Skip to main content

Voer een akte in

Om een ​​geboorte-, huwelijks-, overlijdens- of andere akte in te voeren, heeft u in Ancestris verschillende mogelijkheden om deze in te voeren.mogelijkheden.

Ofwel is het één van meerdere akten die u heeft opgevraagd, ofwel is het een uittreksel van een rapport met alle akten van een bepaalde gemeente.

In het eerste geval zult u geneigd zijn omwaarschijnlijk één ​​van de drie editors van Ancestris te gebruiken: Cygnus,Cygnus, Aries of Gedcom.Gedcom.

In dat geval ontcijfert u de akte, haalt u zelf de gegevens uit de akte en voert u deze in via één van dedeze editors.

In het andere geval, dus als de akte deel uitmaakt van bijvoorbeeld een hele lijst van aktes van één bepaalde gemeente, kunt u gebruik maken van het gereedschap "Register Records"Records module".

Met deze module voert u alle gegevens van de akte in, bijna in de volgorde waarin ze op de akte zelf staan, en Ancestris stelt u vervolgens in staat om al deze gegevens daarna te "verschuiven" naar waar u ze nodig heeft, door middel van "drag-n-drop", slepen en neerzetten dus.

 

 You may also want to use the Registers records, especially if the deed is part of a statement.

In this case, you will decipher the deed, but type it in along the flow, almost in the order it appears, and Ancestris will then allow you to "move" it where you need it using drag-n-drop.