Skip to main content

Entities - de Records van een Gedcom bestand

Een entiteit volgens de Gedcom specificatie, duidt een genealogisch hoofdelement aan, zoals bijvoorbeeld een individu, een informatiebron, een familie, een notitie enzovoorts. Het kan ook een multimedia object zijn, zoals een video- of een audio-record. 

In een Gedcom-bestand wordt een entiteit ook een record genoemd, dat wordt geïdentificeerd door een identificatienummer, en omschreven door een groep tags die de kenmerken specificeert.

De verschillende genealogische kenmerken die bij een entiteit horen, worden properties, oftewel eigenschappen genoemd zoals bijvoorbeeld: geboorte, huwelijk, datum, plaats, gebeurtenis, tekst, adres, etc.

Ancestris volgt de Gedcom-specificatie zo nauwkeurig mogelijk en gebruikt dezelfde concepten van entiteit en eigenschap (property).


De manier waarop de informatie van elke entiteit wordt georganiseerd, volgt heel precies de grammatica van de standaard. Deze grammatica biedt verschillende mogelijkheden om de informatie op te slaan. Met behulp van de Gedcom-editor kunt u deze verschillende mogelijkheden in Ancestris te zien.

De 7 entiteits categorieën

Er zijn zeven categorieën entiteiten in de Gedcom-standaard. Een entiteit behoort altijd tot één, en slechts één, van deze zeven categorieën. Deze 7 categorieën zijn:

Elke entiteitscategorie heeft zijn specifieke eigenschappen. Ongeacht de categorie waartoe ze behoren, werken alle entiteiten echter volgens dezelfde principes.

Elke entiteit behoort maar tot één categorie. Alle entiteiten in Ancestris zijn toegankelijk vanuit de entiteitentabel.

Individuen (Personen)

Een individu of een persoon is een mens, levend of overleden. Het is het belangrijkste onderdeel van elke genealogie.

In de Gedcom-specificatie wordt een persoon gedefinieerd door de INDI-tag en heeft een identificatienummer dat bijna van alles kan zijn. In Ancestris begint dit ID-nummer met de letter I van Individu.

Een individu ziet er in Ancestris zo uit:
De belangrijkste eigenschappen van een persoon zijn:
 • een naam, bestaande uit een voornaam en een achternaam, en mogelijk nog andere naamelementen.
 • gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, beroep en vele andere.
 • relaties met andere personen in de stamboom.
Gebeurtenissen en relaties zijn waarschijnlijk de meest interessante onderdelen van uw stamboom, omdat ze de stukjes informatie zijn die u inzicht geven in het leven van uw voorouders en de verhalen die zij u kunnen vertellen.

Ancestris_gedcom_tag_name.png NAME : naam van een persoon. Deze tag kan worden herhaald als het individu onder meerdere namen bekend is.

Gedcom-syntax:
NAME Lt. Cmndr. Joseph /Allen/ jr.
In dit voorbeeld wordt jr. beschouwd als het achtervoegsel van de naam. Alle informatie is alleen in de NAME-tag ingevoerd zonder de sub-tag te gebruiken.

De Gedcom-standaard beschikt over een gedetailleerde structuur om de naam van een persoon op te slaan, en alle mogelijke elementen van een naam te specificeren, met name NICK en NSFX die aan het einde van NAME worden geplaatst.
In de nu volgende lijst staat direct na de Tag, de volledige engelse tekst waarvan deze tag is afgeleid. De verschillende onderdelen van een naam zijn:
Ancestris_gedcom_tag_name.png GIVN : (given name) Voornaam; de voorna(a)m(en) van een persoon: de waarde moet identiek zijn aan die van de NAME-tag, het is een optionele tag. De verschillende voornamen moeten worden gescheiden door een komma.
Ancestris_gedcom_tag_name.png NICK : (nick name) (bijnaam) Een vertrouwde naam of bijnaam, die naast of in plaats van de achternaam wordt gebruikt.
Ancestris_gedcom_tag_name.png NPFX : (name prefix) Naamvoorvoegsel. Een element van de naam dat voorafgaat aan de achternaam (bijv. Meester, Generaal, Dokter, etc.)
Ancestris_gedcom_tag_name.png SPFX : (surname prefix) (voorvoegsel achternaam) Deel voor de achternaam. Een aanvulling op de achternaam die aan de naam voorafgaat en waarmee geen rekening moet worden gehouden bij het sorteren van achternamen. Verschillende lidwoorden / voorvoegsels van namen worden gescheiden door een komma, bijvoorbeeld in de naam "de la Cruz" moet deze waarde "de, la" zijn.
Ancestris_gedcom_tag_name.png SURN : (surname) (achternaam) Patroniem, achternaam bij geboorte, achternaam. Verschillende achternamen worden gescheiden door een komma.
Ancestris_gedcom_tag_name.png NSFX : (name suffix) Naamachtervoegsel Een aanvulling op de naam, een woord, dat een deel is dat volgt op de voornaam en de achternaam, en dat niet wordt geïndexeerd. Verschillende woorden/achtervoegsels van de naam worden gescheiden door een komma. Achtervoegsel, tekst achter naam (oudste, zoon...)
Ancestris_gedcom_tag_note.png NOTE : (Note) Notitie over thet individu (persoon)
Ancestris_gedcom_tag_sour.png SOUR : (Source) bron van informatie over het individu, die het bestaan ​​en de kenmerken van het individu bewijst.
Ancestris_gedcom_tag_sexin.png ALIA : (alias) Koppelt twee INDI's om aan te geven dat ze mogelijk dezelfde persoon zijn. Heeft niet de betekenis van pseudoniem. Het is een link met een andere individu-entiteit, wat aangeeft dat deze huidige persoon een duplicaat kan zijn van de andere en dat een van de twee uiteindelijk moet worden verwijderd. Het betekent wel dat de twee personen dezelfde persoon zijn met een andere naam. Daarvoor zou u twee NAME-tags moeten gebruiken, binnen één enkele individu-entiteit.

