Skip to main content

Voer een akte in

ToOm entereen a​​geboorte-, birth,huwelijks-, marriage,overlijdens- deathof orandere otherakte certificate,in severalte solutionsvoeren, areheeft offeredu toin youAncestris toverschillende entermogelijkheden it.om deze in te voeren.

Either it

Ofwel is onehet één van meerdere akten die u heeft opgevraagd, ofwel is het een uittreksel van een rapport met alle akten van een gemeente.

In het eerste geval zult u geneigd zijn om één ​​van de drie editors van Ancestris te gebruiken: Cygnus, Aries of severalGedcom.
certificates

In thatdat yougeval haveontcijfert retrieved,u orde itakte, ishaalt anu extractzelf ofde agegevens statementuit containingde allakte theen certificatesvoert ofu adeze municipality.in via één van de editors.

In thehet firstandere case,geval, youdus willals tendde toakte wantdeel touitmaakt usevan onebijvoorbeeld ofeen thehele threelijst editorsvan ofaktes Ancestris:van Cygnus,één Ariesbepaalde orgemeente, Gedcomkunt u gebruik maken van het gereedschap "Register Records".

In this

situation,

 you

will

 decipher

the

deed, extract the data from the record yourself and enter it into one of the editors.You may also want to use the Registers records, especially if the deed is part of a statement.

In this case, you will decipher the deed, but type it in along the flow, almost in the order it appears, and Ancestris will then allow you to "move" it where you need it using drag-n-drop.