Skip to main content

Gebeurtenissen - van persoon of familie

Een gebeurtenis is een van belang zijnde gebeurtenis of feit, in het leven van een persoon of een gezin, meestal voorzien van een datum en een plaats.

Hoewel sommige gebeurtenissen per definitie uniek zijn (geboorte, overlijden, begrafenis, enz.), kunnen andere zich meerdere keren in een mensenleven voordoen (huwelijk, beroep, verblijf, echtscheiding, enz.).

De verschillende soorten gebeurtenissen

Of het nu gaat om een ‚Äč‚Äčindividu of een familie, gebeurtenissen of feiten kunnen talrijk en gevarieerd zijn.

In de Gedcom-standaard en in Ancestris is een groot aantal gebeurtenissen gedefinieerd.

Wanneer een type gebeurtenis niet is gedefinieerd, is het mogelijk om de gebeurtenis "EVEN" te kiezen waarmee deze kan worden beschreven.


Gedefinieerde gebeurtenissen voor personen:

 • Adoptie (ADOP-tag)
 • Aantal huwelijken (attribuut) (NMR-tag)
 • Aantal kinderen (attribuut) (NCHI-tag)
 • Begrafenis (BURI-tag)
 • Beroep (attribuut) (OCCU-tag)
 • Beschrijving (fysieke eigenschappen, bv oogkleur) (DSCR-tag)
 • Bevestiging als lidmaat van een kerk (CONL-tag)
 • Bar mitzvah (BARM-tag)
 • Bas mitswa (BASM-tag)
 • Burgerservicenummer (SSN-tag)
 • Crematie (CREM-tag)
 • Diploma (GRAD-tag)
 • Dood (DEAT-tag)
 • Doop voor volwassenen (CHRA-tag)
 • Doop (naamgeving van een kind) (CHR tag)
 • Doop (sacrament) (BAPM-tag)
 • Eerste communie (FCOM-tag)
 • Eigendom (attribuut) (PROP-tag)
 • Emigratie (EMIG-tag)
 • Erfrecht verklaring (PROB-tag)
 • Feit algemeen gebeurtenis attribuut. (FACT-tag, moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Geboorte (BIRT-tag)
 • Identiteitsnummer (IDNO-tag moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Immigratie (IMMI-tag)
 • Kaste of sociale status (attribuut) (CAST-tag)
 • Nationaliteit (NATI-tag)
 • Naturalisatie (NATU-tag)
 • Onderwijsniveau (attribuut) (EDUC-tag)
 • Pensioen (RETI-tag)
 • Religie (attribuut) (RELI-tag)
 • Testament (WILL-tag)
 • Titel (TITL-tag)
 • Volkstelling (CENS-tag)
 • Vormsel (officieel/volledig lid van een kerk)(CONF-tag)
 • Wijding (tot priester e.d.) (ORDN-tag)
 • Woonplaats (attribuut) (RESI-tag)
 • Zegening (BLESS-tag)


Gedefinieerde gebeurtenissen voor families:

 • Gebeurtenis, (evenement). (EVEN-tag, moet ook een TYPE-tag hebben)
 • Nietigverklaring van het huwelijk (ANUL-tag)
 • Volkstelling (CENS-tag)
 • Certificaat van toestemming (MARL-tag)
 • Gescheiden (DIV-tag)
 • Echtscheiding ingediend (DIVF-tag)
 • Verloving (ENGA-tag)
 • Huwelijk (MARR-tag)
 • Ondertrouwen (MARB-tag)
 • Huwelijkscontract (MARC-tag)
 • Contract huwelijkse voorwaarden (MARS-tag)


Gebeurtenis eigenschappen:

Een gebeurtenis heeft over het algemeen een datum en een plaats. Het kan ook andere eigenschappen hebben.

Hier is een voorbeeld van mogelijke eigenschappen.

 • Datum (tag DATE): datum waarop het evenement plaatsvond
 • Plaats (tag PLAC): locatie waar het evenement plaatsvond
 • Bureau (tag AGNC): de instelling of persoon die het evenement valideert
 • Oorzaak (tag CAUS): de oorzaak van de gebeurtenis, zoals de doodsoorzaak.
 • Type (tag TYPE): een korte omschrijving van het type evenement
 • Bronnen (tag SOUR): links naar brondocumenten
 • Notes (tag NOTE): notities of opmerkingen over het evenement
 • Multimedia-element (tag OBJE): links naar multimedia ter illustratie van het evenement