Families

Een gezin is een paar mensen, levend of overleden, samengebracht hetzij door een wettelijke verbintenis (huwelijk, PACS, enz.), hetzij door een feitelijke verbintenis (bijvoorbeeld samenwonen). Meestal worden er een of meer kinderen mee geassocieerd.

Een gezin is dus een structuur die twee individuen samenbrengt, evenals een reeks specifieke eigenschappen, zoals kinderen, en de verschillende gebeurtenissen die eraan verbonden zijn (huwelijk, echtscheiding, enz.).

In de Gedcom-specificatie wordt een gezin aangeduid met het FAM-label en in Ancestris krijgt het een ID-nummer dat begint met de letter F, van Family (Familie)


Notatie in Ancestris : Ancestris_gedcom_tag_fam.png FAM Family (Familie)

Media (Video - Audio)

Een media- of multimedia-element is een foto, of een audio- of videodocument (een foto, een audio-opname, een film, een kopie van een document, enz.) dat over het algemeen bedoeld is om te worden geassocieerd met een of meer personen of families of om te worden gekoppeld aan een bron.

In de Gedcom-specificatie wordt een multimedia-element gedefinieerd door de OBJE-tag. Het in Ancestris heeft het een ID-nummer dat begint met de letter M van Media.

Notatie in Ancestris: : Ancestris_gedcom_tag_obje.png OBJE multimedia element

Waarschuwing! Er zijn twee soorten multimedia-elementen: de entiteit en de eigenschap (Property). Hoewel deze twee soorten media dezelfde tag (OBJE) hebben, mogen ze niet worden verward.

 • De multimedia-entiteit kan door verschillende andere entiteiten worden gebruikt. Het is daarom bedoeld om gedeeld, collectief of gemeenschappelijk te zijn. Het is echt autonoom en kan onafhankelijk bestaan ​​van de entiteiten die ernaar verwijzen. Voorbeeld: een audiobestand met uw analyse van een onderzoek waarbij meerdere personen betrokken zijn.
 • De multimedia-eigenschap (property) is bedoeld om een ​​enkel stuk informatie van de stamboom te kwalificeren. Het kan maar één keer worden gebruikt. Het is nutteloos wanneer het uit zijn context wordt gehaald, dus uit zijn verband met de informatie waarop het betrekking heeft. Voorbeeld: een video van een pasgeboren kind. De multimedia-eigenschap(property) krijgt, in tegenstelling tot de multimedia-entiteit, geen ID-nummer en is alleen geldig voor een enkele eigenschap(property) van een bepaalde entiteit. Het kan alleen bestaan ​​binnen de entiteit die het omvat. Als de entiteit wordt verwijderd, verdwijnt deze eigenschap (property) ook.
Samenvattend, als hetzelfde multimedia-object moet worden toegewezen aan meerdere individuen, meerdere families, enz., is het efficiënter om het op te slaan in de vorm van een object-entiteit. Eenmaal ingevoerd, is het mogelijk om het dan een oneindig aantal keren te gebruiken. Als object-eigenschap zou u de koppeling naar het mediabestand net zo vaak opnieuw moeten invoeren als u het bestand nodig heeft,.

Waarschuw Ancestris maakt geen kopie van uw multimediabestanden. Het "verwijst" (linkt) gewoon naar de daadwerkelijke bestanden. Ancestris zal ze alleen vertonen waar u ze nodig heeft in Ancestris. Verwijdert u de bestanden dus alstublieft niet, met de gedachte dat Ancestris er een kopie van heeft gemaakt. 


