Skip to main content

8.1. Open Stamboom

Deze pagina is in feite hetzelfde als de pagina "Ontwerp uw genealogie" uit het hoofdstuk: "Ontdek Ancestris".

Zoals hierna:

U zult zien hoe gemakkelijk het is, om met Ancestris een stamboom vanaf nul te beginnen. U maakt de eerste persoon aan, en daarna volgen de ouders en naaste familie zoals kinderen en broers en zussen. En zo heeft u al snel een stamboom met één of twee generaties.

Het ontwerpen van een genealogie start dus meestal met het aanmaken van de eerste persoon. Van deze persoon worden diverse gegevens vastgelegd (ingevoerd) zoals bijvoorbeeld geboortedatum en -plaats. Daarna worden andere personen toegevoegd zoals b.v. de ouders, broers en zusters, neven, nichten en grootouders. Steeds wordt een nieuwe persoon gekoppeld aan reeds aanwezige persoon, dit zijn de relaties. Bijvoorbeeld ouder - kind of partner1 - partner2. Zo bouwt u de boom steeds verder uit.

Met Ancestris doet u precies hetzelfde!

Voer de eerste persoon in

Tijdens de rondleiding hebben we gebruik gemaakt van de stamboom van de  Bourbon familie. Dit is een voorbeeld van een stamboom die met Ancestris wordt meegeleverd.

Als deze stamboom nog open is, moeten we deze eerst sluiten. Om het Bourbonbestand te sluiten klikt u op het grote rode kruis in de werkbalk bovenaan.

nl-create-0.png

Nu gaan we onze eigen genealogie maken. Is de "Welkom pagina" nog zichtbaar dan, klikt u op de knop "Een nieuwe genealogie aanmaken" anders u klikt op button_create-genealogy.png helemaal links op de werkbalk.

Het volgende scherm verschijnt:

nl-create-1.png

We hebben als naam ingevuld "Pietje Puk" en als geslacht man. Klik op "OK". Dan verschijnt dit scherm:

nl-create-1b.png

Zoals u ziet wordt door Ancestris direct gekozen voor een Gedcom file (met de extensie ged ) met als bestands-naam de achternaam van de hiervoor ingevulde persoon. Het bestand wordt dus "Puk.ged". Navigeer naar de directory waar u het bestand wilt bewaren, hier "testbestanden". Klik dan op "Aanmaken" om het bestand op te slaan.

Direct daarna laat Ancestris uw stamboom zien als een boomstructuur in het "stamboom overzicht", aan de linkerkant. De boom bestaat nog maar uit 1 persoon namelijk uzelf.

nl-create-1c.png

Aan de rechterkant ziet u de "Cygnus editor", deze is ook geopend. De Cygnus editor laat de gedetaileerde informatie zien van de persoon die op dat moment is geselecteerd in het stamboom overzicht links. Misschien staat op uw scherm de achternaam als "PUK" weergegeven. Dus met hoofdletters. De verklaring hiervoor vind u straks onderaan deze pagina.

Korte opsomming van Cygnus velden en knoppen

nl-create-1d.png


Verklaring van bovenstaande nummers.
Uitleg van de nummering:
 1. Knoppen waarmee vooruit of achteruit door vorige inhoud van deze editor kan worden gescrolled. (Vorige personen)
 2. Knop waarmee de vader kan worden aangemaakt.
 3. Knop waarmee de moeder kan worden aangemaakt.
 4. Knop waarmee de partner kan worden aangemaakt.
 5. Knop waarmee de kinderen kunnen worden aangemaakt.
 6. In deze velden kunnen de geboortegegevens worden ingevuld. Bijvoorbeeld de datum en evt tijd.
 7. Veld voor geboorteplaats. Dit veld kan uitgeklapt worden om te zoeken in reeds aanwezige plaatsen. Met het groene wereld bolletje kunnen ook gegevens van een kaart overgenomen worden.
 8. Eventuele notities kunnen via de groene plus worden aangemaakt.
 9. Bronnen kunnen via de groene plus worden toegevoegd. Inclusiefalle eventuele bijbehorende gegevens.
 10. Hier kan een foto, of foto's toegevoegd worden.
 11. Met de groene plus kunnen scans van aktes en dergelijke toegevoegd worden. Inclusief alle bijbehorende gegevens.


