriage contract


Event properties

An event is generally dated and localized. It can have other properties.

Here is a sample of them.

 • DateDatum (tag DATE): datedatum thewaarop eventhet tookevenement placeplaatsvond
 • PlacePlaats (tag PLAC): locationlocatie wherewaar thehet eventevenement took placeplaatsvond
 • AgencyBureau (tag AGNC): thede institutioninstelling orof individualpersoon validatingdie thehet eventevenement valideert
 • CauseOorzaak (tag CAUS): thede causeoorzaak ofvan thede event,gebeurtenis, suchzoals asde the cause of death.doodsoorzaak.
 • Type (tag TYPE): aeen shortkorte descriptionomschrijving ofvan thehet type of eventevenement
 • SourcesBronnen (tag SOUR): links tonaar source documentsbrondocumenten
 • Notes (tag NOTE): notesnotities orof commentsopmerkingen aboutover thehet eventevenement
 • Multimedia Multimedia-element (tag OBJE): links tonaar multimedia illustratingter theillustratie eventvan het evenement