Waarschuwing! Ancestris maakt geen kopie van uw multimediabestanden. Het "verwijst" (linkt) gewoon naar de daadwerkelijke bestanden. Ancestris zal ze alleen vertonen waar u ze nodig heeft in Ancestris. Verwijdert u de bestanden dus alstublieft niet, met de gedachte dat Ancestris er een kopie van heeft gemaakt. 

Notities

Een notitie is aanvullende tekstinformatie over een andere entiteit, die kan worden geassocieerd met andere categorieën entiteiten (individuen, families, multimedia-elementen, enz.) of met een eigenschap, waar dan ook in de genealogie.

In de Gedcom-specificatie wordt een notitie gedefinieerd door de tag NOTE en in Ancestris heeft het een ID-nummer dat begint met de letter N., van Note (Notitie)
Notatie in Ancestris :  Ancestris_gedcom_tag_note.png NOTE Note (Notitie)


Waarschuwing! Er zijn twee soorten notities: de entiteit en de eigenschap (property). Hoewel deze twee soorten noten dezelfde tag hebben (NOTE), mogen ze niet worden verward.


 • De notitie-entiteit kan door verschillende andere entiteiten worden gebruikt. Het is daarom bedoeld om gedeeld, collectief of gemeenschappelijk te zijn. Het is echt autonoom en kan onafhankelijk bestaan ​​van de entiteiten die ernaar verwijzen. Voorbeeld: een tekst die uw analyse specificeert van een onderzoek waarbij meerdere personen betrokken zijn.
 • De notitie eigenschap(property)  is bedoeld om een ​​enkel stuk informatie van de genealogie te kwalificeren. Het kan maar één keer worden gebruikt. Het is nutteloos wanneer het uit zijn context wordt gehaald, dus uit zijn verband met de informatie waarop het betrekking heeft. Voorbeeld: een kenmerk van een pasgeboren kind. De notitie-eigenschap krijgt, in tegenstelling tot de notitie-entiteit, geen ID-nummer en is alleen geldig voor een enkele eigenschap in een bepaalde entiteit. Het kan alleen bestaan ​​binnen de entiteit die het omvat. Als de entiteit wordt verwijderd, verdwijnt deze eigenschap (property) ook.

Samenvattend, als dezelfde notitie moet worden toegewezen aan meerdere personen, meerdere families, enz., is het efficiënter om deze op te slaan in de vorm van een notitie-entiteit. Eenmaal ingevoerd, is het mogelijk om het een oneindig aantal keren te gebruiken. Als notitie-eigenschap (property) zou u de tekst van de notitie zo vaak als nodig opnieuw moeten invoeren.


Bronnen (Sources)

Een bron is alles dat de oorsprong van informatie definieert. Het kan een document zijn, een boek, een monument, etc.

Het kan ook een natuurlijk persoon zijn: uw overgrootmoeder kan bijvoorbeeld als bron worden gekwalificeerd, als zij u mondeling een familiegeschiedenis heeft gegeven.

Deze entiteit is bedoeld om zeer nauwkeurig de verschillende referenties te verzamelen (titel van het document, plaats-nummer, aktenummer, pagina, enz.) om elke latere verificatie van de kenmerken (properties) van andere entiteiten (in het bijzonder individuen en families) mogelijk te maken.

In de Gedcom-specificatie wordt een bron aangeduid met de SOUR-tag en krijgt in Ancestris een ID-nummer dat begint met de letter S, van Source (Bron)

Bronnen (Sources) en archieven (Repositories) vormen twee verschillende entiteiten die niettemin nauwe banden onderhouden. Enerzijds zal een archief immers waarschijnlijk meerdere bronnen bevatten, anderzijds is het bij het aanmaken van een bron noodzakelijk om een ​​koppeling te maken naar het bijbehorende archief. Daarom is het logischer en consistenter om het archief (Repository) te maken voordat u de bron aanmaakt.


Raadpleeg de pagina "Leg uw stamboom bronnen vast" voor gedetailleerde uitleg over het organiseren van bronnen (Sources) en archieven (Repositories).

Notatie in Ancestris :  Ancestris_gedcom_tag_sour.png SOUR Source (Bron)

Waarschuwing! Er zijn twee soorten bronnen (Sources): enerzijds de bron-entiteit, anderzijds de bron-eigenschap (Property). Hoewel deze twee categorieën bronnen dezelfde tag (SOUR) hebben, mogen ze niet worden verward.