We gaan hier niet al te diep in op hoe één en ander precies moet worden ingevoerd, want dat vind u namelijk op de pagina "Cygnus Editor".

Wilt u de betekenis van een knop weten, houd dan de muis boven de knop, dan verschijnt in een popup meer informatie. Dat geldt voor elke knop op welk scherm dan ook.

Met deze Cygnus editor kunt u nu de missende gegevens aanvullen, zoals bijvoorbeeld de geboortedatum en tijd (veld 6), uw geboorteplaats (veld 7). Maar u kunt ook een foto toevoegen (10). Meer namen voegt u als volgt toe:

nl-create-more-names.png

Klik op de groene knop "Details naam", zoals hierboven aangegeven, dan opent het Details naam scherm::

 nl-create-more-names2.png

Hier kunt u meer namen, titels en dergelijke invullen.

Wijzigingen bewaren (opslaan) in de Cygnus editor:

nl-create-1e.png

Zodra u iets heeft ingevuld, hier bijvoorbeeld de geboortedatum, of meer namen of andere gegevens, dan verschijnen er rechts onderaan twee knoppen. Met OK slaat u de wijzigingen op, met Annuleren maakt u deze ongedaan.

Voer uw ouders in

Het invoeren van uw ouders kan zowel gedaan worden vanuit het stamboom overzicht als wel via de Cygnus editor.

In het stamboom overzicht aan de linkerkant van het scherm, doet u een rechtsklik op de gewenste persoon, in dit geval "Pietje Puk". (Voor Mac gebruikers met 1 muisknop gebruik cntr klik) Er verschijnt dan een popup menu:

nl-create-add-father-tree.png

In dit menu kiest u voor "Een vader toevoegen".

In de Cygnus editor (zoals hieronder) gebruiken we de grote knop voor "Vader". Deze methode is sneller. De "Vader" knop vind u linksboven in het Cygnus editor scherm. (De "Moeder" knop zit rechts)

nl-create-add-father-cygnus.png

Nadat u op de juiste knop geklikt heeft verschijnt het scherm "Een vader toevoegen":

nl-create-add-father-tree-b.png

U klikt op "Doorgaan en een vader toevoegen". Dan ziet uw boom er zo uit.

nl-create-add-father-tree-c.png

In beide gevallen komen er nog 2 velden bij in de boom, boven het reeds aanwezige veld: Dit zijn uw ouders. Uw vader (2) is aangemaakt (geel), maar voor uw moeder (3) is alleen een tijdelijke aanduiding zichtbaar (wit). De entiteit die met haar overeenkomt is nog niet aangemaakt.

Uitleg van de nummering:
 1. Veld van uzelf. Met voornaam en achternaam, want die waren bekend. Rechts staat het interne nummer dat aan uw persoon is toegekend, hier "I00001" (De I van Individu). Het rode vlakje rechts betekent dat er nog belangrijke gegevens over uzelf missen. Het kleine ikoontje links onder uw naam betekent: "Geboren", daar kunnen eventueel uw geboortegegevens achter staan.
 2. Veld van uw vader. Hier is alleen de achternaam bekend, dus de voornaam ontbreekt. Uw vader krijgt nummer "I00002".
 3. Veld van uw moeder. Hiervan ontbreken nog alle gegevens.
 4. Veld waarin de FAMS ( =relatie) gegevens komen te staan. Voorlopig alleen het relatie nummer "F00001" (De F komt van Family).
 5. Dit is het relatie symbool (2 ringen) het staat tussen beide partners van de relatie. Het symbool verandert indien gescheiden.

