Skip to main content

8.1. Open Stamboom

U vind deze actie in het menu: "Bestand - Een genealogy openen".

nl-opentree-menu.png

U kunt dit ook vinden op Het welkostscherm, tab "Mijn Ancestris".

nl-opentree-menu2.png


Deze actie opent een genealogie.

In Ancestris wordt een genealogie opgeslagen in een bestand in het Gedcom formaat.

Ancestris vraagt u om de naam van een Gedcom-bestand om te openen. Kies het en klik op Openen.


Er kunnen zich twee gevallen voordoen:

  • Ofwel het bestand dat u opgeeft is een bestand afkomstig van Ancestris De Open Aktie
  • Of het bestand is afkomstig van een andere genealogie software of website. De Import aktie


"Open"-aktie

Opent een bestand afkomstig van Ancestris

nl-opentree-file.png


In het geval dat het bestand afkomstig is van Ancestris, ( hier het voorbeeld bestand Kenney.ged van Ancestris) zal het direct geopend worden en getoond worden in de staat waarin u dit het laatst hebt opgeslagen.

Ancestris onthoudt de laatst geopende genealogie├źn. U kunt ze vinden in het "Welkom venster"..


"Import"-aktie

Opent een bestand niet afkomstig van Ancestris

nl-opentree-import.png

Als het bestand niet afkomstig is van Ancestris, wilt u waarschijnlijk de overeenkomstige genealogie migreren naar Ancestris, of op zijn minst importeren om te zien hoe het eruit ziet en enkele functies van Ancestris gebruiken om het te manipuleren.

Ancestris zal de herkomst detecteren en voorstellen om het te importeren, dat wil zeggen om het te "converteren" in een meer orthodoxe Gedcom.

De volledige beschrijving van dit proces vindt u in de sectie Ontdek Ancestris > Importproces.

Waarschuwingen bij openen


Als je Gedcom bestand Gedcom anomalie├źn heeft, zal Ancestris dit aangeven in een venster dat er ongeveer zo uitziet als dit:


Als sommige fouten te ernstig zijn, zal Ancestris niet in staat zijn om het openen van het bestand te voltooien en zal alleen het regelnummer vertellen dat de fout veroorzaakt. U zult het buiten Ancestris moeten oplossen. De beste manier om dit te doen is meestal met een eenvoudige tekstverwerker. Om de fout te herstellen moet u de structuur van het Gedcom-bestand kennen.

Als Ancestris het bestand opent en zo'n venster toont, betekent dit dat u de fouten mogelijk kunt herstellen vanuit Ancestris.

Elke regel in dit venster is een fout en is aanklikbaar. Als u een fout selecteert, verschijnt de corresponderende entiteit in de Ancestris schermen en editors.

De beste manier om deze fouten te herstellen is door de Gedcom editor te gebruiken.

U kunt deze fouten op dit moment corrigeren, of later. Om deze fouten weer te geven, gaat u naar Menu > Extra > Valideer Gedcom naleving en gegevens consistentie.

Het bovenstaande voorbeeld is met opzet gemaakt voor de documentatie.

De eerste waarschuwing geeft bijvoorbeeld aan dat het label van de plaatsen in de kop ontbreekt. Dit formaat definieert de structuur van de plaatsen van de genealogie. Zie de paragraaf Plaatsen voor meer details.

In dit geval kun je het onmiddellijk toevoegen met de knop Kopregel corrigeren onderaan het venster.