 • De bron-entiteit kan door verschillende andere entiteiten worden gebruikt. Het is daarom bedoeld om gedeeld, collectief of gemeenschappelijk te zijn. Het is echt autonoom en kan onafhankelijk bestaan ​​van de entiteiten die ernaar verwijzen. Voorbeeld: een huwelijksakte.
 • De bron-eigenschap (Property) is bedoeld om een ​​enkel stuk informatie van de genealogie te kwalificeren. Het kan maar één keer worden gebruikt. Het is nutteloos wanneer het uit zijn context wordt gehaald, uit zijn verband met de informatie waarop het betrekking heeft. De bron-eigenschap(property) krijgt, in tegenstelling tot de bron-entiteit, géén ID-nummer en is slechts geldig voor één eigenschap in één bepaalde entiteit. Het kan alleen bestaan ​​binnen de entiteit die het omvat. Als de entiteit wordt verwijderd, verdwijnt de eigenschap ermee.

Samenvattend, als dezelfde bron meerdere gebeurtenissen van individuen, families, etc. moet kwalificeren, is het efficiënter om deze op te slaan in de vorm van een bron-entiteit. Eenmaal ingevoerd, is het mogelijk om het een oneindig aantal keren te gebruiken. Als broneigenschap zou u de kenmerken van de bron zo vaak als nodig opnieuw moeten invoeren.

Inzenders (Submitters)

Een inzender of indiener, is een persoon die informatie verzamelt om bij te dragen aan de opbouw van een genealogisch bestand (stamboom).

Deze persoon is waarschijnlijk één van de auteurs van de stamboom, of andere genealogen die de Ancestris-gebruiker waarschijnlijk hun genealogische informatie zullen verstrekken.

In de Gedcom-specificatie wordt een indiener gedefinieerd door de SUBM-tag en in Ancestris heeft deze een ID-nummer dat begint met de letter B.


Notatie in Ancestris :  Ancestris_gedcom_tag_subm.png SUBM Submitter Inzender (indiener)

Repositories (Archieven)

Een repository is een plaats waar genealogische bronnen kunnen worden gevonden (documenten, boeken, audio-opnamen, films, enz.). Dat kan een fysiek gebouw zijn (bv. archief, begraafplaats), of een website (bv. de website van de archiefdienst).

Repository-entiteiten onderhouden een nauwe relatie met bronentiteiten. Een repository bevat waarschijnlijk meerdere bronnen, een bron hoort bij één repository.

In de Gedcom-specificatie wordt een repository gedefinieerd door de REPO-tag en heeft in Ancestris een ID-nummer dat begint met de letter R, van Repository (Archief).


Notatie in Ancestris :   Ancestris_gedcom_tag_repo.png REPO Repository (Archief of Repositorie)

Raadpleeg de pagina "Leg uw stamboom bronnen vast" voor gedetailleerde uitleg over het organiseren van bronnen (Sources) en archieven (Repositories).

Header entiteit (Record)

De header-entiteit is het eerste record van het Gedcom-bestand en komt maar éénmaal voor in dit bestand. De header bevat informatie over het Gedcom bestand zelf:
 • versie van de Gedcom specificatie (5.5 of 5.5.1)
 • de auteur van het bestand
 • structuur van de jurisdicties in plaatsen
 • Datum laatste wijziging
 • Eventueel een notitie, enzovoorts.

Het aanmaken ervan wordt verzorgd door Ancestris bij het aanmaken van een nieuw bestand. U hoeft het hoogstwaarschijnlijk niet te wijzigen na het maken.

In Ancestris kan het worden bewerkt met "Menu > Bestand > Eigenschappen". Raadpleeg de pagina "Bewerk Stamboom Eigenschappen" voor meer informatie.
Notatie in het Gedcom bestand:
0 HEAD

Trailer entiteit (Record)

De trailer-entiteit komt maar éénmaal voor in een Gedcom bestand, en is altijd het allerlaatste record.

Notatie in het Gedcom bestand:

0 TRLR

De trailer entiteit heeft geen enkele property (eigenschap)

Identificatie nummer van een entiteit

Het ID-nummer is een identificatienummer dat aan elke entiteit binnen dezelfde categorie wordt toegekend. Om het ontstaan ​​van mogelijke duplicaten te voorkomen, is dit nummer uiteraard uniek.

Bovendien heeft dit specifieke nummer altijd dezelfde vorm, namelijk een letter gevolgd door een bepaald aantal cijfers. Elke entiteitscategorie wordt geassocieerd met een bepaalde letter, de eerste letter van het ID-nummer geeft de categorie aan waartoe deze behoort.

De gebruiker hoeft zich geen zorgen te maken over het toekennen van een nieuw ID-nummer bij het aanmaken van een nieuwe entiteit: deze nummering wordt automatisch uitgevoerd door Ancestris.
Houd er rekening mee dat in het menu Tools / Voorkeuren / Edities / Identificatienummer een selectievakje kan worden geactiveerd om de ID-nummers opnieuw te gebruiken die beschikbaar zijn gebleven door entiteiten die zijn verwijderd.

Ook kunt u ID-nummers altijd later wijzigen nadat entiteiten zijn gemaakt. Gebruik daarvoor de tool ID-nummers genereren.