De default instelling van Ancestris maakt maar 1 ouder tegelijk aan. Het kan interessant zijn om te proberen allebei tegelijk aan te maken. Ga hiervoor naar voorkeuren via het hoofdmenu: "Opties / Voorkeuren", of klik op nl-settings-icon.png rechtsboven in het hoofdvenster.

nl-create-add-father-tree-d.png

Selecteer op het voorkeuren scherm de tab "Bewerken", en vink de optie aan "Automatisch beide echtgenoten aanmaken bij het maken van een koppeling Ouder - Kind". Daarna klikt u op OK (onderaan) om deze aanpassing op te slaan.

Op het veld van de vader wordt de familienaam automatisch afgeleid van het individu van waaruit de vader is aangemaakt.

Voer nu in de Cygnus editor de gegevens van uw vader in (naam (Peter), geboortedatum en -plaats, enz.). Klik op de knop OK als u klaar bent, om de gegevens op te slaan.

Om de moeder aan te maken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld van "Peter" en kiest u "Een partner toevoegen" uit het popup menu. Of u staat in het veld van "Pietje" en klikt op de overeenkomstige "Moeder" knop in de Cygnus editor, of u klikt met de rechtermuisknop in uw eigen veld "Pietje", en kiest dan in het popup menu voor: "Een moeder toevoegen". U vult haar gegevens in en klikt OK.

nl-create-family-filled.png

Creëer de naaste familieleden. 

Vervolgens kunt u nu op dezelfde manier uw broers en zussen creëren,  en ook uw partner en kinderen enz. 

Als u een fout maakt, dan is het altijd mogelijk om de informatie direct te corrigeren of de aanmaak van de nieuwe persoon ongedaan te maken. Daarvoor klikt u op de knop nl-undo-button.png ongedaan maken in de werkbalk bovenin het scherm, waarna u opnieuw kunt beginnen.

Zodra u alle personen van uw familie heeft aangemaakt, kunt u weer op uw eigen veld klikken om terug te gaan naar uzelf.

Voeg informatie over uw familie toe.

Stel dat u de trouwdatum van uw ouders wilt toevoegen.

Klik dan op het relatie veld, dat is het veld dat tussen u en uw ouders staat. (Veld 4 hierboven bij de Cygnus uitleg). het is veld nummer F00001 in het stamboom overzicht

In de Cygnus editor, ziet u nu de gegevens van uw vader en Cygnus selecteert het kern-gezin dat uw vader samen met uw moeder vormt. ( met Jansen, Janna) Merk op dat er wel een "x-" in de regel staat (achter Janna's geboortedatum), maar dat daar nog geen trouwdatum is ingevuld.

nl-create-family-select.png

Klik dan op de "Getrouwd" knop in de Cygnus editor (met de twee ringen).

nl-create-family-select2.png

De trouw gebeurtenis wordt nu aangemaakt. Als u de datum en de plaats weet, vul deze dan in.

nl-create-family-select3.png

Achter "Huwelijk" geeft u aan wat voor type trouw gebeurtenis het is (b.v. Kerkelijk). De eerste keer, bij een geheel nieuwe stamboom ziet u nog geen gegevens als u het veld naar beneden uitklapt. Dus u vult gewoon "Kerkelijk" in. Zou u een volgend huwelijk invullen dan ziet u bij uitklappen staan:

nl-create-family-select4.png


Ancestris onthoudt dus welke mogelijkheden u al eens een vorige keer heeft ingevuld. Omdat u bij een volgende invoer kunt kiezen, is er een kleinere kans op invoerfouten of afwijkende teksten.

Meer informatie over mogelijke invoer voor het veld huwelijk, zie hierna bij: mogelijke huwelijks omschrijvingen.

