Skip to main content

Stap-voor-stap installatie van versie 10 op Windows

Deze pagina laat zien hoe je stap voor stap de Ancestris versie 10 op een Windows systeem installeert.

Installeer Ancestris versie 10

Volg de onderstaande instructies.

1/4 - Download Ancestris.
 • Ga naar https://www.ancestris.org.
 • Klik op 'DOWNLOAD' in het menumenu.
 • Klik op de Ancestris 10 knop van het Windows scherem.scherm.
 • Downloading kan 3 tot 4 minuten duren, omdat het bestand ongeveer 160 Mb groot is.

nl-download-ancestris.png

 

2/4 - Dubbel klik op het gedownloaded bestand.
 • Ancestris 10 heeft een installatie assistent voor Windows.

Ancestris10Setup-en-02.jpg

 • Klik op volgendeVolgende (Next).

Ancestris10Setup-en-03.jpg

 • Accepteer de gebruikers overeenkomst en klik dan op volgendeVolgende (Next).

Ancestris10Setup-en-04.jpg

 • Kies een installatie lokatie.

De locatie naam mag geen speciale tekens bezitten.bevatten.

 • Klik dan op volgendeVolgende (Next).

Ha1Ancestris10Setup-en-05.jpg

 • GeeGeef een naam aan de snelkoppeling in het "Start menu".
 • Je kan er voor kiezen om geen snelkoppeling aan te maken door een vinkje te zetten onderaan het scherm.
 • Klik op volgendeVolgende (Next).

Ancestris10Setup-en-06.jpg

 • Vink hetde vierkantjebox aan op het bureaublad om een snelkoppeling te maken.
 • Klik dan op volgendeVolgende (Next).

Ancestris10Setup-en-07.jpg

 • ClickKlik on op InstallInstalleer.

Ancestris10Setup-en-08.jpg

 • TheDe software iswordt installedop onje yourcomputer computer.geïnstalleerd.

Ancestris10Setup-en-09.jpg

 • YouJe cankan launchdirect directlyde theapplicatie applicationstarten withdoor thehet "Launchvinkje aan te zetten in de 'Start Ancestris" check-boxbox.
3/4 - ClickKlik theop short-cutde andsnelkoppeling en Ancestris then starts.start.

Ancestris_start.png

 

4/4 -The WelcomeDe pagewelkom thenpagina appears.verschijnt. YouJe arebent nower readynu toklaar usevoor Ancestris.om Ancestris te gaan gebruiken. 

nl_Welkom10.png