Klik na invoer op OK dat is alles. Het resultaat ziet er nu als volgt uit:

nl-create-family-nucleus.png

Merk op dat er nu achter de regel met "Jansen, Janna" wel een trouwdatum is ingevuld "1 jun 1986".

Dit is nu de huidige stamboom:

nl-create-family-tree.png

Sosa nummering:

Laten we nu de Sosa nummering voor deze 3 familieleden toevoegen:.

Rechts-klik nu op uw eigen box en kies "Sosa / d'Aboville nummering beheren".

nl-create-family-tree-sosa.png

Een venster gaat open, klik gewoon op OK:

nl-create-family-tree-sosa2.png

Nu wordt de Sosa nummering aangemaakt met de volgende nummering: nummer 1 voor uzelf, 2 voor uw vader en 3 voor uw moeder. G1 en G2 codes zijn de generatie nummers.

nl-create-family-tree-sosa3.png

U moet nu ongeveer het zelfde plaatje zien als hieronder, waar de SOSA nummering rechts boven in iedere box te zien is, boven de identificatie nummers.

nl-create-family-tree-sosa4.png

 

Puk.ged bewaren

De eerste stamboom is nu klaar. Bewaar deze op de vaste schijf door "Bewaar" image-1618747218369.png in de gereedschapsbalk te klikken.

U kunt nu uw genealogie sluiten door op het rode kruisje in de gereedschapsbalk te klikken.

Als u uw data nog niet eerder heeft bewaard, krijgt u een scherm te zien waar gevraagd wordt om het bestand te bewaren.

Daarna krijgt u het welkomst scherm te zien omdat dat nog het enige scherm is dat geopend is.

U ziet uw genealogie bestand op de "Mijn Ancestris" tab in het Welkom scherm staan, links bovenaan in het scherm onder het kopje "laatst geopende genealogieën".

Vanaf nu zult u waarschijnlijk de gewoonte aan leren om uw genealogie vanuit het Welkomst scherm te openen.

Als u uw eerste stamboom, volgens deze stappen heeft aangemaakt, kun u deze eventueel vergelijken met de voorbeeld stamboom in het verborgen blok hieronder.

Code van de voorbeeldstamboom: Puk.ged

 Dit is de code die hoort bij het voorbeeld op deze pagina "Ontwerp uw genealogie". U kunt deze selecteren en kopieëren naar een gewoon tekstbestand, en deze dan opslaan, bijvoorbeeld als MijnPuk.ged.

0 HEAD
1 NOTE Deze genealogie is aangemaakt met Ancestris op 27-1-23 14:23.
1 SUBM @B00001@
1 PLAC
2 FORM Gehucht, Plaats, Postcode, Provincie, Staat, Land
1 SOUR ANCESTRIS
2 VERS 12.0.11850
2 NAME Ancestris
2 CORP Ancestris team
3 ADDR https://www.ancestris.org
1 DEST ANY
1 DATE 28 JAN 2023
2 TIME 15:24:33
1 FILE Puk.ged
1 GEDC
2 VERS 5.5.1
2 FORM LINEAGE-LINKED
1 CHAR UTF-8
0 @B00001@ SUBM
0 @I00001@ INDI
1 NAME Prof. Pietje /Van der Puk/ Jr.
2 NPFX Prof.
2 GIVN Pietje
2 NICK Piet
2 SPFX Van der
2 SURN Puk
2 NSFX Jr.
1 _SOSADABOVILLE 1 G1
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 12 JUN 1988
2 PLAC Amsterdam, , , , , 
1 FAMC @F00001@
1 CHAN
2 DATE 27 JAN 2023
3 TIME 21:24:53
0 @I00002@ INDI
1 NAME Peter /Puk/
2 GIVN Peter
2 SURN Puk
1 _SOSADABOVILLE 2 G2
1 SEX M
1 BIRT
2 DATE 10 DEC 1960
2 PLAC Amsterdam, , , , , 
1 FAMS @F00001@
1 CHAN
2 DATE 28 JAN 2023
3 TIME 14:24:30
0 @F00001@ FAM
1 HUSB @I00002@
1 WIFE @I00003@
1 MARR
2 TYPE Kerkelijk huwelijk
2 DATE 1 JUN 1986
2 PLAC Amsterdam
1 CHIL @I00001@
1 CHAN
2 DATE 28 JAN 2023
3 TIME 14:24:30
0 @I00003@ INDI
1 NAME Janna /Jansen/
2 GIVN Janna
2 SURN Jansen
1 _SOSADABOVILLE 3 G2
1 SEX F
1 BIRT
2 DATE 11 MAR 1962
2 PLAC Utrecht, , , , , 
1 FAMS @F00001@
1 CHAN
2 DATE 27 JAN 2023
3 TIME 13:51:45
0 TRLR


   Aanwijzingen vóór u start met uw stamboom.


Ontwikkel vaste gewoontes

Als u steeds personen blijft toevoegen, dan heeft u al heel snel honderden records: personen, families, enzovoorts.

Daarom is het ten zeerste aan te raden om vanaf het begin een uniforme en vaste schrijfwijze aan te houden met betrekking tot veelgebruikte informatie, en terugkerende woorden, zoals bijvoorbeeld:

 • Achternamen (1ste letter wel of geen hoofdletter)
 • Beschrijvingen van beroepen.
 • Getuigen (gebruik bijvoorbeeld "oom van echtgenoot" in plaats van "Peter's oom") om dubbele namen te voorkomen.
 • Plaatsnamen: in oude spelling of in nieuw spelling?
 • enzovoorts

Een ander voorbeeld hiervan is het type huwelijk.

U bent geheel vrij de omschrijving van het type huwelijk zelf te kiezen, maar misschien kan het volgende lijstje (als voorbeeld!) u op weg helpen:

Mogelijke huwelijks (=relatie) omschrijvingen:
 • Kerkelijk Huwelijk
 • Burgerlijk Huwelijk
 • Ondertrouw
 • Kerkelijke huwelijks aankondiging
 • Geregistreerd Partnerschap
 • Samenwonen
 • Onbekende relatievorm

En als u uw geboorteakte bij de hand heeft, documenteer deze dan gelijk zo volledig mogelijk. Ancestris is erg goed in het bewaren van gedetailleerde informatie.

Instellingen ( korte beschrijving! )

Het is u misschien opgevallen dat in uw scherm, de achternaam (hier "PUK") in hoofdletters wordt weergegeven, ook al is deze ingevoerd als "Puk", dus kleine letters met 1 hoofdletter:

nl-create-1f.png

Dit kan in Ancestris worden ingesteld.

U gaat hiervoor naar het "Voorkeuren scherm", bijvoorbeeld via het voorkeuren ikoon nl-settings-icon.png in de rechter bovenhoek van het Ancestris scherm. Als volgt:

nl-create-1g.png

Op de tab "Bewerken" kunt u eventueel het vinkje verwijderen bij "Achternaam in hoofdletters". Als u wilt dat alle namen, in de gehele stamboom, bijvoorbeeld alleen de eerste letter als hoofdletter moeten hebben, kunt u dat het beste instellen, vóór u met uw nieuwe stamboom begint. Dan hoeft u niet achteraf aanpassingen te doen.

Een uitgebreide uitleg van alle instellingen, vindt u op de pagina van het "Voorkeuren scherm".

Advies: Bekijk even rustig welke voorkeuren kunnen worden ingesteld. Dit kan een hoop wijzigingen achteraf voorkomen.
U bent er nu klaar voor om alle andere voordelen en functies van Ancestris te gaan gebruiken. De andere hoofdstukken in dit boek gaan u daar bij helpen.

We wensen u veel succes.

☼   ☼   ☼